środa, 2 sierpnia 2017

Eloim, czyli kiedy Najwyższy rozdzielał narody...


Kiedy czytamy że Bóg zrobił coś, ale zamiast liczby pojedynczej El występuje liczba mnoga Eloim, to znaczy, że zrobił to przy pomocy swoich duchów lub, że zrobili to aniołowie (Duchy) w imieniu Boga najwyższego. Eloim są Bogami ponieważ reprezentują Boga, ale także dlatego, że ludzie postrzegają ich jak Bogów z racji ich mocy i ulotności ciała. 

Warto w tym miejscu przypomnieć wypowiedź Pawła:
Choć faktycznie są nazywani bogami, czy w niebie, czy na ziemi, jest więc bogów wielu i panów wielu, ale dla nas jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko i my do niego i jeden Pan Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko i my przez niego.
1 Koryntian 8:5,6

Jest to wypowiedź bardzo ważna, ponieważ pozwala zrozumieć, że choć Biblia wspomina o Bogach, to DLA NAS Bóg jest JEDEN. Nawet jeśli ktoś będzie z pomocą Pisma Świętego udowadniał, że Bogów jest lub było więcej, to i tak dla nas jest tylko JEDEN. 

Ta sama zasada obowiązywała naród wybrany. Bardzo często czytamy, że JHWH jest Bogiem Iszraela i ten naród jest własnością JHWH. 

Powiedz im: Tak mówi Pan JHWH: Tego dnia, w którym wybrałem Iszraela, kiedy podniosłem rękę przysięgając potomkom szczepu Jakuba, objawiłem się w ziemi egipskiej i podniosłem rękę przysięgając na ich korzyść w słowach: Ja jestem JHWH, Bóg wasz (Eloikem). 
Ezechiela 20:5

Słuchaj, Iszraelu! PAN jest naszym Bogiem, PAN jeden.
Prawa 6:4 

Jeśli przyjrzymy się uważnie temu co do Iszraela mówi Bóg, to zauważymy, że on jest ich Bogiem, a oni jego własnością, ale co z innymi narodami? 

Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczał według liczby synów Izraela; bo Jego lud jest własnością Pana, dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub. 
Prawa 32:8,9 BT

Wersja z Biblii tysiąclecia jest nieco zmodyfikowane na potrzeby teologiczne. Występuje w niej informacja, że narody zostały podzielone według liczby synów Iszraela, co jest dziwne, bo niby dlaczego według liczby synów Iszraela i jaka to liczba? Nie ma w tym logicznego uzasadnienia, ale okazuje się że wydawcy V wersji Biblii Tysiąclecia w przypisach przyznają:

Pwt 32, 8 - Tekst trudny, różnie tłumaczony. W niektórych przekł. staroż. i w tekście z Qumran: "synów Bożych", "aniołów Bożych", może pod wpływem etymologii ludowej. 

Teksty z Qumran są starsze od masoreckich o około 1000 lat i w nich jest „według liczby Synów Bożych”, a Septuaginta, która jest z podobnego okresy ma obecnie „według liczby aniołów Bożych”. Z tym że Septuaginata została przetłumaczona wcześniej, ale najstarsze manuskrypty jakie mamy są dużo młodsze od tych z Qumran. Natomiast dzisiejsze wersje Starego Testamenty powstają na podstawie manuskryptów napisanych przez sektę masoretów 1000 lat później. Wygląda więc na to, ze masoreci sfałszowali ten fragment chcąc ukryć szczegół, że narody zostały rozdzielone między Synów Bożych lub aniołów, co na jedno wychodzi. Poniżej jest polskie tłumaczenie Septuaginty w wersji Vocatio:

...jak Najwyższy dzielił narody, jak rozproszył synów Adama, jak ustanawiał granicę plemionom według liczby aniołów Boga.

Własnością Pana został Jego lud Jakub, Jego dziedzicznym działem Izrael
Prawa 32:8,9

I niestety ponownie tłumacze nie potrafią się powstrzymać przed interpretacją na potrzeby teologiczne. Na szczęście sami się przyznają i osoba dociekliwa może doczytać w przypisach:

'Własność' (ściśle według Septuaginty 'dział'), 'dziedziczny dział' – są to określenia rolnicze, dotyczą własności ziemi.

Czyli Najwyższy rozdzielał swoim Synom dziedzictwo przydzielając każdemu naród i kawałek ziemi dla tego narodu. Przydziałem dla JHWH byli potomkowie Jakuba czyli Iszraelici. Od tej pory JHWH opiekuje się tym narodem. Ten tekst i takie rozumowanie jest podstawą do wyprowadzenie bajkowej wersji historii Iszraela, według której JHWH jest słabym Bogiem, który usiłuje wydrzeć ziemię, którą rzekomo Najwyższy dał innym Eloim (bogom). 

Przeciwnicy agitujący przeciw Panu JHWH twierdzą, że ziemia obiecana nie była wcale obiecana i w tym celu kwestionują istnienie Abrahama. Twierdzą, że ziemia ta został rozdzielona między narody, którymi kierowali inni aniołowie (Eloim), a egoistyczny JHWH postanowił krwawo odebrać im to co dostali od Najwyższego. Przy czym twierdzą także, że inni Eloim łączyli swoje siły, a tylko JHWH działał sam, bo ich zdaniem był egoistą i dlatego nie tolerował innych Bogów. W ten sposób miał narodzić się monoteizm, czyli wiara tylko w jednego Boga. Wszystko to jest kłamstwem za wyjątkiem tego co uznajemy za poprawnie przetłumaczony tekst Pisma Świętego. 

Wychodząc od tego samego tekstu można na podstawie pozostałych ksiąg biblijnych udowodnić, że było dokładnie odwrotnie. Zacznijmy od tego, że Synowie Boga dostali swoje przydziały. Tekst jest tak napisany, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że JHWH dostał coś, bo można równie dobrze wyciągnąć wniosek, że sam sobie przydzielił Jakuba i obszar ziemi obiecanej. Uczciwie jednak trzeba stwierdzić, że przydział od najwyższego wydaje się być najdokładniejszym zrozumieniem i inne wersety biblijne także na to wskazują. Pozostaje więc pytanie, kim jest JHWH skoro dostał coś od najwyższego? Do tego pytania wrócimy, bo jest najważniejsze, ale najpierw obalmy kłamstwo, że JHWH działał sam bo był egoistą.

Ludzie którzy tak twierdzą manipulują słuchaczami ponieważ choć chętnie zwracają uwagę na to, że przy stwarzaniu byli Eloim, to milczą o tym, że to słowo cały czas pojawia się w kontekście imienia JHWH. To znaczy że ci ludzie okłamują ludzi wiedząc że ich wiedza jest za mała, by to zauważyć. 

Słowo Eloim czy jak kto woli Elohim choć jest w liczbie mnogiej, stało się synonimem Słowa Bóg w liczbie pojedynczej. Choć prorocy mówili o Eloim (Bogowie) to mieli na myśli jednego Boga. Dla przykładu w języku polskim są takie słowa, które nie mają swojego odpowiednika w liczbie pojedynczej np. drzwi. Jedne drzwi, dwoje drzwi, czy pięcioro drzwi, to zawsze są drzwi. Jakoś nikt z tego powodu nie robi alarmu, mało tego nikt tego nawet nie zauważa. Myślę, że podobnie było ze słowem Eloim. Stało się synonimem Bóg i nikt nie zauważał, że jest to liczba mnoga. Nie znaczy to, że musimy lekceważyć treść idąca za tym słowem. Myślę, że liczba mnoga nie jest przypadkiem i coś nam mówi, postarajmy się ustalić co takiego za tym się kryje. 

Pierwsze kłamstwo, że JHWH był sam, upada ponieważ nadal Pisma Starego Testamentu opisują go jako Eloim, ale są jeszcze inne dowody. Mojżesz pisał:

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 
– Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
Wyjścia 20:1,2

To jest wstęp po którym zostają przekazane tablice z dziesięcioma przykazaniami. My ten tekst znamy, że BÓG przekazał tablice, a Mojżesz pisał, że Eloim, czyli Bogowie. Dlatego pierwsi naśladowcy pomazańcowi głosili:

On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać. 
Dzieje 7:38

Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że Eloim to aniołowie reprezentujący Boga. 

Nawet sam Mojżesz o tym wiedział, bo pisał:

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Eloim Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł JHWH w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: 
– Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? 
Gdy zaś JHWH ujrzał, że podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Eloim do niego ze środka krzewu: 
– Mojżeszu, Mojżeszu!
On zaś odpowiedział:
– Oto jestem.
Wyjścia 3:1-4

W Nowym Testamencie znajdujemy potwierdzenie, że ten JHWH to był anioł.

Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pański w płomieniu ognistego krzaka. Zobaczywszy [go] Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos Pana: 
– Jam jest Bóg twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka, i Jakuba. 
Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. (…) Tego właśnie Mojżesza, którego zaparli się mówiąc: 
– Któż ciebie ustanowił panem i sędzią? – tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się mu ukazał w krzaku. (…) On to w zgromadzeniu na pustyni pośredniczył między aniołem, który mówił do niego na górze Synaj, a naszymi ojcami. On otrzymał słowa życia, ażeby wam je przekazać. (...) Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. 
Dzieje 7:30,31,35,38,53

Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika. 
Galatów 3:19

Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? 
Hebrajczyków 2:2,3

JHWH nie jest egoistą samodzielnie działającym. Przeciwnie to grupa aniołów oddająca chwałę Bogu Najwyższemu. Wiedziano o tym nie tylko w pierwszym wieku, ale także już w Starym Testamencie. Manoachowi i jego żonie ukazał się anioł, oto jak opisano jego reakcję w księdze Sędziów:

Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana. Potem rzekł Manoach do żony: 
– Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga. 
Sędziów 13:21-22

Konsekwentne tłumaczenie Eloim na Bóg doprowadziło do sprzecznej wypowiedzi Manoacha. On wie, że to był Poseł, czyli posłaniec Pana JHWH, a mimo to twierdzi, że widział Boga. Jednak nie można przetłumaczyć tego fragmentu na „widzieliśmy Bogów”, ponieważ widzieli tylko jedną postać dlatego ja bym sugerował inne tłumaczenie, po to by zachować wiernie sens tej wypowiedzi. 

Odtąd nie ukazał się już więcej Poseł JHWH Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Poseł JHWH. Potem rzekł Manoach do żony: 
– Z całą pewnością umrzemy, ponieważ widzieliśmy jednego z Bogów. 
Sędziów 13:21-22

Z tego przykładu widzimy, że Manoach wiedział, iż anioł ma naturę Boga mimo, że jest tylko posłańcem Najwyższego. Jednak tłumacze jak ognia unikają tłumaczenia Eloim w liczbie mnogiej, by nie doprowadzić do wrażenia, że Bogów jest więcej niż tylko JEDEN. 

Twierdzenie, że JHWH jest bogiem egoistycznym, ponieważ nie chce dzielić się swoją chwała z innymi Bogami jest błędne. Faktycznie to grupa aniołów (Eloim) działała pod imieniem JHWH, a czyniła to na chwałę Najwyższego Boga. Oni sami zachowywali anonimowość. 

Jeśli Bóg pozwoli to zapraszam na kolejne części z serii Eloim.
Do omówienia mamy:
Czy JHWH jest Bogiem wojny?
Czy JHWH kradł ziemię, którą Najwyższy dał innym Bogom?
Jak było naprawdę z tą ziemią obiecaną?
Co się stanie z Synami Bożymi?
Kim są zastępy nieba?
Co ludzie mają wspólnego z Synami Bożymi?


____________________
Krzysztof pomazańcowy2 komentarze:

 1. Bardzo ciekawy jest fakt, że posłowie, którzy dostali inne narody, wszyscy zdradzili Boga Ojca. Tylko posłowie działający dla JHWH wytrwali.

  Również do dyskusji jest temat: dlaczego Bóg Ojciec nie usuwał natychmiast ze stanowisk tych aniołów, którzy zdradzili Go.
  Jedno przewinienie, drugie i do więzienia.
  Natomiast oni przed potopem działali bardzo mocno i długi okres, zanim trafili do więzienia.

  Obecnie, ich następcy również działają długo. Wiemy, jaki czeka ich los, jednak ich działania robią olbrzymią szkodę.

  Ostatnia myśl, która mi przyszła do głowy to obecny świat. Za takimi systemami, jak islam nie stoją jakieś tam demony, tylko najlepsi wybrani przez samego Boga.
  Dlatego te systemy są tak skuteczne, ponieważ wymyślili je ci, którzy pomagali przy stwarzaniu człowieka lub ich następcy. Wiedzieli jak go podejść.

  Innymi słowy: toczy się walka pomiędzy posłami... a człowiek w tej walce jest wykonawcą, ofiarą. Z tym, że wszyscy mają wolną wolę...

  Jednak Bóg Ojciec w proroctwach informuje nas, jak to się wszystko potoczy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ostatnia myśl, która mi przyszła do głowy to obecny świat. Za takimi systemami, jak islam nie stoją jakieś tam demony, tylko najlepsi wybrani przez samego Boga.
  Demony to zbuntowani przeciwnicy Boga JHWH i Bog dopuszcza ich dzialanie do wyznaczonego przez siebie czasu. tak jak do czasu Potopu.
  a to ze w aniolowie sa wyslannikami i przedstawicielami Boga JHWH wynika z wersetu Ksiega Wyjscia 23:20-22 BT.
  Ps. coraz ciekawsze sa twoje rozwazania i wyjasnienia Bozych mysli i przekazow.
  Dziekuje.

  OdpowiedzUsuń