niedziela, 12 kwietnia 2015

Izrael - bestia czasów końca.


"I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze." - Objawienie 13:1

We wcześniejszych artykułach wyjaśniłem, że Bestia to sztuczne państwo Izrael. Nie będę, więc teraz przypominał tych argumentów zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, zachęcam do odszukania tych tematów póki są dostępne w Internecie. Zauważyłem, bowiem że powoli, ale systematycznie znikają z Internetu najciekawsze tematy dotyczące Żydów. Czasem znajduję jakiś demaskatorski artykuł, w którym są podane liczne źródła, ale po naciśnięciu w link okazuje się, że źródła już nie istnieją. 

Bestia wyszła z morza lub od morza gdyż takie tłumaczenie także jest prawidłowe. Morze w księdze Objawienia jest po prostu morzem, ale woda jest tłumaczona, jako ludy, tłumy, narody, języki (Objawienie 17:15). Bestia faktycznie wychodzi z abyssos, który przeważnie tłumaczymy na czeluść lub otchłań (Objawienie 11:7), ponieważ wcześniej miała śmiertelną ranę (70r. Objawienie 17:8,11) i nie było jej, teraz wróciła (1948r.). Według posłańca Pawła otchłań jest za morzem gdyż cytując i omawiając księgę Prawa parafrazuje ją a zamiast „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam” pisze „Któż zstąpi do Otchłani? - oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych” (Prawa 30:13, Rzymian 10:6,7). W proroczej terminologii pełnej symboli stwierdzenie, że Bestia wychodzi z morza i jednocześnie z otchłani nie jest sprzecznością, wręcz przeciwnie świadczy o niesamowitej zgodność Pism, trzeba tylko te Pisma znać. 

Potwór posiada siedem głów a każda z nich to oddzielna potęga władająca ziemią w swoim czasie. Te siedem głów to także siedem wzgórz. Takie wyjaśnienie znajdujemy w 17 rozdziale księgi Objawienia. 


„Tu zrozum mający mądrość! Siedem głów siedmioma górami są gdzie kobieta siedzi na nich i królami siedmioma są. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, krótko ma być. A Bestia, która była i nie ma jej, ona jest ósmym, jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę." – Objawienie 17:9-11 

Gdy Jan pisał te słowa to 5 królów było już przeszłością, jeden teraźniejszością i jeden przyszłością. Dodatkowym ósmym królem ma być także bestia. Potwór oprócz 7 głów ma także 10 rogów i dziesięć diademów. Wyjaśnienie tych rogów także jest w 17 rozdziale księgi Objawienia.

„A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.” – Objawienie 17:12

W odróżnieniu od głów, które panowały po kolei rogi mają rządzić równocześnie, w tym samym czasie, gdy bestia zostanie ósmą potęgą światową, czyli samodzielną głową. Rogi są samodzielnymi królestwami, co podkreśla diadem na każdym z nich, ale dobrowolnie podlegają bestii (państwu żydowskiemu). Stanowią część tej bestii „mają jeden zamysł a potęgę i władzę swą dają oni bestii” (Objawienie 17:13). Prawdopodobnie liczba dziesięć oznacza pełnię, czyli że wszystkie państwa poprą Izrael (bestię).

Co znaczą imiona bluźniercze na tą chwilę nie potrafię jednoznacznie powiedzieć. Być może ma to związek z przywłaszczeniem sobie takich określeń jak: „naród wybrany”, „Izrael”, „lud boży”, itp. Na pewno naród ten rości sobie prawo do rządzenia całym światem i uważa siebie za klasę panów. Nie jest też tajemnicą, że na wiele sposobów Żydzi aszkenazyjscy (Chazarowie) wypowiadają przekleństwa pod adresem Pomazańca Bożego, ale, o jakie konkretnie bluźniercze nazwy chodzi to z pewnością jeszcze się dowiemy zwłaszcza, gdy zacznie działać fałszywy prorok. 

„Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.” – Objawienie 13:2

Bestia ta ma cechy upodabniające ją do starych pogańskich potęg opisanych w księdze Daniela 7:4-8. Nie dziwi nas to gdyż czytamy, że „ona jest ósmym (królem) i jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę”. Potwór ten nie pochodzi z królestwa Bożego tylko z ludzkich potęg światowych, dlatego jest jakby ich mieszanką a tytuł narodu wybranego przywłaszcza sobie bezprawnie. 

Smok, czyli szatan (Objawienie 12:3,9) dał jej swoją moc i władzę podobnie swoją moc i władzę dali jej rządzący 10 państwami (Objawienie 17:13) i dzięki temu Izrael będzie potęgą, mimo że faktycznie nie jest i nigdy nie będzie wstanie sam militarnie okupować cały świat. Władza państwa żydowskiego będzie tym, czego boją się ludzie, czyli prawdziwym nowym porządkiem świata. To NWO będzie wprowadzone zupełnie inaczej niż cały świat się spodziewa, w innym miejscu i innymi metodami.

„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią.”Objawienie 13:3

Głowa została śmiertelnie raniona nie, jako samodzielne potęgą światowa, lecz tylko, jako głowa bestii. Tą głową był Rzym i on sam przetrwał do pierwszej wojny światowej, jako Imperium Tureckie i Cesarstwo Niemieckie. Turcja dobrowolnie zrzekła się tytułu Cesarza Rzymskiego a Rzesza, czyli Cesarstwo Niemieckie zostało go pozbawione w wyniku przegranej wojny. W ten sposób pojawiła się na krótko 7potęga światowa, która pomogła bestii wyleczyć śmiertelną ranę. Państwo żydowskie, jako atrapa Izraela nie mogło się pojawić dopóki 6potęga nie przeszła do historii. Ponieważ rana była śmiertelna, więc do uleczenia mogło dojść dopiero przy 7potędzie. Tak się stało, poważne przygotowania rozpoczęły się już po I wojnie światowej a pełne uleczenie nastąpiło po II wojnie światowej, gdy jeszcze raz Cesarstwo Niemieckie zostało pokonane a więc definitywnie i bez jakichkolwiek wątpliwości przestało być potęgą światową. Wówczas na arenie światowej pojawiła się bestia, czyli reanimowane państwo żydowskie. Faktycznie jednak przejęcie dawnych ziem Izraela było spełnieniem się proroctw zapowiadających atak Goga z Magog

Na całym świecie Żydzi są sobie równi za wyjątkiem państwa żydowskiego, w którym, Gog czyli plemię Chazarów gnębi a nawet eliminuje fizycznie wszystkich tych, którzy nie są pochodzenia chazarskiego. Jednak obraz państwa żydowskiego dla mieszkańców Ziemi jest sielankowy a oni sami są przedstawiani, jako ofiary ciągłych prześladowań. Ten zakłamany obraz bestii, która udaje baranka a także propaganda sukcesu sprawia, że ogół mieszkańców Ziemi współczuje i podziwia atrapę Izraela dopatrując się w tym niemal cudu bożego. Jest to olbrzymie zwiedzenie, które prowadzi do składania hołdu szatanowi zamiast Bogu prawdziwemu i jego Synowi. 

"I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: 'Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?'" - Objawienie 13:4

Każdy, kto otacza szacunkiem aszkenazyjski Izrael, otacza szacunkiem ambasadora samego diabła a więc także tego, który mu tą rolę powierzył. Usłużny stosunek do fałszywego Izraela jest usługiwaniem samemu szatanowi. Prawdziwe znamię bestii będzie miało związek oddaniem czci państwu żydowskiemu i jego posągu. 

„A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.”Objawienie 13:5

Wielkie rzeczy i bluźnierstwa to naród chazarski wypowiada od początku swego istnienia. Wspominałem już o bluźnieniu Mesjaszowi i jego naśladowcą a także o bezprawnym przywłaszczaniu sobie prawa do „ziemi obiecanej” czy nazywanie siebie narodem wybranym. Faktycznie Chazarowie zostali wybrani przez samego szatana do prześladowania wzywających imię Jeszu. Chrześcijanie syryjscy czy nawet spora część chrześcijan afrykańskich używa prawidłowej formy imienia Syna Bożego i dlatego są masowo mordowani przez całkowicie uległe Izraelowi państwo islamskie. Zwróć uwagę, że ci islamscy mordercy rozchodzą się od Izraela na zewnątrz. W ten sposób powiększa się obszar faktycznej władzy państwa żydowskiego. 

Czterdzieści dwa miesiące to tyle samo, co 3 i pół roku oraz 1260 dni. Księga Objawienia ma dużo odniesień do tego okresu tylko, że czasem jest wzmianka w latach, czasem w miesiącach a czasem w dniach. Nie jestem wstanie w tej chwili wyjaśnić, o co chodzi z tym proroczym okresem, ale na pewno w odpowiednim momencie dostaniemy zrozumienie tego szczegółu. 

„Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.”Objawienie 13:6

Że obecne państwo żydowskie służy szatanowi to nie tylko my w tym miejscu twierdzimy, ale tak twierdzą także ortodoksyjni żydzi. Oni również uważają, że prawdziwy Izrael może powstać tylko za sprawą Mesjasza z woli Boga. Cała działalność obecnego Izraela jest bluźnierstwem przeciw Bogu, a lud w nim mieszkający czci bożka warowni ze szczególną wiarą w bombę atomową (Daniela 11:38). Żydzi chazarscy są jednak bardzo pyszni i obecne sukcesy będą popychały ich do jeszcze większego bluźnienia Bogu i jego Synowi. Już sefardyjscy żydzi na widok imienia Jeszu wypowiadali zaklęcie „niech jego imię pójdzie w zapomnienie”. nie chcieli go wypowiedzieć na głos a gdy już to robili to zniekształcali je wymawiając Isszu. A przecież imię to dostał Syn od Ojca i dlatego w swojej modlitwie prosił:

„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął.”Jana 17:11,12

Wielu pierwszych naśladowców Jeszu zginęło z rąk niewiernego Izraela. Od Jeruzalem rozpoczął się okres prześladowania sług pomazańcowych aż do dnia dzisiejszego (Mateusza 23:37). Teraz, kiedy państwo żydowskie rośnie w siłę także prześladowanie chrystusowców będzie się nasilało. Na razie robią to za pośrednictwem usłużnych islamistów, ale przyjdzie czas, że przestaną się kryć. W swoim zamkniętym gronie często snują plany na przyszłość i czasem coś z tego wycieknie do publicznej wiadomości. Menachem Begin, premier szatańskiego Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla powiedział: „Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam, jako nasi niewolnicy”. przemówienie w Knesecie, cyt. Amnon Kapeliouk, Begin and the Beasts (Begin i bydło), New Statesman, 25.06.1982

Jan zapowiada:
„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.”Objawienie 13:7

Walka ze świętymi została także zobrazowana przez dwóch świadków pomazańcowych i znajdziesz jej opis w Objawieniu 11:7. Ważną dla nas informacją jest to, że jako społeczność należąca do Pomazańca przegramy a przynajmniej za takich będziemy uważani. Warto o tym pamiętać by nie ulec załamaniu z tego powodu to, bowiem zostało przepowiedziane dla naszego dobra. Zapowiedziano nam też powstanie z martwych i wniebowstąpienie na oczach narodów (Objawienie 11:11-13). Co będzie już praktycznie końcem tego szatańskiego świata. 

„Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.”Objawienie 13:8

Widzimy, więc że proroctwo bardzo ogólnie zapowiada, że wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawali cześć Izraelowi, ale za wyjątkiem tych, którzy są zapisani w księdze życia, czyli przeznaczeni do życia wiecznego. Nawet, jeśli nam będzie się wydawało, że już tylko my sami zostaliśmy to nie koniecznie musi to być prawda. 

„Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”Objawienie 13:9,10

Co ma być to będzie. Nie ma takiej straty, której Bóg i jego Syn, Jeszu nie mogliby nam wynagrodzić. A jednocześnie każdy z nas dostanie taką próbę, którą będzie wstanie znieść.

"Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść."1 Koryntian 10:13

Trzeba jednak mieć się na baczności by przez nieuwagę nie przyjąć znamienia bestii.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Rozmawiając z ludzmi prawie wszyscy litują się nad żydami(są w nie wiedzy),ja zawsze byłem do nich sceptyczny,starsi mówili,że żydzi byli zawsze bogaci i wyzyskiwali nie żydów,a mimo to nie mają do nich pretensji,może takie myślenie już jest przyjęciem znamienia bestii,ciekawi mnie też kiedy ujawni się fałszywy prorok????

    OdpowiedzUsuń