niedziela, 13 lipca 2014

Fałszerze Starego Testamentu

Ostatni tekst wzbudził emocje. Wyjaśniam, więc kilka spraw by nie było nieporozumień czy tak zwanych niedomówień. W żadnym razie nie odrzucam Starego Testamentu ani nie uważam by był zły. Wszelkie fałszerstwa, jakich dopuściła się sekta z Babilonu, (która później zabijała proroków) były pod kontrolą Stwórcy i za jego przyzwoleniem. Bóg posyłał swoich proroków i oni zawsze pomagali prostym ludziom trzymać się Boga. Kiedy jednak sekta babilońska widziała działania proroków zaczęła ich zabijać (Łukasza 11:47-51; Dzieje 7:52). Robili to na tyle skutecznie, że w ostatnim okresie przed narodzinami Jana Zanurzyciela (Chrzciciela) nie znamy żadnych proroków a oni byli, bo o niektórzy wspominał nasz Pan Jeszu a nigdzie nie znajdujemy w Pismach o nich informacji.

Sekta żydowska zwana Babilonem Wielkim (od miejsca swego powstania) przejęła władzę w nowym Izraelu po odzyskaniu częściowej wolności. Dlaczego wolność była częściowa? Ponieważ głową tego nowego Izraela był władca innego państwa. Izrael istniał, jako podległy nie Bogu, lecz władcy pogańskiemu. Żydzi, którzy układali się z tym władca rządzili w tym nowym Izraelu dzięki temu, co Jan w Objawieniu nazywa prostytuowaniem się z królami ziemi.

Izrael w tym czasie jest tworem sztucznym. Od Babilonu aż po dzień dzisiejszy jest on zależny od wsparcia finansowego i militarnego jakiegoś obcego władcy Dziś takim mocarstwem wspierającym Izrael jest USA. To jest ostatnia głowa, czyli siódma opisana przez posłańca Jana, która wyrasta z ciała bestii a na głowie, której siedzi ta żydowsko-babilońska sekta. W czasach, kiedy Jan pisał a było to po zburzeniu Jeruzalem Bestii tej nie było i on to odnotował. To bardzo ułatwia identyfikację Bestii, jako sztucznego tworu państwowego zwanego Izraelem. Jednak Jan twierdzi i to jest powód do przerażenia ze w końcu ta bestia zostanie ósmym królem, czyli mocarstwem światowy. Strach pomyśleć, co to może oznaczać i jakimi metodami może do tego dojść.

Wracając jednak do sekty, która siedzi na głowach siedmiu królów i która jest winna przelewom krwi na świcie a zwłaszcza prześladowaniu proroków i zabiciu Mesjasza. Ta sekta zostanie zniszczona przy udziale Izraela. To znaczy, że nie można jednoznacznie stawiać znaku równości między Izraelem a tą żydowską sektą. Nie należy też za te zbrodnie obwiniać wszystkich żydów, bo większość z nich to ofiary tej sekty. Najlepszym tego dowodem jest niemiecka eksterminacja żydów europejskich. Całkowicie przemilczanym faktem jest, że elity niemieckich żydów przeżyły wojnę, mimo że mieszkały na terytorium Niemiec. W Dreźnie do końca wojny była czynna synagoga, a 150000 niemieckich żołnierzy było pochodzenia żydowskiego. Wśród najwyżej postawionych oficerów byli żydzi i nie działo się to bez wiedzy Niemców. My dziś o tym wiemy, ponieważ te informacje są niemieckich dokumentach.

prof. Wieczorkiewicz: Finansjera żydowska finansowała Hitlera.


Ta sekta w Niemczech przeżyła, podczas gdy prości uczciwi żydzi byli bez litości zabijani. W tym samym czasie w USA członkowie tej żydowskiej sekty nie zrobili nic by ratować żydów europejskich a nawet są poważne powody by przypuszczać, że było dla nich to korzystne, bo przecież dziś o odszkodowania za holokaust najgłośniej krzyczą żydzi amerykańscy. Wielu uczciwych żydów burzy się na tą sektę np. profesor Norman Filkenstein, którego rodzice przeżyli pobyt w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu napisał książkę „Przedsiębiorstwo Holokaust”, w której piętnuje działania żydowskich organizacji bogacących się kosztem pomordowanych żydów.

_______________________________________________
Izaak Greenbaum, jeden z działaczy Agencji Żydowskiej wyraził się o Żydach, którzy nie popierali syjonizmu i nie chcieli emigrować do Palestyny : „ Jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie”, i jeszcze : „ Jeśli spytalibyście mnie << Czy nie można by użyć naszych środków by pomóc Żydom w Europie?>> Ja już raz powiedziałem NIE! I powtarzam NIE!” ( wystąpienie przed Syjonistyczną Radą Wykonawczą, 18 luty 1943 ).

Stephen Wise, działacz syjonistyczny, Amerykanin i doradca Roosvelta w grudniu 1942 roku, powiedział : „Od kilku miesięcy otrzymuję kablogramy z poufnymi informacjami o tych rzeczach. Udało mi się, razem z szefami innych organizacji żydowskich sprawić, by nie dostały się do prasy".
( Eliyhu Matzozky, The Responses of American Jewry and its Representatives Organizations, Yeshiva University, app. II).
_______________________________________________


Dlaczego o tym wszystkim piszę? Ponieważ są to informacje ważne dla zrozumienia sposobu działania sekty nazywanej „Wielką Nierządnicą” lub „Babilonem Wielkim”. Ta sekta siedziała na głowach wszystkich mocarstw światowych, które pozwalały na istnienie państwa Izrael. Szczegóły historyczne opisujące jak żydzi dogadywali się a także jak zdradzali swoich politycznych kochanków znajdziesz w artykule „Krótka historia Babilonu Wielkiego, czyli czego nie wiesz o Wielkiej Nierządnicy”. Kiedy Izrael wraca z niewoli babilońskiej na tereny wcześniej im podarowane przez Boga to robi to dzięki układom z królem Medo-Perskim. Na miejscu znajduje żydów żyjących w przyjaźni z miejscowymi ludźmi. Nehemiasz, który jest namiestnikiem perskim jest faktycznym władcą mimo posadzenia na tronie marionetkowego spadkobiercy tronu Dawida. Razem z nim przybywa Ezdrasz który będzie reformował judaizm. To on zredaguje od nowa Stary Testament a więc także księgi uznawane za mojżeszowe. Jeśli więc zakradł się do nich błąd lub coś zostało sfałszowane to prawdopodobnie Ezdrasz miał w tym swój udział. Ezdrasz współdziała z Nehemiaszem a ich celem jest odbudowa czystego rasowo narodu, dlatego kategorycznie nakazują wyrzucić z domu swoje żony razem z dziećmi, jeśli nie są oni narodowości żydowskiej.

Do tej pory żydzi ulegali wpływom obcych kultur i religii a teraz prawo zostaje tak zaostrzone i obwarowane, że żydzi będą wywierać wpływy na innych. Nic nam nie wiadomo by ktoś zaprotestował zadając choćby logiczne pytanie: skoro Bóg przez Mojżesza nakazuje nam odprawić żony z dziećmi to, dlaczego sam tego nie zrobił? Wiadomo przecież że Mojżesz miał dzieci z żoną Kuszytką. Był nawet incydent z tego powodu gdyż Mojżesz zwlekał z obrzezaniem syna pojawił się anioł żeby go zabić i wówczas ta Kuszytka sama dokonała obrzezania. To wystarczyło, by anioł odszedł nie wyrządzając nikomu szkody. Wystarczyło obrzezać syna a tymczasem reformator Ezdrasz nakazuje odprawić żony razem z dziećmi. Bez wątpienia nastąpiło silne zaostrzenie prawa i od tej pory zaczęto kontrolować ludzi, którzy mogą nie stosować się do prawa. Do akcji wkroczył sanhedryn, czyli żydowska inkwizycja, która zaczęła wydawać wyroki śmierci także na proroków posłanych przez Stwórcę. Dlatego czytamy w Ewangeliach o sługach, którzy nie przestrzegali prawa, że są prawi. Sam nasz Pan Jeszu nie poparł zabicia kobiety złapanej na cudzołóstwie. Pisałem o tym w artykule, „Dlaczego słudzy Boży nie przestrzegali prawa mojżeszowego?”.


  • Pomyśl nad tym. Bóg ustanawia wzorzec mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem na zawsze.

  • Mojżesz wprowadza wyjątek nie do końca zgodny z tym, czego pragnie Stwórca i pozwala rozwodzić się z żonami, z błachych powodów.

  • Ezdrasz buduje nie na woli Stwórcy tylko na błędzie Mojżesza i głosi, że Bóg żąda od Izraelitów, żeby porzucili swoje żony z dziećmi. Mają to zrobić nawet, jeśli je kochają, dlatego że rasowo są nieczyste, bo nie są Izraelitkami.

  • Moglibyśmy uwierzyć w boskie posłannictwo Ezdrasza gdyby nie Chrystus, który nam na szczęście wyjaśnia, że rozwody nie są popierane przez Boga. Jest więc niemożliwe by Bóg pragnął tego czego w jego imieniu zażądał Ezdrasz z Nehemiaszem. 


Komu więc Ezdrasz służy, jeśli nie Bogu? Jak już pisałem wcześniej w Babilonie powstała organizacja, która później przejmuje władzę duchową i sądowniczą w Izraelu siejąc terror. Faryzeusze, uczeni w piśmie i sanhedryn to śmiertelna trójca wydająca wyroki śmierci pod byle pretekstem. Zabijali proroków i Bóg musiał ograniczyć ich prawa a zrobił to przez władzę pogańskich władców, którzy w pewnym momencie zabronili im samodzielnie wykonywać wyroki śmierci. Dlatego żeby zabić Chrystusa musieli zdobyć zgodę rzymskiego przedstawiciela władzy.

Kiedy nasz Pan i Pomazaniec Jeszu pojawia się na ziemi jest marionetkowy król Herod, są też kapłani i wydawać by się mogło, że istnieje coś takiego jak Izrael, ale to złudzenie. Izrael, jako państwo w tym momencie jest bestią, której głowa znajduje się w Rzymie i jest nią Cesarz. Cesarzowi na głowie siedzą wpływowi Żydzi, którzy zamiast pokładać ufność w Bogu świadczą usługi aktualnie rządzącym. W tym czasie nie ma czegoś takiego jak religia prawdziwa. Istnieją sekty żydowskie nawzajem się zwalczające i oni rzeczywiście są zorganizowani a wierni Bogu Izraelici to przeważnie biedni rozproszeni i niewykształceni ludzie. Tym ludziom głosi Chrystus i nawet udziela im zanurzenia, ale nie organizuje ich w żadne struktury religijne. Kto chce może za nim chodzić on sam wybrał 12 i ich przeszkolił a pozostali to ‘wolni strzelcy” będą później gorliwymi głosicielami ewangelii.

Jest kilka ksiąg napisanych przez takich ludzi jak Ezdrasz. Czy zostały one spisane z woli Boga, mimo że ludzie ci byli uwikłani w niemoralność z władcami? Bardzo możliwe, że księgi te powstały z woli Boga ale nie znaczy to że są Słowem Boga. Już to omawialiśmy w poprzednim temacie. To są księgi historyczne. Ani Ezdrasz ani Nehemiasz nie byli prorokami Bożymi, ale mieli duży wpływ na tamte wydarzenia i dzięki ich relacjom możemy łatwiej ustalić szczegóły historyczne. Łatwiej nam np. dzięki treści tych ksiąg rozpoznać, kto jest „Wielką Nierządnicą” gdyż ich słowa demaskują ich.

Które pisma Starego Testamentu budzą wątpliwość? Przede wszystkim te księgi, na które nigdy apostołowie lub sam Chrystus się nie powołują. A jeśli się powołują to zastanów się, w jakim kontekście. Jeśli bohaterowie Nowego testamentu nie uznali za potrzebne by powołać się na jakąś księgę to, dlaczego nam ta księga miałaby być potrzebna? Zastanów się też czy dana księga zawiera słowa od Boga czy może to tylko pasjonujące historyjki, które z pewnością czyta się przyjemnie. Słowo Boże to słowa przekazane nam przez ludzi mających dar proroczy.

Wątpliwości budzą takie księgi jak: Kaznodziei, Ezdrasza i Estery. Nowy Testament nigdy o nich nie wspomina. Ezdrasz to ten, który opracował cały Stary Testament, przeredagował Torę i zmusił Izraelitów do wyrzucenia z domu żon razem z dziećmi twierdząc, że Bóg tego chce. Prawdopodobnie też on jest autorem księgi Estery. Nie wiemy czy jest to historia prawdziwa. Jest to księga całkowicie świecka tam nawet nie ma wzmianki o Bogu, jest za to szantaż intryga i manipulowanie królem przez łóżko. Księga powstała na raty jej nowsza wersja zawiera dużo wzmianek o Bogu, ale została napisana jakieś 300 lat później. „Wielka Nierządnica”, o której tu mówimy działa przez uwodzenie i upijanie królów. Tak nam to przedstawia Jan w Objawieniu a co mamy w księdze Estery? Uwodzenie i upijanie króla. Mardocheusz do intrygi namawia za pomocą szantażu królową, która jest pochodzenia żydowskiego grozi jej, że jeśli tego nie zrobi to oni sobie poradzą, ale ona i jej rodzina zginą. Naprawdę ta księga sama się obnaża trzeba tylko czytać ją uważnie mając umysł otwarty.

Estery 4:13,14 Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?

Królowa ulega szantażowi i podejmuje to ryzyko. Opisy dalszych akcji są dwa pierwszy starszy jest prosty: Estera nie mówi wprost, o co jej chodzi tylko organizuje dwie uczty na których oczywiście nie brakuje wina.

Estery 5:6 I odezwał się król do Estery po napiciu się wina: Jakie jest życzenie twoje, a będzie spełnione,

Drugi opis to instrukcja, której nie powstydziłyby się zawodowe panie od uwodzenia.

(1a) A gdy już wyglądała wspaniale, pomodliwszy się do Boga, który widzi wszystko i ocala, wzięła ze sobą dwie służebnice. Na jednej z nich opierała się jakby omdlewająca z rozkoszy, a druga szła za nią, powiewną czyniąc jej szatę przez jej podtrzymywanie. (1b) I zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozweseliło się niby upojonej miłością, lecz serce miała ściśnięte strachem i lękiem. (…) (2a) I rzekła do niego: Ujrzałam cię, panie, jak anioła Bożego i zatrwożyło się serce moje od strachu przed majestatem twoim, ponieważ jesteś godny podziwu, panie, a oblicze twoje jest pełne wdzięku.

Skutkiem tych wydarzeń jest ustanowienie świeckiego święta purim. To święto nie ma z bogiem nic wspólnego ani nawet z ocaleniem żydów. Faktycznie jest to święto masowego mordu dokonanego na wrogach Żydów, czyli na tak zwanych współcześnie antysemitach. Żydzi, bowiem nie ograniczyli się do obrony, lecz zabili dziesiątki tysięcy tych, których uznali za swoich wrogów. Dopiero jak skończyli mordować swoich wrogów to następnego dnia odpoczęli i ten właśnie dzień po odpoczynku ustanowili swoim świętem. Normalny człowiek by zapłakał z tego powodu ze musiał się bronić i zabijać dla tych żydów był to powód do wielkiej radości i jest do dnia dzisiejszego. Święto Purim to symbol legalnego mordowania przeciwników.

Jako ciekawostkę podam przykład wypowiedzi Głównego Rabina Kijowa Moshe Reuven Asman na krwawe wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie.

To co się w tych dniach stało w Kijowie to są oczywiste cuda miesiąca Adar kiedy wszystko obraca się w dobro. Teraz będziemy mogli naprawdę świętować Purim” – źródło

Historia Estery jest oczywiście pasjonująca, gdy traktujemy ją, jako powieść i gdy trzymamy za nią kciuki żeby się jej udało, ale znając późniejszą historię działania ludzi z sekty „Wielkiej Nierządnicy” z przerażeniem musimy zauważyć że z tych instrukcji wielokrotnie korzystano. Pierwszy przykład przychodzi mi na myśl natychmiast i jest wszystkim znany. Kiedy to na pewnej uczcie młoda panienka rozbudza króla Heroda. On obiecuje cokolwiek zechce i ona chce głowę Jana Zanurzyciela (Chrzciciela). Dostaje ją (Mateusza 14:6-12). Dla tych ludzi to jest Purim.

Metoda działa. Istnieje podejrzenie, że taką samą metodę zastosowano, gdy Neron chciał za spalenie Rzymu ukarać Żydów. Wówczas jakaś żydówka z otoczenia Nerona miała wskazać na różnicę między żydami a chrześcijanami gdyż rzymianie nie rozróżniali ich w tym czasie. Chrześcijanie zostali skazani na męczarnie. To była kolejna okazja do Purim. Według opisu Jana jest to metoda stosowana przez Wielką Nierządnicę, która ostatecznie zostanie zniszczona przez swoich kochanków a także przez bestię czyli Izrael. Jesteśmy w przededniu tych wydarzeń.

Stary Testament prowadził do Chrystusa i trzymajmy się tego celu. Jednocześnie pamiętajmy, że jeśli znaleźliśmy pomazańca Bożego to już nie bardzo mamy, czego tam szukać. Oczywiście wielką wartość mają prorocy zwłaszcza, że wiele proroctw jeszcze się nie spełniło, ale jeśli służysz Chrystusowi a nie antychrystowi to pamiętaj, że sam możesz ubiegać się o dar prorokowania. To dopiero byłoby ciekawe, ale czy w to wierzysz?

Ślepa miłość do starego testamentu jest w nas podsycana przez sektę z Babilonu gdyż są tam ich wartości wyłożone, jako prawo od Boga. Im więcej osób uznaje bez krytycznie i w całości te księgi, które oni wskazują, jako wartościowe tym łatwiej im tłumaczyć się np. za zbrodnie popełniane na Palestyńczykach czy nawet za organizowanie krwawych zamieszek na majdanie.
______________________
krzysztof pomazańcowy