środa, 22 grudnia 2010

"Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie"

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Takich wersetów jak ten z Daniela jest więcej w Biblii. Podobny temat omawiam na przykładzie dwóch dróg z Mateusza 7 rozdział w temacie "Strzeżcie się fałszywych proroków".

Z Biblii wynika, że nasze oddanie Bogu i jego poparcie dla nas to sprawy indywidualne. 

Słowa z księgi Daniela zaprzeczają podobnie jak cała Biblia, że w przyszłości jakaś uprzywilejowana grupa będzie miała monopol na zrozumienie Pism. W tym proroctwie Bóg nie kazał zapisać „Powołam małą grupkę dam im zrozumienie i wzrośnie poznanie”. Przeciwnie przywileju tego dostąpi wielu i nic nie wskazuje by byli oni ze sobą organizacyjnie powiązani. 

Dla tych, co nie wiedzą wyjaśnię, że Ciało Kierownicze, Świadków Jehowy uważa, że tylko ono ma monopol na prawdę i zabrania czytania literatury innych wyznań. Nazywa to „karmieniem się ze stołu demonów”.

Wśród świadków zabronione też są badania Biblii po za oficjalnym programem zebrań. Zabrania się organizowania dodatkowych spotkań w celu szukania głębszego zrozumienia. W Opolu ponad 20 lat temu brałem udział w spotkaniu pionierów stałych w celu głębszej analizy Słowa Bożego. Ktoś pochwalił się starszemu o nazwisku Różański (już nie żyje, ale wówczas cieszył się wielkim autorytetem) i ten zabronił kolejnych spotkań twierdząc, że „takie spotkania prowadzą do odstępstwa”.

Świadkowie Jehowy robią dużo by utrzymać swój monopol na „wiedzę”, czyli przeciwdziałają proroctwu Daniela. Oni nie chcą by wielu badało. Za to chcą by wielu poddało się ich zrozumieniu. TO jest typowy cel przyświecający ludzkiej organizacji – Mieć władzę.

Nic dziwnego, że Świadkowie Jehowy, którzy odeszli z organizacji po 30 latach mówią, że wydostali się z niewoli Strażnicy.

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę dla Świadkowie Jehowy poznają prawdę.

1 komentarz: