niedziela, 22 maja 2016

Czeluść, nowy dom szatana


„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.” Objawienie 17:8

Powyższy werset jest kontynuacja myśli omawianych w poprzednim temacie. Mówi o fałszywym Izraelu jajko bestii, której głowami są obce mocarstwa. Tak faktycznie było W czasach pierwszej obecności Pana głową był Rzym, a w Jeruzalem rządził marionetkowy król Herod. Nie był on nawet Izraelitą, o czym mało kto wie. Jedynym prawowitym władcą prawdziwego Izraela był Pan nasz Jeszu. Bestia jednak wspólnie z Wielka Nierządnicą zabiła Syna Bożego.

Kiedy Jan pisze księgę Objawienia bestii już nie ma. Jeruzalem zostało zburzone razem ze swoją świątynią. Nawet to, co było podróbką Izraela przestało istnieć. Dlatego Jan dostaje wyjaśnienie, że bestia była, obecnie jej nie ma, ale jeszcze będzie. Faktycznie pojawia się dopiero w 1948 roku, a jej głową jest potęga anglo-amerykańska. Właśnie to zapowiada Jan w księdze Objawienia 17:8. Przebywanie bestii w tym przypadku oznacza jej czasowy niebyt lub zamknięcie demona odpowiedzialnego za bestie w czeluści, o której wiemy, że jest więzieniem demonów. 

Po raz ostatni wzmianka o czeluści pojawia się w księdze Objawienia 20 wersety 1 i 3:

„Potem ujrzałem Posła (anioła), zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.” Objawienie 20:1-3

Poseł mający klucz od Czeluści nie jest Posłem Czeluści, o którym pisałem wcześniej, a który reprezentował Czeluść. Poseł mający klucze ma władzę zamknąć lub wypuścić uwięzione moce w Czeluści lecz sam przebywa na zewnątrz. Miał więc moc wypuścić bestię, ale też ma moc uwięzić szatana. 

Powyższe wersety ponownie przedstawiają nam Czeluść, jako miejsce uwięzienia złych sił, co w praktyce oznacza ich nieobecność na Ziemi, ich czasowy niebyt. Szatan zostaje uwięziony by nie buntować ludzi, ale proroctwo zapowiada, że po 1000 lat diabeł zostanie wypuszczony i wówczas dojdzie do buntu kończącego eon. 

Podsumowując temat Czeluści, musimy zaznaczyć, że bardzo mocno jest ona przedstawiona, jako miejsce czasowego uwięzienia demonów lub sił im podobnych. Jedyny werset, który zdaje się sugerować, że mogą w Czeluści przebywać zmarli to list do Rzymian 10:6,7. Jest to wypowiedzi kontrowersyjna, ponieważ poprzedza ja ostrzeżenia by tak nie mówić. Pomijając więc werset z listu do Rzymian, wszystkie inne wersety przedstawiają Czeluść, jako więzienie sił demonicznych w tym także bestii, fałszywego proroka i szatana.
__________________
krzysztof pomazańcowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz