niedziela, 8 września 2013

Wielka nierządnica na siedmiu wzgórzach

Bazując na propagandzie protestanckiej można dojść do wniosku, że „wielką nierządnicą” jest kościół katolicki a może nawet sam papież. Jednak jest to błędny wniosek. Był i jest on bardzo korzystny dla protestantów, którzy dzięki takim interpretacją pozyskują katolików w swoje szeregi. Kto chciałby służyć „wielkiej nierządnicy”? Kto jednak bada historię głębiej niż wersja oficjalna szybko orientuje się, że protestantyzm w niczym nie ustępuje katolicyzmowi. Są tak samo winni przelania krwi niewinnej.

Sprawdziłem główny argument pastorów protestanckich, na jaki się powołują by „wielką nierządnicą” nazywać kościół katolicki. Otóż powołują się oni na fragment księgi Objawienia.

Objawienie 17:9 Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów (przekład protestancki – biblia warszawska)

Łączą oni wypowiedź „siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta” z poglądem, że Rzym, w którym rezyduje papież jest zbudowany na siedmiu pagórkach (wzgórzach). Otóż większość osób tej informacji nigdy nie sprawdza ja jednak to zrobiłem.

Według legendy miasto zostało założone przez Romulusa na Palatynie (Mons Palatinus) a więc początek bierze z jednego wzniesienia a nie z, siedmiu ale to zrozumiałe. Popularne przysłowie mówi, że „nie od razu Rzym zbudowano”. Miasto rozwijało się stopniowo obejmując coraz większy obszar. W którymś momencie obejmowało 2 później 3, 4, 5, 6 i 7 pagórków. Oczywiście nie zatrzymało się na tym i rozwijało się dalej. Dziś Rzym, jeśli dobrze policzyłem jest na 11 pagórkach.

A o to lista tych wzgórz:

1. Awentyn (Mons Aventinus).

2. Palatyn (Mons Palatinus). Zachodnie jego zbocze zostało nazwane Cermalus.

3. Kwirynał (Collis Quirinalis). Składa się z trzech szczytów: Latiaris, Mucialis i Salutaris.

4. Wiminał (Collis Viminalis).

5. Celius (Mons Caelius).

6. Eskwilin (Mons Esquilinus). Składający się ze szczytów: Oppius, Cispius i Fagutal.

7. Kapitol (Mons Capitolinus), którego przełęcz zwana Asylum, dzieli szczyt północny Arx od południowego właściwego Kapitolu.

Te powyżej uznawane są za te siedem, na których miał powstać Rzym. Jednak już w czasach apostołów miasto obejmowało 8 pagórków. Rzymski pisarz Festus wspomina święto celebrowane 11 grudnia procesją, która dotykała ośmiu wzgórz (Palatium, Velia, Fagutal, Subura, Cermalus, Caelius, Oppius, Cispius).

8. Welia wzgórze w Rzymie, znajdujące się pomiędzy środkową częścią północnego stoku Palatynu a Oppius mons. W latach 80-81 na tym wzgórzu cesarz Tytus wybudował łuk triumfalny.

W późniejszym czasie Rzym się rozbudowywał i objął kolejne wzgórza:

9. Pincio (Mons Pincius) – wzgórze wewnątrz murów miejskich zbudowanych w latach 270–273 przez cesarza Aureliana.

10. Janikulum (wł. Gianicolo, łac. Ianiculum)

11. Watykan ( łac. Mons Vaticanus, wł. Monte Vaticano) – wzgórze w Rzymie. Od 1377 główna siedziba papiestwa. Od 1929 większość obszaru należy do państwa Watykan. Wzgórze Watykańskie nie należy do siedmiu wzgórz Rzymu.

Jak widzisz naprawdę katolicyzm „rozsiadł” się tylko na jednym wzgórzu w dodatku takim, które nigdy nie było zaliczane do tych mitycznych siedmiu. Co prawda w pewnym okresie papieże mieli władzę nad całym Rzymem, ale już wówczas miał on, co najmniej dziewięć wzniesień a nie siedem a to szczegół niepasujący do objawienia. W chwili pisania księgi Objawienia Rzym obejmował 8 pagórków, gdy papieże rządzili obejmował 9 pagórków a obecnie obejmuje 11 pagórków, ale papieże swoją władzą obejmują tylko jeden. W czasach, kiedy Rzym obejmował siedem wzniesień nie było jeszcze papiestwa.

Twierdzenie, że „wielka nierządnica” to katolicyzm mija się z prawdą i jest oparte na mitologi która utrwaliła skojarzenie siedmiu pagórków z Rzymem. Mitologia jednak ma więcej wspólnego z pogańskimi wierzeniami w bożki niż z prawdziwą wiarą i Pismem Świętym. Jest to tym bardziej oczywiste, gdy wykażemy większą wnikliwość, do czego zresztą jesteśmy zachęcani przez samą treść objawienia.

9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów.

Siedem głów, to siedem pagórków” i odwrotnie pagórki to jest to samo, co głowy. Skoro „nierządnica” siedzi na siedmiu głowach to znaczy, że ma władzę nad ich rozumem albo ich głowy są zaprzątnięte sprawą „nierządnicy”. Pagórki są symbolem władzy, nad którym swoją kontrolę sprawuje „nierządnica” i nie chodzi tu o dosłowne pagórki. Zupełnie nie ma sensu tłumaczyć, że siedem głów to siedem dosłownych pagórków jak sugerują protestanci. Bez głów bestia jest ślepa, głucha, i pozbawiona mózgu. Ponieważ to głowy kierują bestią, więc nie można twierdzić, że bestią kierują dosłowne pagórki, czyli że usypany piasek (razy siedem) kieruje bestią.

Ta błędna interpretacja jest rozpowszechniana, dlatego że pasuje protestantom a także jest korzystna dla prawdziwej „nierządnicy”, która dzięki temu działa bez zwracania na siebie uwagi. Protestanci jak sama nazwa podpowiada są zorientowani na protest. Historia pokazuje, że ich głównym celem jest sprzeciw wobec katolicyzmu i papieża, co niestety wypacza ich sposób rozumowania.

Zresztą zwróć uwagę, że objawienie samo wyjaśnia, iż tymi głowami i pagórkami są królowie.

(9) …siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów.

Ten protestancki przekład może mylić. Zobaczmy jak wygląda dosłowne tłumaczenie tego fragmentu:

(9) …siedem głów siedmioma górami są gdzie kobieta siedzi na nich i królami siedmioma są

Samo objawienie wyjaśnia nam, że siedem głów to jest to samo, co siedem pagórków i siedmiu królów. Dalej w dosłownym przekładzie czytamy:

(10) pięciu upadło jeden jest inny jeszcze nie przyszedł i kiedy przyjdzie trochę on ma zostać

To znaczy, że siedem głów bestii nie sprawują władzy jednocześnie, lecz w określonej kolejności. Pięciu królów (głów i pagórków) należy już do przeszłości (Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja) w chwili, gdy Jan spisuje objawienie jest szósty król (Rzym) a siódmy ma dopiero nadejść. Za czasów szóstego króla, czyli Rzymu bestia ma przestać istnieć. Wcześniej, bowiem o tej bestii czytamy:

Objawienie 17:8 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Około 100 roku po Chr. dowiadujemy się że tej bestii już nie ma. O „nierządnicy” nie dowiadujemy się by zniknęła na jakiś czas. Wygląda na to, że siedzi na głowie tych siedmiu królów przez cały czas a więc siedzi na głowie Egiptu, Asyrii, Babilonu, Medo-Persji, Grecji i siedzi też na głowie Rzymu, choć w tym czasie znika bestia (zwierzę). Kolejnym siódmym królem, któremu na głowie siedzi „nierządnica” jest dzisiejsze mocarstwo angloamerykańskie. Po raz drugi w historii mamy mocarstwo dwuczłonowe. O tym dzisiejszym czytamy w księdze Daniela.

Daniel 2:41-43 To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.

Nie wiele osób wie, że przez bardzo długi okres kontynuatorami szóstej potęgi byli Turcy i Niemcy. Turcy bardziej symbolicznie a Niemcy całkiem poważnie uważali się za kontynuatorów potęgi rzymskiej. Zachodni tytuł cesarski oficjalnie przeszedł w 962 r. po Chr. na królów niemieckich, którzy zostali uznani cesarzami rzymskimi przez rzymski Wschód (Bizancjum). Święte Cesarstwo Rzymskie, zwane czasem potocznie rzymsko-niemieckim, oficjalnie zakończyło swój byt w 1806 r., kiedy imperator Franciszek III został zmuszony do abdykacji przez Napoleona I. Było to jednak chwilowe potknięcie i Niemcy nie zrezygnowały z przyznawania się do cesarstwa rzymskiego. Szybko zaczęli odbudowywać swoją potęgę i jeszcze Hitler nawiązywał do tradycji rzymskich.

Formalnie Cesarstwo Rzymskie istniało, jako państwo lub idea państwa nieprzerwanie od 27 r. przed Chr. do 1806 r. po Chr. Jednak monarchiczny tytuł cesarza rzymskiego przetrwał jeszcze dłużej. Od zdobycia Konstantynopola przez Turków w 1453 r. ich sułtanowie używali tytułu cesarza rzymskiego (tur. Kaysar-i-Rûm). Tytuł ten przestał istnieć wraz z detronizacją ostatniego sułtana w 1922 r.

Ledwo Turcja zdobyła wschodnią część Imperium Rzymskiego, czyli Konstantynopol a już na głowę króla Turcji wskoczyła „nierządnica”. Człowiek o nazwisku Nasi owinął sobie wokół palca sułtana (według terminologii biblijnej upił). „Nierządnica” przejęła prawie całkowicie władzę nad Turcją. Józef Nasi (także Józef Nassi, João Miquez, Yasef Nassi) stał na czele tajnej organizacji i miał olbrzymi wpływ na prowadzone wówczas wojny w calej Europie. Podjął nawet starania by pobudzić do istnienia bestię, która jak wiemy na pewien czas zniknęła. W tym celu sfinansował inwazję Turków na Cypr. Tam miało powstać nowe państwo. Jednak jeszcze nie nastał czas na powrót bestii z otchłani niebytu. Jego plan się nie powiódł.

Gdy tylko Imperium Rzymskie chyliło się ku ostatecznemu upadkowi. Przedstawiciele „wielkiej nierządnicy” zaczęli pracę nad wpływami w nowo wyłaniającej się potędze. Brali w tym czynny udział. W Ameryce mieli duży wpływ na to, jakie tam powstaje państwo a w Anglii działali przez czarowników. Nie przewidziałeś się czytelniku. Naprawdę działali przez czarowników. W Europie gdzie polowano na czarownice prawie każdy król miał przy sobie czarowników. Wymyślono wówczas tak zwaną białą magię i nadano jej charakter naukowy. Od tej pory nauka miała stać się nowym bożkiem i pod jej szyldem można było przemycić dużo zła podobnie jak jest robione dzisiaj. W Anglii czołowym czarownikiem oprócz słynnego Nostradamusa był John Dee (okultysta, kabalista, alchemik). To Dee wymyślił doktrynę polityczną przyszłego mocarstwa i to on wymyślił sformułowanie Imperium brytyjskie. Swój nierząd uprawiał z katolikami i protestantami.

Objawienie 18:23czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

Dwie potęgi (Wielka Brytania i USA) dwukrotnie pokonały w XX wieku Niemcy. Drugie zwycięstwo już ostatecznie pokazało, kto jest siódmą potęgą na świecie. W tym czasie też na arenę światową wróciła czerwona (dokładnie szkarłatna) bestia, która jest ósmym królem i która zmierza do zagłady. Wróćmy jednak do proroctwa Daniela. Wspomniał on o tym, że siódmy król będzie rozdwojony.

Daniela 2:43 To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.

Dokładnie tak jest z potęgą anglo-amerykańską. Nie stanowią monolitu, mimo że ściśle ze sobą współpracują, są ze sobą spokrewnieni genetycznie (biblijne określenie „ ludzkim nasieniem”), ponieważ USA powstało w dużym stopniu na bazie osadników angielskich. Jest to, więc jakby ten sam kraj, ale jednak nie taki sam.

Polecam ci na ten temat wcześniejsze artykuły:
1 Kim jest wielka nierządnica?
2 Trzymaj się z dala od "wielkiej nierządnicy".

Kim jest Bestia z 17 rozdziału księgi Objawienia chyba już pisać nie muszę. Dałem tak dużo wskazówek, że staje się to czymś oczywistym, jeśli zechcesz trochę pogłówkować. Bestia ta była w czasach siedmiu królów a więc od czasów, gdy Egipt był potęgą. Zniknęła w czasach szóstego króla (Rzym) i pojawiła się po drugiej wojnie światowej, gdy siódmy król udowodnił, że jest kolejną biblijną potęgą światową.
_____________________
krzysztof sługa chrystusowy
Ps. Aktualne wydarzenia w świetle działań bestii i nierządnicy opisuje na innym blogu "Gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest"