niedziela, 12 stycznia 2014

Apostoł Paweł ujawnia antychrysta

To niezwykłe, co Paweł pisze o antychryście. Będziesz zaskoczony gdyż prawdopodobnie znasz antychrysta, przyzwyczaiłeś się do niego i może nawet dałeś się mu zwieść. Bardzo możliwe, że uwierzyłeś, że jest on prawdziwym Synem Boga i nie zdajesz sobie sprawy, że to chrystus podmieniony, czyli antychryst. Czas by napisać to wprost bez ukrywania tak byś od tej pory mógł zabiegać o swoje zbawienie. Za chwilę poznasz antychrysta dzięki prostemu opisowi, jaki pozostawił posłany przez prawdziwego Chrystusa Paweł.

Jak zapewne pamiętasz posłaniec Jan napisał: „bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów” (1 Jana 2:18 BT). Wcześniej Paweł wyjawił „Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca” (2 Tesaloniczan 2:6,7 BT). Paweł, więc pisał, że coś go powstrzymuje a Jan że już działa. Między tymi listami jest około 30 lat różnicy. Bardzo szybko antychryst dochodził do władzy, bardzo szybko dochodziło do podmiany prawdziwego Chrystusa na fałszywego. Kiedy umiera ostatni posłaniec Pomazańca Bożego antychryst już działa. Zajęło mu trochę czasu by całkowicie zwieść ludzi, ale ostatecznie udaje mu się, co było z góry przepowiedziane. Przecież Paweł wyraźnie zapowiadał, że Pan nasz Jeszu nie wróci zanim wcześniej nie nastąpi odstępstwo.

2 Tesaloniczan 2:1-3
W sprawie przyjścia Pana naszego Jeszu Pomazańca i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia.

Zwolennicy antychrysta wmawiają nam, że będzie to jeden człowiek właśnie powołując się na te słowa Pawła, ale Jan w późniejszym czasie wyjawia, że antychrystów będzie wielu. Nie daj się zwieść fałszywym głosicielom, którzy ci wmawiają coś innego. Oni w ten sposób odwracają Twoją uwagę od tego, że antychryst już od dawna jest i ma się świetnie zwodząc ludzi na całym świecie.

Sam Jeszu Mesjasz przecież powiedział: „Wielu przyjdzie w imię me i będą mówić: Ja jestem Chrystusem. I wielu w błąd wprowadzą” (Mateusza 24:5). Gdybyśmy ograniczyli się do tego, co powiedział nasz Pan Jeszu to uznalibyśmy że fałszywi Chrystusowie będą liczni ale będą dosłownymi mężczyznami z krwi i kości. Ze słów Pawła także można by wyciągnąć wniosek, że będzie to osoba z krwi i kości. Dopiero, gdy połączymy wszystkie informacje o antychryście (a on tego nie lubi) to dowiadujemy się, że może to być jeden człowiek, ale wśród wielu innych. W jakimś okresie, więc może nasza uwaga skupić się na pojedynczym przypadku, ale w szerszym kontekście antychrystów będzie wielu. Jeśli jednak rozpatrujemy wszystkie informacje na temat antychrysta to musimy także wziąć pod uwagę to co wyjawił posłaniec Jan.

Jan napisał o wielu antychrystach, ale nie nazwał tak ludzi, którzy twierdzą, że są dosłownie Chrystusem, ale ludzi, którzy głoszą nieprawdę na temat osoby Chrystusa np. twierdzą, że nie przyszedł w ciele tylko w duchu lub mieszają w relacjach Bóg Ojciec i Syn Boży.

Podsumowując, więc wszystkie informacje, jakie zostały nam przekazane na temat antychrysta musimy stwierdzić, że może to być człowiek podający się za Chrystusa, ale równie dobrze może to być fałszywie pojmowany Chrystus i zwolennicy takiej fałszywki. Tą drugą wersję antychrysta ujawnia nam Jan pisząc przy okazji o tym, jak ważne jest by zachować wierność imieniu naszego pana Jeszu. „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jeszu Pomazańca, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał” (1Jana 3:23) „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” (1Jana 5:13).

Znajomość imienia Chrystusa jest, więc ważna. Jan przecież pisze nawet o wierze w to imię. Nauka o imieniu Zbawiciela była podstawową a więc taką, od jakiej zaczynano nawracanie pogan.

Dzieje 8:12
Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jeszu Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali zanurzenie.

Mateusza 12: 21
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Anioł wydał polecenie Józefowi mówiąc:
Mateusza 1: 21
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jeszu, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Jeszu znaczy po hebrajsku Zbawiciel. Anioł więc mówi: „nadasz imię ZBAWICIEL, On bowiem zbawi swój lud”. Nazwę tą wcześniej nosił jego Ociec, to On był Zbawicielem dla Izraela nic więc dziwnego, że Jeszu w modlitwie powiedział:

Jana 17:11,12,26
…Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (12) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo (…) (26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (BT)

Syn reprezentował Ojca na ziemi i nosił jego imię. Apostołowie o Panu naszym Jeszu powiedzieli zdecydowanie:

Dzieje 4:12 
…nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (BT)

Jeśli znasz chrystusa pod innym imieniem to faktycznie znasz antychrysta gdyż nie dano nam innego imienia, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni. Chrystus jest jeden dla wszystkich, więc jedno też jest imię, w jakim został nam objawiony. To są szokujące wiadomości dla większości ludzi, którym wydaje się, że służą prawdziwemu Chrystusowi a teraz okazuje się, że służą antychrystowi. Większość osób czytających te słowa nie dopuści do siebie myśli, że zostali zwiedzeni. Skąd im się to bierze? Skąd ta wielka pycha?

Obiecałem jednak wyjawić tajemnicę antychrysta, którą opisał posłaniec Paweł. To co za chwile przeczytasz zbulwersuje cię czytelniku jeszcze bardziej niż to czego dowiedziałeś się o fałszywych imionach które używa antychryst. Paweł wyjawia tajemnicę antychrysta.

2 Tesaloniczan 2:4
który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

Otóż antychryst będzie „dowodził”, że sam jest Bogiem. Pamiętamy, że antychryst według apostoła Jana to także fałszywe wyobrażenie Chrystusa, czyli głoszenie niby tego samego, ale jednak nieco innego. Paweł wyjawia, że ten innych Chrystus będzie „dowodził”, że jest Bogiem.

Prawdziwy Chrystus nigdy nie upierał się by być równym Bogu.

Filipian 2:6
Który w postaci Boga będąc nie zagarniał sobie równości z Bogiem

A tym czasem zwolennicy antychrysta jak najbardziej żądają by uznać Syna równym Ojcu a niektórzy nawet twierdzą, że to jedna i ta sam osoba tylko w innym wcieleniu. Według Pawła ci, co głoszą Chrystusa równego Bogu głoszą antychrysta. Nauka o trójcy jest nauką o antychryście.

Paweł pisze dalej:

(8) wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia.

W powyższym fragmencie Paweł wyjawia, że antychryst będzie zwodził aż do dnia, gdy powróci prawdziwy Chrystus i zniszczy niegodziwca. Jeszu będąc na ziemi wiedział, że do takiego odstępstwa dojdzie, dlatego wyraził obawę czy aby będzie, kogo bronić, gdy przyjdzie ponownie.

Łukasza 18:7,8
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Co się stanie z tymi, którzy uwierzą antychrystowi? Paweł odpowiada na to pytanie:

(9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

Chciałbym ci czytelniku pomóc uniknąć sądu dla zwiedzionych przez antychrysta, dlatego wyjawiam ci prawdę, która jest prosta a mimo to czytając Pisma nie zauważałeś jej do tej pory. Mam nadzieję, że dziś Pan nasz Jeszu dał ci zrozumienie.

1 Koryntian 12:3
Dlatego wyjawiam wam, że nikt w Duchu Bożym, nie może mówić: „Przekleństwem Jeszu.” Nikt też nie może powiedzieć „Panem Jeszu” chyba, że w Duchu Świętym.
_______________________
krzysztof sługa chrystusowy