poniedziałek, 16 maja 2016

Bestia w Czeluści


„A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.” Objawienie 11:7

Bestia, która była przed Janem, ale jej nie było, gdy Jan spisywał te proroctwo i miała być w przyszłości, to fałszywy Izrael. Już w czasach, gdy Pan nasz Jeszu chodził po ziemi istniała organizacja nazywającą siebie Izraelem, a faktycznie będącą jego nieudolną imitacją. Wówczas to królem bestii był Herod. Niektórzy, myślą, że on był Izraelitą, ale to nieprawda, był Edomitą. Był to fałszywy Izrael, ponieważ na tronie nie zasiadał król z pokolenia Dawida.

Na Ziemi jednak pojawił się prawowity władca, który miał prawo do tronu i on zawarł przymierze z garstką ludzi obiecując, że w odpowiedniej chwili obejmą władzę razem z nim. Jego zwolennicy zostali nazwani prawdziwym Izraelem, nawet jeśli pochodzili z innych narodów.

Ta bestia była całkowicie uzależniona od Rzymu, który w proroctwie Jana jest jedną z głów bestii. Ta głowa dostała w roku pańskim 70, śmiertelną ranę i bestia przestała istnieć, aż do roku 1948, kiedy to śmiertelna rana została wyleczona. Bestia odrodziła się pod nazwą Izrael, ale faktycznie jest tylko państwem żydowskim, które ma nad sobą angloamerykańską głowę. Jest to siódma głowa bestii według proroctwa Jana.

Proroctwo, które zacytowałem na wstępie nawiązuje do tego okresu, gdy bestia była martwa, czyli nie było jej na świecie.

Wcześniej ustaliliśmy, że w Czeluści znajdują się uwięzione demony (), że teoretycznie mogą też znajdować się tam umarli (), ale jak może w Czeluści przebywać organizacja, której nie było? Są możliwe dwa wytłumaczenia. Pierwsze odwołuje się do tego, że księga Objawienia to wydarzenia faktyczne, ale opisane symbolicznie i wówczas Czeluść symbolizowałaby czasowy niebyt organizacji.

Inne wytłumaczenie ma związek z tym, co już ustaliliśmy, czyli że Czeluść to miejsce więzienia demonów (nieczystych tchnień). Łączymy to z tym, co o bytach państwowych dowiadujemy się od proroka Daniela i wówczas sprawa jest bardziej zrozumiała. Poseł Boży (anioł) tłumaczył Danielowi, dlaczego długo nie przybywał:

"Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego." Daniela 10:13 (bw)

Ten cytat powyżej pochodzi z Biblii Warszawskiej a Septuaginta (LXX) interesujący nas fragment tłumaczy tak:

„Wódz króla Persów zastępował mi drogę przez dwadzieścia jeden dni.”


Daniel informuje nas, że na czele państw stoją niewidzialne istoty duchowe i one toczą między sobą zmagania. Biorąc pod uwagę tą informację stwierdzamy, że na czele fałszywego Izraela także stoi złe tchnienie (duch) i to ono mogło trafić do demonicznego więzienia, które znamy pod nazwą Czeluść. Potwierdza to także księga Objawienia gdyż czytam w niej o bestii:

„I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: ‘Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?’”
Objawienie 13:4

Bestia zostaje wzmocniona przez smoka, czyli szatana. Bestia może być pojedynczym tchnienie (duchem) lub zbiorem tchnień działających pod wspólną nazwą podobnie jak było z Legionem wypędzonym przez Pomazańca Bożego. Na zbiorowość zdaj się wskazywać werset pierwszy 13 rozdziału:

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.” Objawienie 13:1

Siedem głów, to siedem historycznych potęg światowych, z czego jedna nadal jest, a dziesięć rogów to współczesne państwa.

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.” Objawienie 17:10-13

Tak więc bestia ma władzę nie tylko swoją, ale także innych państw, a więc stojących za nimi demonów. Do tego pojawia się szatan (smok) i daje bestii swoją moc i władzę nad światem. Tą władzę, którą odrzucił nasz pan Jeszu, gdy był kuszony na pustyni, przyjęli Żydzi. Nie ma żadnego innego, logicznego uzasadnienia, dla olbrzymich wpływów państwa żydowskie na cały świat, poza otrzymaną demoniczną władzą.

Tak więc Czeluść w Objawieniu 11:4 to albo synonim niebytu dla bestii, albo informacja, że demony stojące za bestią znajdowały się w zamknięciu i nie mogły realizować swoich planów.
________________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz