niedziela, 19 kwietnia 2015

Musimy dać się zbawić!

„Niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy się zbawić.” Dzieje 4:10-12 

Tłumacze dosłownego Grecko-polskiego przekładu Nowego Testamentu (wyd. Vocatio) oddali sens 12 wersetu w sposób dający dużo do myślenia.

I nie jest w innym nikim zbawienie ani bowiem imię jest drugie pod niebem dane w ludziach w którym trzeba dać_się_zbawić my.


Widzimy więc wyraźnie że tłumacze starali się oddać treść słowo w słowo ale gdy trafili na „zbawienie” musieli użyć kilku słów by oddać głębię treści. Nie mieli przy ty interesu teologicznego gdyż takie oddanie tego tekstu w żaden sposób nie przysłuży się dogmatom kościelnym a wręcz przeciwnie. To tłumaczenie ujawnia lekką manipulację, z jaką spotykamy się w popularnych tłumaczeniach tego fragmentu. Przede wszystkim pojawia się tam słowo „trzeba”, które można też oddać słowem „musi’ tymczasem popularne przekłady przekazują nam możliwość a nie przymus.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” BT

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. BW

„I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. BG

Najlepiej, czyli najdokładniej oddał to tłumaczenie Przekład Nowego Świata:

„I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni" PNŚ

Widzimy więc że tłumacze popularnych przekładów jakby się zmówili i przekazali możliwość zbawienia w imieniu jakie otrzymał Pomazaniec a nie warunek bezwzględny jak pisze naprawdę w Dziejach 4:12. Nie ma innego imienia, ponieważ inne nie zostało nam dane, które moglibyśmy zgodnie z wolą Boga utożsamiać z jego Synem i pokładać w nim nadzieję na zbawienie. Dokładne tłumaczenie z Grecko-polskiego Nowego Testamentu przekład interlinearny z kodami gramatycznymi pokazuje nam jeszcze to, że my musimy dać się zbawić w tym jednym jedynym imieniu. W przypisie do tego wersetu czytamy:

W oryginale accusativus cum infinitivo, zależne od ‘trzeba’. Składniej: ‘trzeba, żebyśmy dali się zbawić’.

Dlatego przekład, jakim będę się posługiwał od tej pory wygląda tak:

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy dać się zbawić.”

Werset ten, obojętnie czy w tej dokładniejszej wersji czy w tej z popularnych przekładów, skutecznie udowadnia, że nie ma innego imienia, którym moglibyśmy nazywać Chrystusa gdyż inne imię nie zostało nam przekazane. Skąd się, więc wzięły inne imiona? Skoro Bóg nie dał nam innych imiona dla Mesjasza to widocznie dał nam je ktoś inny. Najbardziej oczywistym podejżanym jest szatan, który zwiódł ludzi kierując ich do służby dla antychrysta. Antychryst ma swoje własne imiona a zwiedzenie polega na tym, że ludzie wierzą, że one mają coś wspólnego z Chrystusem. One nie mają nic wspólnego z prawdziwym Mesjaszem a Dzieje 4:12 udowadnia to. Ten werset jest dowodem, że różne imiona wiązane z Chrystusem są fałszywe i nie pochodzą od Boga. Każdy, kto upiera się przy posługiwaniu się różnymi imionami jednocześnie oskarża Pismo Święte o to, że zawiera w sobie kłamstwo, bo albo są różne imiona albo jest tylko jedno imię i innej możliwości nie ma. 

Jeśli uważasz że Chrystus ma wiele imion to znaczy że nie uznajesz tego co pisze w Dziejach 4:12 a jeśli uznajesz Pismo za swój przewodnik to nie możesz uznawać wielu imion. Oczywiście będą tacy, co zaczną kombinować jak pogodzić jedno z drugim, ale to będzie interpretacja na prywatny użytek, co zostało także potępione przez pismo (2 Piotra 1:20). Tak jak nie ma w Pismach informacji, że Bóg jest w trzech osobach tak też nie ma tam informacji, że Chrystus ma wiele imion i że każde jest dobre. Nie ma tam nic o tym, że imiona się tłumaczy, bo imion się po prostu nie tłumaczy. One mogą mieć znaczenie, ale po przetłumaczeniu przestają być tym imieniem. Gdyby, bowiem naprawdę chodziło o tłumaczenie imienia, Jeszu na język polski to zamiast Jezusa ludzie modliliby się do Zbawiciela, bo to byłoby tłumaczenie imienia Jeszu, ale tak nie jest. Prawdziwe imię Jeszu, które ma znaczenie jest zastępowane przez jakieś nic nieznaczące nazwy, o których nie wiemy skąd się wzięły i kto je ludziom dał. To nie są tłumaczenia to są po prostu zupełnie inne imiona. 

Wracając do analizy Dziejów 4:12 zwróć uwagę że w dokładniejszym tłumaczeniu ujawnia się nasza wola potrzebna do zbawienia nas. Nie zostaniemy zbawieniu w brew naszej woli, musimy dać się zbawić. Jak mamy dać się zbawić? Właśnie wierząc, że Jeszu jest Synem Boga, który umarł za nasze grzechy a Bóg przywrócił mu życie i On teraz bierze pod swoją opiekę tych, którzy w niego wierzą a swoją wiarę okazują w czynie. Najprostszą formą okazania wiary jest zanurzenie w imię Jeszu i wzywanie tego imienia, czyli modlitwa do Jeszu.
_______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Witaj,chyba lepiej od przekładu N.Ś. oddaje przekład Nowej Biblii Gdańskiej(wydanie 2-2014)-Nie istnieje też w nikim innym zbawienie,bo nie istnieje inne Imię pod niebem,które zostało wyznaczone wśród ludzi,w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Super! nie mam nowego przekłady Biblii Gdańskiej ale ten fragment pokazuje że nie jest to tylko uwspółcześniona wersja starego przekładu ale też ktoś myślał nad jej poprawnością.

      Usuń