niedziela, 5 kwietnia 2015

Izrael zniszczy Babilon Wielki.


Ponieważ artykuły piszę w odcinkach a różne tematy są ze sobą przemieszane, więc możesz się troszkę pogubić. Na przykład spotkałem się z pytaniem jak to możliwe, że Babilon Wielki i bestia z Objawienia to Żydzi a mimo to mają jedni zwalczać drugich. Czytelnicy czasem widzą w tym sprzeczność. Twierdzą, że Żydzi pomagają sobie i są wyjątkowo zjednoczeni. Wyjaśniam, więc że Żydzi pomagają przede wszystkim sobie, czyli każdy sobie sam. Co prawda czasem jednoczą się przeciw innym narodom (gojom), ale wewnętrznie są bardzo skłóceni. Między sobą toczą wojnę na śmierć i życie. Nie ma w tym nic nowego. Jeśli poczytamy o wojnie żydowskiej z 70 roku po Chr. to zobaczymy, że już wówczas niewierny Izrael mordował się nawzajem. Tylko w momentach najsilniejszych ataków wojsk rzymskich na krótko jednoczyli się przeciw wspólnemu wrogowi. Skłonność do rywalizacji jest tym większa im bardziej wspólny wróg jest daleko. Teraz, gdy Żydzi, jako społeczność mają olbrzymie wpływy na świecie zaczyna się ponownie miedzy nimi rywalizacja. 

Dzisiaj nie ma już prawdziwych potomków Jakuba (Izraela) są głównie prozelici, którzy nawet nie pochodzą od Abrahama. Przed II wojną światową społeczność Żydów dzieliła się na wiele grup, ale dwie były szczególne. Żydzi pochodzenia Chazarskiego (Aszkenazyjczycy) stanowili 92% wszystkich Żydów i oni w całości są prozelitami niepochodzącymi od Jakuba. Pod względem genetycznym nie są oni Izraelitami. Druga grupa stanowiąca tylko 8% wszystkich Żydów jest określana, jako Żydzi Sefardyjscy. Ta grupa jest mieszanką etniczną w skład, której wchodzą potomkowie Abrahama, choć niekoniecznie Jakuba. Do nich należą prozelici edomscy a także jakąś część stanowią prawdziwi potomkowie Izraela. 

Między Sefardyjczykami a Aszkenazyjczykami jest ukryta wrogość. Żydzi sefardyjscy to dziś główny składnik Babilonu Wielkiego. Za nimi ciągnie się tradycja wywoływania wojen przez finansowanie królów zarówno chrześcijańskich jak też muzułmańskich. Stąd określenie Nierządnica gdyż uprawiali nierząd z królami ziemi. 

„Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.” – Objawienie 17:1,2

Dalej czytamy ze ta organizacja jest odpowiedzialna za zabijanie naśladowców Chrystusa.

„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszuego, a widząc ją zdumiałem się wielce.” Objawienie 17:6

Jest to więc grupa spadkobierców tych którzy rozpoczęli prześladowanie sług pomazańcowych w Jeruzalem a później podburzali władców do zabijanie wzywających imię Jeszu. Obecnie także za islamską organizacją ISIL, która morduje wyznawców Jeszu w na bliskim wschodzie stoją pieniądze bankierów tej nierządnicy. Nie każdy to dostrzega, ale proroctwo zapowiada, że zostanie to odkryte.

„W niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.” – Objawienie 18:24

Po prostu zostanie ujawnione, że to ta organizacja pociągała za sznurki wojen i mordów religijnych. Także holokaust żydów w Europie był inspirowany wolą tej Nierządnicy. Ginęli głównie Żydzi aszkenazyjscy. Coraz bardziej dociera do ludzi, że pewna grupa żydów była pod ochroną nawet na terenie Niemiec. W niektórych miastach synagogi były czynne do końca wojny a faszystowska Hiszpania przyjmowała wszystkich żydów sefardyjskich na swój teren otaczając ich opieką. Możliwe, że z tego powodu Hiszpania mimo sympatii z Niemcami zachowała przez cały okres wojny neutralność. Jednocześnie Żydzi aszkenazyjscy, którzy uciekli z Europy statkami mieli zakaz wyjścia na ląd wszędzie za wyjątkiem Europu, czyli po długiej tułaczce wrócili do Europu i prawie wszyscy zostali ofiarami Niemieckich czystek etnicznych. Aszkenazyjczycy nigdzie nie znajdowali pomocy i oni tego nigdy nie zapomnieli Sefardyjskim Żydom. Wielka Nierządnica to głównie bankierzy żydowscy sefardyjskiego pochodzenia a ofiary holokaustu to głównie aszkenazyjscy Żydzi.


Ci drudzy stanowili główną siłę zaludniającą po wojnie Palestynę. To jest moment współpracy między obiema grupami żydów. Babilon Wielki finansował Chazarów (Gog z Magog) w przejmowaniu terenów pod reaktywację państwa żydowskiego. To państwo będzie tworem sztucznym, czyli nie samodzielnym, dlatego Biblia nie nazywa go królem tylko bestią mającą innych królów jako głowy. W sumie ta bestia miała 7 królów. Szósty władca wyeliminował fikcyjny Izrael czyli Bestię i w tym momencie Jan pisze:

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” – Objawienie 17:8

Sztuczny Izrael znikną za sprawa 6potęgi, czyli Rzymu. Pojawił się ponownie w 1948 roku pod władzą 7potęgi, czyli USA. Główną siłą zdobywającą Palestynę był Gog z Magog, czyli właśnie potomkowie Chazarów, których znamy, jako Żydów aszkenazyjskich. Oni powołali państwo żydowskie pod opieką USA (siódmy król). Ci Żydzi jeszcze współpracują z bankierami żydowskimi ale pamiętają im krzywdy jakie zaznali. Proroctwo mów, że Bóg ich pobudzi do zniszczenia Babilonu Wielkiego, czyli ten sztuczny twór, jakim jest Izrael aszkenazajski zniszczy potęgę Żydów sefardyjskich. W ten sposób sam stanie się ósmym królem, czyli kolejną potęgą światową i wówczas dojdzie do najgorszego. Wypowie on wojnę Pomazańcowi a ten zniszczy fałszywy Izrael już na zawsze. 

Nie będzie już żadnych ludzkich potęg gdyż tą ostatnią wojnę przeżyją tylko wybrani. Chrystus zaprowadzi swoje rządy. Spełni się wówczas proroctwo zawarte w przypowieści:

„Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach.” – Łukasza 19:12-27

Ta powyższa przypowieść to krótkie streszczenie tego, co ma się wydarzyć po zmartwychwstaniu Pana. Opuści on Ziemię po to by uzyskać tytuł królewski od Ojca. Słudzy pomazańcowi mają podczas jego nieobecności pomnażać miny (według innej wersji talenty). Po jego odejściu część osób będzie działać przeciw przyszłemu królowi a część będzie wykonywać powierzone zadanie. Ci co się sprzeciwią władzy króla wypowiedzą mu wojnę i z księgi Objawienia wiemy że będzie to fałszywy Izrael i wszyscy królowie Ziemi. Zostaną zniszczeni w Armagedonie a władzę nad miastami obejmą nowi władcy z mianowania królewskiego. Z pewnością o nich mówi księga Objawienia:

„I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.” – Objawienie 21:24

W chwili powołania nowych niebios i nowej ziemi nie będzie innych królów jak tylko ci, których na to stanowisko mianuje Pan panów i Król królów. 

Podsumujmy, kto jest, kim dzisiaj.

Babilon Wielki to sekta Żydów w większości sefardyjskich, główne źródło zła na ziemi. 

Gog z Magog to Żydzi chazarscy (aszkenazyjscy). Tak naprawdę wierzą tylko w potęgę militarną. 

Izrael obecnie jest to sztuczny twór państwowy finansowany przez Babilon Wielki i USA. Niebawem będzie to największa potęga światowa wspierana przez inne państwa. Izrael składa się głównie z prozelitów, czyli Żydów aszkenazyjskich. 
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz