czwartek, 2 grudnia 2010

Krocz drogą prawdy

Proszę przemyśl poniższe wersety. Biblia nie używa określenia „prawdziwa religia” ale używa słów „prawdziwa droga”.

Mateusza 7: (14) natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy nią znajdują.

Hebrajczyków 9: (8) A zatem duch święty wyjaśnia, że dopóki stał pierwszy namiot, droga do miejsca świętego nie była jeszcze ujawniona.

Dzieje 2:(28) Dałeś mi poznać drogi życia, oblicze twoje napełni mnie weselem'.

Dzieje 9: (2) i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, żeby każdego, kogo by znalazł należącego do Drogi - zarówno mężczyzn, jak i kobiety - mógł Przyprowadzić związanego do Jerozolimy.

Dzieje 24: (22) Jednakże Feliks, znając dość dokładnie sprawy dotyczące tej Drogi, zaczął zbywać tych ludzi i rzekł: "Gdy tylko przybędzie dowódca wojskowy Lizjasz, Podejmę decyzję w waszej sprawie".

Rzymian 3: (16) "Ruina i niedola są na ich drogach, (17) a drogi Pokoju nie poznali".

Kolosan 2: (14) i wymazał spisany ręcznie dokument przeciwny nam, który się składał z postanowień i który był nam przeciwny, i usunął go z drogi przez Przybicie do pala męki.

2 Tesaloniczan 2: (7) Wprawdzie już działa to, co jest tajemnicą tego bezprawia, lecz tylko dopóty, dopóki nie zejdzie z drogi ten, który teraz oddziałuje Powstrzymująco.

Tytusa 3: (10) A człowieka popierającego sektę odrzuć po pierwszym i drugim napomnieniu, (11) wiedząc, iż taki dał się sprowadzić z drogi i grzeszy, sam siebie potępiając.

Opcje są w trakcie przygotowania...
Jakuba 5: (20) wiedzcie, że kto zawróci grzesznika z błędu jego drogi, ten wybawi Jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

2 Piotra 2: (21) Bo lepiej byłoby dla nich nie poznać dokładnie ścieżki prawości, niż dokładnie ją poznawszy, odwrócić się od danego im świętego Przykazania.

Opcje są w trakcie przygotowania...
OboObjawienie 15: (3) I śpiewają pieśń Mojżesza, niewolnika Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: "Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe i Prawdziwe są twe drogi, Królu Wieczności.

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę SuperFakty.info

1 komentarz: