niedziela, 27 lipca 2014

Kim jest antychryst?

O Antychryście mamy dość informacji by go rozpoznać, co nie znaczy jednak, że wszyscy będą dość czujni i to zrobią. Wielu da się zwieść jego argumentom. Posłaniec (apostoł) Jan pisał w listach 1 Jana 2:18,19 tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas.

A więc antychrystów jest wielu różnych i są to w tym przypadku ludzie głoszący innego Chrystusa. W tym opisanym przypadku antychryst wywodzi się z wewnętrznych struktur chrześcijaństwa. Jan wymienia pewne cechy związane z tym innym Chrystusem.

1 Jana 2:22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jeszu jest Pomazańcem?

Jeszu jest Pomazańcem (Mesjaszem, Chrystusem) i takim się urodził a nie stał się w wyniku wstąpienia na niego Ducha jak twierdzi antychryst. Mesjasz nie przyszedł w duchu tylko w ciele.

2 Jana 2:7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jeszu Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

1 Jana 2:22 Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna.

Antychrystem, więc jest ten, co twierdzi, iż Ojciec i Syn to jedna i ta sama osoba, czyli nie rozróżnia ich odrębnej osobowości jak również ten, co nie uznaje jednej z tych osób. Zwróć czytelniku uwagi, że Jan nic nie wie o trójcy i zupełnie pomija rolę Ducha Świętego w zbawieniu. Uznanie Ducha nie jest koniecznym warunkiem do zbawienia a co jeśli ktoś w późniejszym czasie będzie przekonywał inaczej? Jan zaraz udzieli odpowiedzi na to pytanie.

1 Jana 2:23 Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.

Nie wystarczy wierzyć w Boga trzeba też wierzyć w jego Syna, który jest właśnie Pomazańcem (Chrystusem). Drogą do Boga jest jego Syna Jeszu Pomazaniec.

Jana 14:6 Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

1 Jana 2:24 Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.

Należy, więc unikać wszelkich nowinek tak zwanego nowego światła, czyli wszystkiego co nie pochodzi z już objawionej nam prawdy na kartach Pism Świętych. Żadne synody nie ogłoszą nowej prawdy, bo nie ma żadnej nowej prawdy. Wszystko zostało nam już objawione, co wiedzieć powinniśmy i jeśli czegoś w Pismach nie ma to znaczy, że nie pochodzi to od Boga i Chrystusa, lecz z innego źródła.

Judy 1:3 Umiłowani, dokładając wszelkich starań w pisaniu wam o wspólnym naszym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym.

2 Tesaloniczan 2:15 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

Antychryst żeby zatryumfować musi przekonać, że odkrył coś, czego nie napisano w Pismach Świętych lub musi nam objawić nowe zrozumienie. Często w takim przypadku spotykamy się z argumentem, że „wprawdzie pismo nie mówi o tym, wprost ale wynika to z ducha pisma” lub „można to wyczytać między wierszami” itp. To wszystko są knowania antychrysta i fałszywego proroka.

Jan zapowiada odstępstwo, które jego zdaniem już się zaczęło. Wiele lat wcześniej Paweł pisał o człowieku bezprawia. Powszechnie uważa się go za antychrysta, mimo że Paweł tego słowa nie używa.

2 Tesaloniczan 2:3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [Pan nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

Wygląda na to, że Paweł mówi o tym samym, co później będzie pisał Jan. Według jego słów antychryst ma zająć miejsce Boga, będzie udowadniał, że sam jest Bogiem. Takiego Chrystusa jak pisze Paweł to rozpoznajemy w trójcy jedynej, ale nie znamy takiego z Pism Nowego Testamentu. Przeciwnie ten prawdziwy Pomazaniec i Syn Boga nigdy nie pragnął być równym swemu Ojcu.

Filipian 2:6 Który w postaci Boga będąc nie zagarniał sobie równości z Bogiem

A głosiciele antychrysta przeciwnie ich Chrystus jest równy Ojcu jeszcze jakby tego było mało nadali mu inne imiona. Takie jakich Bóg nie nakazał Marii i Józefowi przez anioła. Paweł pisze dalej do Filipian:

2 Tesaloniczan 2:8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia.

Powyższa informacji razem z tym co pisał Jan informuje nas że antychryst będzie u władzy od czasów Jana do ponownego powrotu prawdziwego Chrystusa, który zniszczy go swoim powrotem. Jak to się odbędzie to dokładnie mówią inne proroctwa. Na razie wróćmy do opisu Pawła:

2 Tesaloniczan 2:9-12 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość

Czy głosiciele antychrysta będący innymi chrześcijanami czynili znaki i fałszywe cuda? Oczywiście, że tak. Do dnia dzisiejszego je robią. Obojętnie czy są to katolicy czy protestanci zdarza im się powoływać na cuda. Przy tym nawzajem się oskarżają, że to ci drudzy robią fałszywe cuda a oni tylko prawdziwe. Są też ugrupowania religijne, które nie powołują się na cuda np. świadkowie Jehowy, ale są oni częścią większej całości, jedna z odmian kłamstwa, które ma zwieść ludzi. Że Świadkowie Jehowy są jednym z antychrystów udowadniam w książce „Jak pomóc świadkom Jehowy poznać prawdę”.

Oprócz cudownych znaków sposób zwodzenia to kłamliwe nie biblijne nauki takie jak trójca, ale też wiele innych. Paweł chcąc uchronić naśladowców Pomazańca przed zwiedzeniem daje takie same ostrzeżenie jak Jan:

2 Tesaloniczan 2:15 Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.

To jest kolejna zachęta by nie przyjmować nowych „prawd” tylko trzymać się tego, co było od początku w myśl zasady, że pierwsze jest prawda a drugie jej wypaczeniem. To, co ja teraz napisałem to nic nowego, jeśli jesteś stałym czytelnikiem tego bloga to już ten temat poznałeś w artykule „Apostoł Paweł ujawnia antychrysta”. Teraz chciałbym ci przedstawić szersza koncepcję antychrysta. Jak zapewne wiesz praktycznie całe chrześcijaństwo oczekuje, że antychryst pojawi się na krótko na sam koniec wyznaczonych czasów tuż przed Armagedonem. Fakt, że Jan już za swojego życia odkrył antychrystów nie znaczy, że kiedyś nie pojawi się jakiś jeden wyjątkowy. Jest to możliwe i nawet bardzo prawdopodobnie. Jan pisał o wielu antychrystach, czyli mogą to być różne herezje i bardzo urozmaicone metody zwodzenia tak by na każdego znalazła się przynęta. Jak ten antychryst nie wzbudzi Twojego zaufania to może innemu się to uda.

Mistrzowski chwyt "nokautujący" szatan zachowa na koniec. Ostatni antychryst będzie, bowiem oszukańczym powrotem Chrystusa. Będzie udawał, że właśnie zgodnie z obietnicą powrócił, taka będzie wersja dla chrześcijan a dla żydów będzie wersja, że to właśnie on ten, na którego tak wytrwale czekali wreszcie przyszedł. Sprzyjać temu będą sukcesy państwa Izrael, który urośnie do wielkiej potęgi militarnej.

Jest sporo proroctw ze starego testamentu, które o tym mówią warto je dokładnie przeanalizować. Dziś już nie zdołam tego wszystkiego opisać, ale jeśli będzie to wolą Boga to postaram się w ciągu tygodnia a najpóźniej za tydzień dokończyć temat. Proroctwa są tak dokładne, że mówią nawet ile państw pokona Izrael zanim 10 królów uzna jego dominację i odda mu się na usługi. Kiedy do tego dojdzie nastąpi przymusowe oddanie czci antychrystowi a ci, co się nie zgodzą będą prześladowani ekonomicznie (nie będą mogli kupować i sprzedawać) i będą fizycznie eliminowani.
_________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Ps. Pamiętaj że jest wielu antychrystów.