wtorek, 25 stycznia 2011

Rzymian 1:7-14

 Kontynuuje tłumaczenie listu do Rzymian i swoimi wynikami dzielę się z Tobą czytelniku w tym dzienniku (blogu). Większość tekstu nie budzi kontrowersji, dlatego tylko do niektórych sformułowań podaje dodatkowy komentarz.

(7) Wszystkim, którzy są w Rzymie, umiłowanym przez Boga, powołanym do czystości, łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jeszu Pomazańca.

KTÓRZY SĄ W RZYMIE
Niektóre rękopisy nie mają tych słów istnieje, więc podejrzenie, że mogły być dodane.

UMIŁOWANYM PRZEZ BOGA
Możliwy jest też sens „w miłości Boga”.

(8) Najpierw szczerze dziękuję Bogu mojemu przez Jeszu Pomazańca za was wszystkich gdyż o wierze waszej mówi się po całym świecie
(9) Świadkiem moim jest Bóg, któremu służę duchem moim głosząc dobre wieści o Synu jego, że bez przerwy wspominam was

DOBRE WIEŚCI O SYNU
Zwróć uwagę, że dobra nowina głosi o Synu Bożym lub odwrotnie, że Syn Boga jest główną treścią głoszenia.(10) Zawsze w moich modlitwach proszę żebym mógł w wreszcie, dzięki woli Boga, dotrzeć do was.
(11) Szczerze pragnę widzieć was, aby nieco udzielić wam łaskawego daru duchowego dla wzmocnienia was, 
(12) ale też wzajemnie się zachęcić z wami przez obopólną wiarę, waszą i moją. 
(13) Chcę, abyście wiedzieli, bracia, że często planowałem przybyć do was, jednak do tej pory nie byłem wstanie. Chciałbym pozyskać nieco plonów wśród was, podobnie jak wśród pozostałych narodów. 
(14) Jestem winny wobec grekowców i barbarzyńców, a także wobec mądrych i bezmyślnych.

JESTEM WINNY
Występujące tu greckie słowo ὀφειλέτης można przetłumaczyć na dług lub przewinienie (grzech) wobec kogoś. Słowo „winny” wydaje się mieć najbardziej zbliżoną głębię znaczenia.

GREKOWCY I BARBARZYŃCY
Większość przekładów używa słów „Greków i barbarzyńców” lub „Greków i nie Greków”. Nic nie wskazuje na to by Paweł miał namyśli dokładnie naród grecki. Wszyscy tłumacze są zgodni, że raczej chodzi tu o ludzi należących do kultury greckiej, czyli mówiących po grecku, dlatego przeciwstawiono im barbarzyńców. Bardziej, więc chodzi o ludzi cywilizowanych i niecywilizowanych niż o Greków i nie Greków. Jest niemożliwym by oddać dokładnie sens tych słów w języku polskim, dlatego wymyśliłem nowe słowo – grekowcy – czyli ludzie należący do kultury greckiej.

 _____________

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz