czwartek, 27 marca 2014

Czy tylko w jednym imieniu jest zbawienie?

Być może zastanawialiście się jak to jest, że ktoś patrzy a nie widzi słucha a nie słyszy, co się do niego mówi. Wiemy, że tak było w pierwszym wieku, kiedy głosił nasz Pan Jeszu i to jest zgodne z wolą Boga. Właśnie umieściłem link do poprzedniego artykułu na jednym z portali społecznościowych i zakończyłem go takim cytatem z Dziejów Apostolskich 4:12

I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni.

Wyobraź sobie czytelniku, że w komentarzu zostałem oskarżony o to, że unikam odpowiedzi na pytanie: Nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie czy tylko wzywanie imienia Jeszu prowadzi do zbawienia bo wtedy zauważyłbyś że cała Twoja teoria runęłaby jak domek z kart.

Skoro wcześniejszym artykule wykazałem, że prawdziwe imię Pana brzmi Jeszu a mój oskarżyciel skomentował te wywody stwierdzeniem:
Pokazałeś, że pierwsi wysłannicy używali formy Jeszu. Ok, zgoda ale nie jest to na pewno warunkiem zbawienia Ludzie na całym świecie modlą się do Syna Bożego i używają odpowiednika Jeszu w swoim języku.

Jestem prawie pewien, że zostanę oskarżony o to że źle zrozumiałem tą wypowiedź, bo wprawdzie pisze to..., ale chodzi o to... .W tej wypowiedzi widzę wyraźnie przyznanie mi racji, że prawdziwe imię Chrystusa to Jeszu, ale jego zdaniem to nie wyklucza także innych imion. Łącząc to jego przyznanie mi racji z tym, co mówi nam Pismo Święte w Dziejach 4:12

I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni.

Sprawa jest oczywista i ja nie muszę dodatkowo odpowiadać na pytanie czy tylko w imieniu Jeszu jest zbawienie, bo odpowiedzi udzieliło Pismo Święte a ja się z pismem całkowicie zgadzam. Każdy, kto twierdzi coś innego niż Pismo Święte to w najlepszym przypadku błądzi a w najgorszym kłamie zaprzeczając prawdzie objawionej nam z góry.
c.d.n.
_____________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Ps. Nie zdziwię się jak w następnym ataku przeczytam, że Dzieje Apostolskie nie są godne zaufania, ponieważ pozytywnie piszą o apostole Pawła a tak się składa, że ci, którzy najmocniej zwalczają imię Pana Jeszu zwalczają także Pawła twierdząc, że jest fałszywym apostołem.