niedziela, 19 grudnia 2010

"Strzeżcie się fałszywych proroków"

Z jakiegoś powodu ludzie dziś żyjący zamiast szukać Bożej drogi szukają prawdziwej religii zamiast szukać więzi z Bogiem szukają kontaktu z wyznawcami Boga. To poważny błąd uniemożliwiający nawiązanie więzi z jedynym prawdziwym Stwórcą świata duchowego i materialnego. 

Religie są kierowane przez ludzi nawet, gdy ci ludzie twierdzą inaczej. Religie są, więc drogami ludzkimi a my powinniśmy poszukiwać drogi bożej. 

Dzieje 14:16 Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami,

Od czasu zesłania ducha świętego zaczęło się nawoływanie do kroczenia droga bożą. Dokąd prowadzi taka boża droga?

Mateusza 7:14 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

Hebrajczyków  9:8 A zatem duch święty wyjaśnia, że dopóki stał pierwszy namiot, droga do miejsca świętego nie była jeszcze ujawniona.

Droga boża prowadzi, więc do:
1. życia wiecznego
2. miejsca świętego, czyli nieba

W przeciwieństwie do drogi prowadzącej do życia jest też droga prowadząca do śmierci.

Jakuba 5:20kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.

Mateusza 7:13Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.


Mam nadzieję, że te dwa fakty są proste w zrozumieniu. Droga boża prowadzi do życia drogi ludzkie prowadzą na śmierć. Dalsze słowa naszego Pana są kluczowe by zrozumieć, że sami odpowiadamy za to, jaką drogą kroczymy.

Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.

Mamy, więc uważać na ludzi, którzy będą udawać kogoś, kim nie są. Możemy się domyślać, że oni będą tłumy prowadzić drogą na śmierć. Jeszu nazywa ich „fałszywymi prorokami”. Czy nasz Nauczyciel wspomina coś o prawdziwych prorokach, czyli grupie ludzi, którzy nas poprowadzą droga bożą? NIE!

Po opisie fałszywych proroków, którzy będą organizować niezwykłą działalność w imieniu Chrystusa czytamy:

Mateusza 7:24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

A więc zorganizowanej przez fałszywych proroków grupie chrześcijan przeciwstawiono indywidualną roztropność. Podkreślmy słowa Pomazańca „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je”. Nie ludzkich przewodników mamy słuchać lecz samego Pomazańca. 

Kiedy możesz o sobie powiedzieć, że słuchasz Syna Bożego? Gdy czytasz słowo Boże. W tej księdze zapisane są wszystkie słowa Jeszu jakie chciałby nam przekazać. Wszystko, czego potrzebujemy, aby kroczyć drogą prowadzącą do życia. Biblią posługują się jednak wszystkie organizacje chrześcijańskie, czyli wszyscy słuchają Pana. A jednak Jeszu powiedział „ Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, Wejdzie do królestwa niebieskiego” (Mateusza 7:21). Co więc stoi na przeszkodzie chrześcijanom? Odpowiedź jest w tym samym miejscu „Strzeżcie się fałszywych proroków”.

To przywódcy religijni swoimi interpretacjami Słowa Bożego sprawiają, że chrześcijanie zachowują się jak człowiek nierozsądny. Słuchają, lecz nie robią, ponieważ zamiast poddać się działaniu ducha świętego (wspomożyciela) pozwalają by ich przywódcy mówili, co mają robić. Czekają na instrukcje swoich przywódców. 

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę dla Świadkowie Jehowy poznają prawdę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz