niedziela, 6 lipca 2014

Gdzie jest baranek?

Kiedy Pomazaniec Boży organizuje ostatni posiłek paschalny wszystko odbywa się inaczej niż nakazywał Mojżesz. 

1. Pascha miała odbywają się z rodzinami lub z domownikami. Pomazaniec nie wysyła uczniów do domów, mimo że mieli własne rodziny. Sam także nie spotyka się z własną rodziną.

2. Kilka dni wcześniej należało przygotować jagnię paschalne i wieczorem je zabić, zdjąć skórę wyczyścić wnętrzności włożyć z powrotem i upiec a po zachodzie słońca zjeść. Gdyby coś zostało do rana należało to spalić jeszcze przed świtem. W relacji z ostatniej paschy w ogóle nie ma wzmianki o baranku. Stąd tytułowe pytanie: Gdzie jest baranek?

3. Wyjścia 12:11Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.”. Syn Boży z uczniami nie stoi i nie trzyma żadnej laski tylko leży przy stole.

4. Wyjścia 12:8I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami”. A gdzie jest wino albo odwrotnie gdzie są gorzkie zioła na uczcie u Zbawiciela? Zamiast ziół, czyli herbaty jest wino.

Dlaczego nasz Pan i Zbawiciel wszystko robi inaczej? Już pisałem na podobny temat w artykule, „Dlaczego słudzy Boży nie przestrzegali prawa mojżeszowego?” Dziś omawiam ten temat, ale na innym przykładzie.

Pascha z czasów Mesjasza jest zupełnie inna niż ta, której opis znajdujemy w pismach Mojżesza. Całe życie Chrystusa jest bez grzechu a mimo to nie był on fanatykiem prawa mojżeszowego. Jeszu zarzucił pewnej grupie ludzi, że zajęli miejsce Mojżesza.

Mateusza 23:2-4 Na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie, więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.

Przywykliśmy myśleć, że chodzi o nowe prawa, które oni dodają, jako nakazy ustne, ale faktycznie cześć ksiąg biblijnych powstało z ich inicjatywy a część została przeredagowana podczas pobytu w niewoli babilońskiej. Przeważnie są to małe przekłamania mające na celu zaostrzyć prawo. Prawie każde przewinienie w tym prawie jest karane śmiercią, podczas gdy tak naprawdę było karane wypędzeniem.

W pewnym momencie powołując się na Pisma ze Starego testamentu Chrystus stwierdza:

Jana 10:34 Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

Jana 8:17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.

Nam wpojono, że księgi Starego Testamentu to jest Słowo Boże a tymczasem Syn Boży, który także jest Bogiem stwierdza, że to są prawa ludzkie a nie Słowo Boże. Mówi to do swoich przeciwników, którzy chcą go zabić, że to są ich prawa. I teraz przypomnij sobie wcześniejsze słowa Pana o ludziach, którzy zajęli miejsce Mojżesza i „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona”. Takie właśnie było prawo w Izraelu po przeróbkach sekty, która dziś znamy, jako Wielki Babilon a która już w tamtych czasach zabijała proroków a nawet zabiła samego Mesjasza.

Zanim powiesz „Bóg by nie dopuścił do takiego fałszerstwa” pozwól, że powołam na świadka Boga.

Ezechiela 20:25 Dlatego dopuściłem u nich nakazy złe i takie prawa, które nie służą ich życiu.

To jest Słowo Boże. Możemy mówić, że mamy do czynienia ze słowem Bożym tylko wówczas, gdy wypowiedział je prorok z woli Boga. Dlatego Paweł mógł napisać:

1 Tesaloniczan 2:13 Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

Słowo Boże to przeważnie wypowiedzi Boga skierowane do nas przez swoich posłańców a jeśli oni te słowa spisali to wówczas mamy do czynienia ze spisanym Słowem Bożym, ale każde słowo w tych księgach nie jest Słowem Bożym. Żeby pomóc Ci zrozumieć ten prosty fakt posunę się do skrajnego przykładu. W Biblii czytamy

Mateusza 4:3Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”.

Czy to jest Słowo Boże? Nie! To słowa szatana, ale zapisane w księdze, którą zwykliśmy nazywać Słowem Bożym. Ewangelia Mateusza z pewnością powstała z natchnienia Bożego, ale nie jest dyktowana przez Boga i nie wszystko w niej zawarte jest dosłownie Słowem Bożym. Są tam słowa ludzi, szatana Syna Bożego i także Słowa Boga, ale trzeba umieć rozróżniać jedne od drugich. Otwierając się na Ducha Świętego powinniśmy pozbyć się wtłoczonych w nasz umysł pojęć stereotypowych.

Mojżesz z pewnością pisał dzięki temu, że Bóg go do tego natchną, ale nie znaczy to, że Stwórca dyktował mu słowo po słowie. W taki sposób, czyli pod dyktando pisali czasem prorocy, ale też nie zawsze. Syn Boży wyjawił nam, że nie wszystko, co pisał Mojżesz było zgodne z wolą Boga a mimo to Bóg do tego dopuścił i nie umniejsza to świętości (czystości) tych pism.

Mateusza 19:8,9 Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

Stwórca dopuścił do pewnych sytuacji, mimo że nie były zgodne z jego wolą, ale kiedy Syn Boży jest na ziemi to korzysta z okazji i naprawia te szczegóły gdyż:

Jana 18:37 Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

O co więc chodzi w:

2 Tymoteusza 3: 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości

Na pewno nie chodzi o to, że wszystkie księgi świata są boskiego autorstwa. Paweł pisze, że wszystkie natchnione przez Boga księgi są pożyteczne, ale nie informuje nas, które to są księgi natchnione. Nie musi tego pisać, bo Tymoteusz je zna. Taki kanon pism był wówczas znany i nieprawdą jest, że został ustanowiony później. Wszyscy wiedzieli, jakie księgi powstały z woli Boga i ta oczywistość sprawia, że my dziś mamy z tym problem, bo nikomu nie przyszło namyśl by je spisać. Kiedy więc postanowiono ustalić kanon na nowo to, dlatego że ta oczywistość zaczynała zanikać.

W przypadku Starego Testamentu pierwszy kanon ustalono dopiero 100 lat po Chr. I zrobili to ludzie wrogo nastawieni do Syna Bożego. Kiedy pomazańcowcy uciekali w góry widząc, że spełnia się zapowiedź Jeszu o zburzeniu Jeruzalem z miasta uciekli także członkowie sekty „Wielkiej Nierządnicy”. Oni nie uciekali w góry, lecz zgodnie ze swoim zwyczajem uprawiali „nierząd” z władcami, czyli dogadali się z Wespazjanem. Dobili targu. Wespazjan wyznaczył miasto, w którym byli bezpieczni i właśnie tam „Wielka Nierządnica” ustaliła taktykę zwalczania naśladowców Jeszu. Postanowiono kategorycznie potępić Pisma, którymi posługiwali się pierwsi chrześcijanie znane, jako Septuaginta i zrobić nowe przekłady na język grecki dbając o to by delikatnie zmienić znaczenie niektórych wersetów dotyczących Mesjasza. Wówczas też ustanowiono po raz pierwszy kanon żydowskich ksiąg. Niektóre księgi uznawane przez chrześcijan odrzucono a inne lekko zmieniono.

1. Podjudzano władców przeciw chrześcijanom.
2. Zwalczano chrześcijańską wersję Starego Testamentu.
3. Wyznaczono nową wersję Starego Testamentu.
4. Zaczęto pisać obszerne wyjaśnienia do Starego testamentu a także nowe księgi.
5. Zaczęto pisać oszczerstwa przeciw Synowi Bożemu znane dziś, jako Toledo Jeszu.

To tylko niektóre z metod, jakimi zwalczano sług Mesjasza Bożego Syna. Historia pokazała, że „Wielka Nierządnica” nazywana także „Wielkim Babilonem” od miasta, w którym powstała stała się głównym inicjatorem wszelkich ruchów wojennych aż po dzień dzisiejszy.

Niestety wszystkie te działania okazały się skuteczne. Im dalej od pierwszych chrześcijan tym chętniej przyjmowano pouczenia żydowskie. Jednak ze wszystkich odłamów chrześcijaństwa kościół katolicki okazał się najbardziej odporny na wpływy żydowskie. Protestantyzm był wyjątkowo łatwo podatny ich wersja Biblii jest całkowicie przejęta od wersji żydowskiej. Odrzucili Septuagintę i wszystkie księgi, które odrzucili żydzi. Całkowicie lekceważą fakt, że ten kanon, który akceptują był ustanowiony przez ludzie, którzy popierali zabicie Chrystusa i prześladowanie chrześcijan. Nic dziwnego, że bardziej spostrzegawczy badacze historii nazywają protestantów żydowską agenturą, co osobiście uważam za sporą przesadę.

Od niedawna mamy wielkie szczęście, że w Polsce dostępna jest Septuaginta, czyli ta wersja Starego Testamentu, którą posługiwali się pierwsi chrześcijanie. Zachęcam do jej nabycia.

Podsumowując chciałbym Cię zachęcić byś nie ulegał stereotypom. Nic nie uważaj za oczywiste dopóki sam nie sprawdzisz. Tak jak w kwestii żywych nie pytamy o rady zmarłych tak też nie pytaj o drogę żydów szukając zbawienia w Synu Bożym Jeszu. Stary testament prowadził do Chrystusa i jest przydatny do tego by pomóc szczerym osobom poznać Mesjasza, ale nie wracaj do starego prawa i nie pokładaj nadziei w jego przestrzeganiu. Nie licz też na to, że poznasz Boga dzięki studium Starego Testamentu. Ponieważ dopiero przyjście Syna Bożego na ziemię pokazało i udowodniło, że Bóg jest miłością a nie tyranem, jakiego poznajemy z ksiąg żydowskich.


Planowałem zając się tematem baranka paschalnego tego, w którym dniu naprawdę składano go na ofiarę, ale chyba trzeba będzie ten temat odłożyć na inny czas, jeśli Bóg pozwoli.
_________________________
krzysztof pomazańcowy