niedziela, 1 września 2013

Trzymaj się z dala od "wielkiej nierządnicy".


Nie każdy, kto podaje się za chrześcijanina jest naprawdę naśladowcą Chrystusa. Pan nasz podał proroczą przypowieść, z której wynika, że prawdziwi jego naśladowcy będą żyć pośród fałszywych i zabronił rozdzielania jednych od drugich.

Mateusza 13:27-30 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Każdy, kto organizuje podziały religijne na mniejsze grupki jest nieposłuszny wobec nakazu Pana i sam siebie czyni Panem. Jest złym niewolnikiem, który zagarnął część sług pomazańcowych dla siebie. Antychryst, który zaczął działać już za życia posłańców* chrystusowych i będzie to robił aż Jeszu ponownie przyjdzie i tchnieniem swych ust go zniszczy, robi takie podziały. Staje na czele różnych ruchów nazywających się chrześcijańskimi i głosi im inną ewangelię i innego Chrystusa, czyli antychrysta.

Dla niegodziwca jednak to za mało. Wcale nie podoba mu się, że istnieją jacyś prawdziwi naśladowcy Pomazańca Bożego. Jego celem jest ich zniszczyć, dlatego na całym świecie są organizowane akcje przeciw wszystkim kościołom chrześcijańskim. Chodzi o to by całkowicie wymazać chrześcijaństwo z mapy świata zanim Chrystus przyjdzie. Do tego celu wykorzystuje się islam. Islamiści są narzędziem mordu, ale nie są pomysłodawcą. Kto jest widzialnym organizatorem prześladowania chrześcijan?

Biblia mówi, że w końcu te osoby poniosą karę i nazywa ich „wielką nierządnicą” i „Babilonem wielkim”. Jan w księdze Objawienia wyjaśnia, że to będzie powód do radości dla nas.

Objawienie 18:20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, posłańcy, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę.

A dlaczego mamy się cieszyć jej upadkiem? Jan odpowiada:

(24) w niej znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.

A we wcześniejszym rozdziale Jan opisuje „nierządnicę” zwracając uwagę na to, że jest pijana krwią świadków Jeszu.

Objawienie 17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Dalej czytamy, że jej dramatyczny upadek jest powodem by wszyscy wychwalali Boga.

Objawienie 19:1-6 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Allelu Ja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. I rzekli powtórnie: Allelu Ja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Allelu Ja! I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Allelu Ja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

Ta organizacja uprawiająca nierząd z władcami świata jest odpowiedzialna za mordy popełniane na chrześcijanach. Do mordów tych dochodzi jednak w taki sposób by nikt nie zorientował się, że to ona jest wszystkiemu winna, dlatego Pismo informuje nas, że zostanie to odkryte.

O to skan dosłownego tłumaczenia tego fragmentu z księgi Objawienia

Kliknij i zobacz w pełnym rozmiarze. Skan NT wydawnictwo Vocatio.

Jeśli opierasz swoją wiedzę o świecie na tym, co serwują stacje telewizyjne i media głównego nurtu to nigdy nie dowiesz się, kto jest odpowiedzialny za mordy chrześcijan od 2000 tysięcy lat. A jest to ciągle ta sama grupa ludzi, choć oczywiście jedni umierają a rodzą się ich następcy. Mają oni wspólne korzenie i ciągle żywią nienawiść do chrześcijan, choć nigdy tego oficjalnie nie powiedzą. Są mistrzami obłudy opisywanymi już w Nowym testamencie.

Jednak ostatnie wydarzenia sprzyjają ujawnieniu „wielkiej nierządnicy”. Coraz więcej osób zauważa, że muzułmańskimi mordercami sterują ludzie żyjący w krajach zachodu. Planowany atak na Syrię pokazuje, że USA jest pod władzą „wielkiej nierządnicy”. USA jest upita propagandą „nierządnicy” do tego stopnia, że amerykańscy chrześcijanie popierają muzułmańskie bandy mordujące chrześcijan. Chcą by ci rzeźnicy przejęli władzę w tym spokojnym dotychczas kraju. Spytasz jak to możliwe, że „chrześcijanie” popierają morderców inny chrześcijan? Pamiętaj, że oni są upici przez nierządnicę. A człowiek pijany nie do końca wie, co robi. Na własne oczy możesz to obecnie obserwować, jeśli tylko zechcesz i jeśli masz mocne nerwy. Mimo że „nierządnica ma pod swoją kontrolą wszystkie liczące się media to i tak nie jest w stanie powstrzymać przecieków o skali zbrodni i głupocie mas ludzkich popierających jej działania.

Bóg ujawnia nam to dzięki temu, że Internet ciągle jest poza kontrolą „nierządnicy”. Stara się ona to zmienić przez swoich kochanków, ale ciągle jej to nie wychodzi, co można uznać za cud wiedząc jak wielka ma ona władzę nad światem. Czy ktoś z Australii zadzwonił do Ciebie i poinformował o tym, co ujawniają chrześcijanki pochodzące z Syrii? Czy jakieś media pisały o tym? Nie, ale w Internecie ktoś ujawnił ich wstrząsającą relację. Możesz ją posłuchać. Film ma polskie tłumaczenie trzeba tylko włączyć opcję z napisami.


A to polski dokumentalista ujawnia mordy przeprowadzane przez bandytów nazywanych przez media rebeliantami. Dostępna obecnie jest tylko wersja zapowiadająca, czyli trailer pełnej wersji.

W Pułapce Wojny - Zwiastun PL from Art.43 TV on Vimeo.


Jak już pisałem coraz więcej ludzi, polityków, ale także dziennikarzy widzi, co się dzieje i kto tym kieruje. Nie znają oni Pisma Świętego, ale widzą i poprawnie odczytują aktualne wydarzenia na świecie. O to przykład filmu z przed prawie 2 lat, który obecnie jest bardziej aktualny niż wówczas, gdy był kręcony. Wtedy obawiano się, że dojdzie do mordu chrześcijan a dziś już wiemy, że to fakt dokonany.


Wielka nierządnica sama nie jest władcą, ale zachowuje się jakby miała władzę najwyższą. To „nierządnica” ustanawia władców którzy niczym marionetki robią co ona im każe.

Objawienie 18:7mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam boleści".

Mayer Amschel Rothschild przedstawiciel „wielkiej nierządnicy” oświadczył kiedyś „Pozwólcie nam emitować i kontrolować pieniądze narodu, a wtedy nie obchodzi nas, kto stanowi jego prawo”. Tak się stało. „Matka nierządnic” drukuje pieniądze w USA ci praktycznie czyni ja przebogatą i niezwykle wpływową.

Inny przedstawiciel „nierządnicy”, David Rockefeller powiedział: „Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko, czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porządek.

Wygląda na to, że jesteśmy właśnie świadkami wywoływania globalnego kryzysu, którego celem będzie ustanowienie rządu światowego.

Organizacja ta jest tak bardzo pewna siebie i swojej nietykalności, że nic dziwnego, że jedno z jej imion to „Babilon Wielki”. Otóż Babilon był miastem tak potężnie obwarowanym, że jego władcy byli pewni, iż nigdy nikt nie zdoła go zdobyć. Bóg jednak zapowiedział z dużym wyprzedzeniem, że zostanie zdobyte jednej nocy i tak się stało. Prawie bez walki miasto zostało zdobyte przez ususzenie rzeki przepływającej przez miasto. Wojska dostały się do środka idąc korytem rzeki pod murami. Okazało się, co także zostało przepowiedziane, że środkowe mury podzielające rzekę od miasta będą otwarte. Tak jak dokładnie spełniły się przepowiednie dotyczące starożytnego miasta Babilon tak też spełnia się przepowiednie dotyczące upadku władzy syjonistów.

Nie możemy się doczekać dnia, kiedy „nierządnica wielka” odpowie za swoje zbrodnie. Z proroctwa Objawienia wynika, że nastąpi to jakiś czas przed Armagedonem. Tak, więc jej upadek będą obserwować nie tylko wierni naśladowcy Pomazańca Bożego, ale także jej dawni kochankowie i handlowcy.

Niestety dziś wielu chrześcijan sympatyzuje z „nierządnicą” wierzy w jej nawrócenie. Ty jednak weź sobie do serca wezwanie z Objawienia:

Objawienie 18:4,5 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.