niedziela, 9 stycznia 2011

"Nie przeminie to pokolenie"

Mateusza 24:32-34 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.  Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Nasz Pan Jeszu często mówił o niegodziwym pokoleniu, które było świadkiem jego ziemskiej działalności (Mat 12:39,41,42,45; 16:4; 17:17; 23:36).

Kiedy Jeszu zapowiadaj, że to pokolenie nie przeminie to jego uczniowie łączyli te słowa z wypowiedzianymi wcześniej. One stanowiły całość. Uczniowie wiedzieli, jakie zdanie miał Pomazaniec na temat ludzi, wśród których przyszło mu głosić Dobrą Nowinę.

Mateusza 23:35,36 Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie.

W powyższych słowach Syn Boży zapowiada karę, która spadnie na żyjących wówczas ludzi. Kiedy więc zapowiada zniszczenie świątyni i mówi, że to pokolenie doczeka tego dnia to jego słuchacze bez wątpienia łączą jedną wypowiedź z drugą. W ten sposób dowiadują się, że kara dla tego pokolenia to właśnie zbliżająca się zagłada.

Czy naśladowcy Mistrza mogą w przybliżeniu określić termin spełnienia się tego proroctwa? Tak. Nie daje im to jednak zbyt dużo gdyż i tak dokładnego dnia i godziny nie poznają. Wiedzą tylko, do kiedy najpóźniej może się to wydarzyć.

Skąd mieliby wiedzieć, jaka jest granica dla pokolenia? Oczywiście z wcześniejszych opisanych w Świętych Pismach opowieściach. Zdarzyło się już wcześniej, że pewne pokolenie miało zbyt małą wiarę i nie było całkowicie posłuszne Bogu. Stwórca wtedy zapowiedział:

4 Mojżeszowa 32:13 Wtedy rozgniewał się Pan na Izraela i sprawił, że błąkał się on po pustyni przez czterdzieści lat, póki nie wymarło pokolenie, które uczyniło to, co jest złe w oczach Pana.

Dlaczego 40 lat wystarczyło by wymarło pokolenie skoro ludzie wówczas spokojnie dożywali 70 lat? Otóż do pokolenia, które spotykała kara nie zaliczano osób, które nie miały wpływu na ich zachowanie. Ludzie poniżej 30 lat w ogóle nie mogli zabierać głosu nie ponosili, więc odpowiedzialności za zachowanie swoich starszych rodaków.

Czy zapowiedź Syna Bożego spełniła się w pierwszym wieku naszej ery? Tak. Zagłada tego pokolenia miała miejsce 37 lat po wypowiedzeniu tego proroctwa. Według biblijnego wzorca, więc pokolenie nie przeminęło przed spełnieniem się tych słów.

Naśladowcy Pomazańca pamiętali o pokoleniu z czasów Mojżesza. Świadczy o tym fakt, że Paweł udzielał rad przypominając te wydarzenia i nawołując by kroczący drogą Pana nie popełnili podobnego błędu.

Hebrajczyków 3:8-11 nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku. 

Oczywiście w czasach Mojżesza Bóg zapowiedział, że w 40 lat dojdzie do zmiany pokolenia, że to pokolenie niedowiarków wymrze w tym czasie. Jeszu zapowiada odwrotnie, że pokolenie niedowiarków, które jego odrzuciło na pewno nie wymrze zanim nadejdzie kara/koniec.

Czy my dziś możemy odnieś pożytek z faktu, iż wiemy jak długo trwa biblijne pokolenie? Sama liczba 40 lat nic nam nie mówi. Gdyby nawet miało to przełożenie na czasy końca to i tak nie wiemy, od jakiego momentu powinniśmy zacząć liczyć zmianę pokolenia.

W czasach Mojżesza podobnie jak za dni Pomazańca początkiem liczenia był moment ogłoszenia wyroku. A kto dziś miałby taki wyrok ogłosić?

Zamiast spekulować na ten temat potraktujmy poważnie przestrogę:

Dzieje 1:7,8 Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
_______________________
 krzysztof sługa pomazańcowy 

Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę.