środa, 5 stycznia 2011

"Ponad wszelkie imię"

Poprzednim razem pisałem, że Nasz niebiański Ojciec sam wycofał swoje imię z użycia robiąc miejsce imieniu swojego Syna. Jest to oparte na proroctwie Jeremiasza i na zapowiedzi, że imię Jeszu Pomazańca Bożego jest najwznioślejszym imieniem we wszechświecie.

Przypominam te słowa.
Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

2 Tesaloniczan 1:12 aby imię naszego Pana, Jeszu, było okryte chwałą w was, a wy w Jedności z nim, zgodnie z niezasłużoną - życzliwością naszego Boga, a także Pana Jeszu Pomazańca. 

Jest pewna grupa chrześcijan, która twierdzi, że prawdziwe imię nie jest ważne liczy się by być dobrym człowiekiem, pielęgnującym miłość i inne owoce ducha. Dla takich osób mam słowa posłańca (apostoła) Jana:

1 Jana 3:23 Doprawdy, to jest jego przykazanie, żebyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jeszu Pomazańca, i miłowali się wzajemnie, tak jak on dał nam przykazanie.

Czyli o miłość trzeba dbać, ale o imieniu Pana nie zapominać. Oba warunki są ważne i konieczne dla osiągnięcia zbawienia. 

Głównym zadaniem Apostoła Pawła było rozsławienie imienia Jeszu.

Dzieje 9: 15 lecz Pan rzekł do niego: "Idź, bo człowiek ten jest mi naczyniem wybranym, aby nieść moje imię do narodów, a także do królów oraz do synów Izraela.

Nadzieja życia wiecznego opiera się na wierze w imię Pana.

1 Jana 5:13 O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Nie jest, więc prawdą, że wystarczy być dobrym człowiekiem by osiągnąć zbawienie.
Najważniejszym warunkiem jest uznanie, że Jeszu jest twoim Panem. Dlatego ten blog nazwałem – Moim Panem jest Jeszu.

Rzymian 10: (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (...) (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.


krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę.