niedziela, 23 marca 2014

Panem jest Jeszu


Kilka spraw wyjaśniających w kwestii imienia Syna Bożego Jeszu. Spotykam się z waszą aktywnością na forach i wówczas na pytanie, w co wierzysz odpowiadacie czasem, że w Syna Bożego Yesu. Napisanie imienia tego w tej formie na polskojęzycznych forach jest pomyłką. Cieszy mnie fakt, że sprawdzacie czy to, co piszę jest prawdą, ale starajcie się to robić z większą wnikliwością. Pisanie Polakom, że Pomazaniec ma na imię Yesu jest pomyłką wynikająca z tego, że gdy szukacie potwierdzenia tego imienia to przeważnie natrafiacie na angielskojęzyczne artykuły, w których taka forma istnieje. Naprawdę nie wiecie, dlaczego Anglicy piszą „Y” zamiast „J”? Przecież ich „Y” jest tym samym, co nasze „J”. Jeśli więc chcecie pomóc anglikowi poznać wymowę imienia Jeszu to oczywiście napiszecie Y zamiast J. Jeśli Polakowi chcecie pomóc to powinniście pisać J dlatego na forach polskojęzycznych powinniście pisać przez J. Stosując Y niczego nie wyjaśniacie a wręcz przeciwnie sprawiacie, że sprawa prawidłowego imienia gmatwa się jeszcze bardziej.

Druga sprawa to głoska „SZ”. Zauważyłem, że macie z nią problem i wstydzicie się jej. Prawidłowe imię Pana to Jeszu, ale są języki, w których nie wymawia się SZ tylko S i nie ma w tym nic złego. Wbrew temu, co mi zarzucają oszczercy wcale nie twierdzę, że imię to należy wymawiać perfekcyjnie. Należy wymawiać je w miarę naszych możliwości prawidłowo, ale drobne odstępstwa wynikające z naszych ograniczeń są dopuszczalne. W przypadku głoski SZ dopuszczalne jest także S a nawet Ś lub coś podobnego. Wszystko to są odcienie tej samej głoski. Są języki tak bogato rozwinięte jak nasz polski gdzie rozróżniamy „SZ” od „S” i od „Ś”, ale są języki, w których występuje tylko jeden sposób na odczytanie tych głosek. Podam przykład ze świata kolorów. Są ludzie, którzy widząc śnieg twierdzą, że jest biały a zapytani, jaki odcień bieli widzą odpowiadają „biały to biały”. Nie widzą żadnych odcieni a Eskimosi podobno rozróżniają ich kilkanaście. Tak samo głoska SZ to tylko jeden z odcieni i nie ma nic złego w tym by mówić Jesu.


Czym innym jednak jest mówienie Jesu, gdy nie potrafimy wypowiedzieć Jeszu a czym innym jest wstydzić się tego imienia z powodu fałszywych pogłosek jakoby było to przekleństwo. Takie pogłoski, że Jeszu jest przekleństwem rozpowszechnia „Wielka Nierządnica”, czyli żydowska sekta powstała w Babilonie, (dlatego nazywana jest też Wielkim Babilonem), która w późniejszym czasie doprowadziła do śmierci Pomazańca. Oni to pisali w Talmudzie kłamstwa na temat Mesjasza a gdy ujawniono to publicznie zaparli się twierdząc, że to są opowieści o zupełnie kimś innym a podobieństwa są zupełnie przypadkowe. Oni też, jako jedyni znali prawidłową wymowę imienia Pomazańca tylko, że jej nie ujawniali na zewnątrz. Talmud był zakazany dla gojów. Za każdym razem, kiedy napotykali to imię w swoich tekstach wypowiadali przekleństwo „Niech jego imię pójdzie w zapomnienie”. Identycznie czynią dziś ze słowem Hitler*, wielu żydów wypowiada wówczas formułę przekleństwa.

Mimo wrogiej propagandy imię Jeszu nadal jest uważane w izraelskich kręgach naukowych za poprawne. Duński pastor, mimo że jest zwolennikiem formy Jeszua uczciwie przyznaje, że w Izraelu imię Jeszu jest powszechnie uważane za imię Chrystusa. Cytuje opinię naukowca żydowskiego (Pinchas Lapide) z artykułu "Jesus in Israeli School Books" (in Journal of Ecumenical Studies, 1973, pp. 515-531), na temat użycia tego imienia w podręcznikach szkolnych.

Cytat według tłumaczenia google:

Siedem książek nazywają Nazarejczykiem "Jeshu", który jest zarówno historycznie i filologicznie prawidłowe oraz odpowiada współczesnym stosowania w Izraelu na imię Jezus. Efektem jest "nadzwyczajny" Jezus z, i umieścić go na krawędzi, judaizmu. Tylko trzy książki nazywają go "Jeszua", który odpowiada nie tylko aktualną biblijnej nazwie "josua", ale też jest tak dobry, jak identyczne z "Jehoshua", popularnej nazwie w Izraelu dziś.

Czyli ten żydowski naukowiec przyznaje, że prawidłowa forma historyczna i filologiczna to Jeszu, ale przyznaje też, że dziś popularna jest w Izraelu forma Jeszua. Nas jednak nie interesuje, co jest dziś popularne, bo we Francji popularny jest Żezu a w Anglii Dźizas. Nas interesuje, co jest zgodne z prawdą, czyli jakie naprawdę imię otrzymał Syn od swego Ojca (Mateusza 1:21).

Podaje link do tekstu wspomnianego pastora. Kliknij w słowo Yeszu.

Jeśli nie znasz języka angielskiego to użyj tłumacza Google. Artykuł jest ciekawy, ponieważ napisał go człowiek, który nie jest zwolennikiem formy Jeszu a mimo to uczciwie przyznaje, że w Izraelu słowo to nie jest obraźliwe a przynajmniej nie było, gdy pisał artykuł diabeł z pewnością będzie dążył by to zmienić. Przerażające jest to, że ludzie swoje opinie opierają na stereotypach a nie na faktach a stereotypowe pojmowanie niestety można kształtować. Liczy się dla nich jak czują dane słowo a nie, co naprawdę ono znaczy. Niestety ten, co ma w swych rękach propagandę może wszystko wmówić ludziom nawet największą głupotę. Tak właśnie jest obecnie wśród tych, co wierzą, że Jeszu to przekleństwo.

Pastor dostarcza nam jeszcze jednego dowodu, że słowo to nie jest przekleństwem. Twierdzi on, że można je odczytywać, jako skrót, gdy występuje po nim znak informujący nas, że to jest skrót. Nie wiem jak wygląda taki znak w współczesnym języku hebrajskim, ale twierdzi on, że tylko w ortodoksyjnych a więc religijnych czasopismach spotyka się to słowo z tym znakiem a w naukowych tekstach słowo to odnoszone do Chrystusa nie posiada znaku skrótu.

Również archeologia potwierdza, że imię w takiej krótkiej formie jest poprawne gdyż odkryto starożytny grób**, na którym znajdowało się imię Jeszu bez litery ajin. Możliwe, że zabrakło na tym grobie miejsca na ostatnią literę, ale i tak wskazuje to na dopuszczalność takiej formy.

Dlaczego podczas transkrypcji Pisarze Septuaginty pominęli niemą głoskę ajin? Odpowiedź jest w pytaniu. Ponieważ była niema. Tak samo robili apostołowie i inni pisarze Nowego Testamentu. Dla mnie autorytetem są posłańcy wyszkoleni przez Pomazańca a nie dawni lub dzisiejsi uczeni w piśmie. Jednak warto zwrócić uwagę że także uczeni przyznają że głoski tej w pewnym momencie się nie wymawiało. Poniżej umieściłem zrzut ekranu z najlepszej strony polskojęzycznej na temat języka hebrajskiego.

Zwróć uwagę czytelniku, że ajin nie jest zaliczana do samogłosek, lecz spółgłosek i że powrócono do jej wymawiania w średniowieczu pod wpływem arabów.
Kliknij w zdjęcie lub w link: http://www.iwrit.pl/alefbet.php

Skoro nie wymawiano litery ajin to nic dziwnego, że ją w końcu przestano zapisać zwłaszcza w odniesieniu do Pana naszego Jeszu gdyż żydzi niewierzący w niego, gdy chcieli o nim pisać to właśnie dzięki pominięciu w pisowni niepotrzebnej litery mogli nawiązywać do rozpowszechnionej już w języku greckim i w łacinie formy Jesu. Nie można, bowiem wykluczyć, że autorzy żydowskiego Talmudu dokonali ponownej transkrypcji z wymowy chrześcijan na język hebrajski.

Wbrew temu, co niektórzy, myślą nie tylko żydzi zachowali prawidłowy zapis imienia naszego pana. Zrobili to także niektórzy chrześcijanie syryjscy i co ciekawe oni także nie stosują w wymowie litery ajin, mimo że ją piszą. Po prostu jej nie wymawiają. Na stronach angielskojęzycznych piszą Yeshu, co odpowiada w wymowie polskiemu Jeszu. Podaję ci link na dowód. Kliknij w słowo Yeshu. Chyba nikt będący przy zdrowych zmysłach nie oskarży ich o wypowiadanie przekleństwa. Syryjscy chrześcijanie w przeciwieństwie do żydów nigdy nie stracili kontaktu z językiem swoich przodków. 

Jeśli więc znasz kogoś, kto twierdzi, że Jeszu jest przekleństwem i że żydzi specjalnie usunęli literę ajin by powstało przekleństwo to spytaj go czy apostołowie byli w zmowie z żydami? Ponieważ oni także pisząc w języku greckim imię Jesu (Jesus i Jesun) pominęli literę ajin.  Czy chrześcijanie syryjscy także byli w zmowie z Żydami gdyż, mimo iż piszą literę ajin to jej nie wymawiają? Jeśli stwierdzą, że tak to spytaj ich o dowody, bo specjalistą od rzucania oszczerstw bez dowodów jest diabeł.

A na koniec zacytuj im fragment z Nowego testamentu pamiętając by użyć prawidłowego imienia:
1 Koryntian 12:3 Dlatego wyjawiam wam, że nikt w Duchu Bożym, nie może mówić: „Przekleństwem Jeszu.” Nikt też nie może powiedzieć „Panem Jeszu” chyba, że w Duchu Świętym.

Znając prawdziwe imię naszego Pana całkowicie na nowo odkrywamy sens słów z Nowego Testamentu:
Filipian 2:10,11 …aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem dla chwały Boga Ojca.

Dzieje 4:12 I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni.

Wiedząc o tym wszystkim z tym większym zrozumieniem i docenianiem będziesz mógł przeczytać słowa Pawła zanotowane w liście do Rzymian:

Rzymian 10:9-13 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

A jeśli już wierzysz to pozwolę sobie na powtórzenie pytania Ananiasza skierowane do Saula zanim został apostołem Pawłem:

Dzieje 22:16 Dlaczego teraz zwlekasz? Zanurz się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! 
____________________
krzysztof sługa pomazańcowy


*Jewish Currents 1990 reprinted Max Rosenfeld Festivals, folklore & philosophy: a secularist revisits Jewish ... 1997 "When you utter his name, you add (with feeling) yimakh shemoy! — may his name be obliterated! This phrase has become a kind of formula in Yiddish writing, whenever the name of Hitler occurs, but of course it originated with Haman"

** Atiqot: 29-30 Izraela. Rashut ha atiot  - 1996 "The name yeshua (Yeshua = Jesus), a derivative of Yehoshua (Joshua), has been found on five ossuaries in the Israel State Collections, yeshu (Yeshu) on one, yehoshua (Yehoshua) on one,..(Rahmani 1994:293-295)."

Ps. Zbliża się pamiątka śmierci Pomazańca. Zachęcam do przypomnienia sobie tekstu Kto może spożywać Ciało i Krew Chrystusa?