niedziela, 23 lipca 2017

Elohim w służbie El Eljon, czyli Bogowie w służbie Najwyższego cz. 1W Internecie można spotkać wykłady ludzi, którzy przedstawiają się jako tłumacze biblijni, a więc znawcy języka hebrajskiego. Ludzie ci rzekomo odkryli coś niezwykłego i na tych wykładach wyjawią coś, co rzekomo ma zmienić spojrzenie na Pismo Święte. Po pierwszych, niby odkryciach dochodzi do wyciągnięcia licznych wniosków, choć wcześniej wykładowca twierdził, że nie będzie niczego interpretował, przedstawi same fakty. Pseudo fakty są jednak wybiórczo przedstawione i prowadzą do szokujących wniosków, że JHWH to mały Bóg, o małej mocy w dodatku krwawy egoista. 

Podstawa jego pseudo rewelacji jest wskazanie na różnice w słowach opisujących Boga. Przyjrzyjmy się jego wywodom. 

אלהים – ELOHIM – Bogowie – 2598 – Rodzaju 1:1
Hebr. zapis - prawdopodobna wymowa - znaczenie - ilość wystąpień w ST -pierwsze pojawienie się.

Ponieważ w dosłownym tłumaczeniu księgi Rodzaju wychodzi, że Bogowie w liczbie mnogiej stworzyli człowieka, więc szczegół ten jest wykorzystywany jako klin w wiarę chrześcijan. 

אל – EL – Bóg – 248 – Rodzaju 14:18 (ku czemuś, do czegoś)

Faktycznie Bóg w liczbie pojedynczej to EL. Nie jest to słowo hebrajskie, lecz dużo starsze i dlatego w języku hebrajskim pojawia się także to samo słowo nie jako Bóg, lecz jako wskazanie kierunku i można by przetłumaczyć je na polskie słowa: do, ku.

Słowo to może też wystąpić z różnymi dodatkami literowymi przed lub po słowie EL.

אלוה – EL + końcówka – 60 – Prawa 32:15 

Słowo Elohim, czyli Bogowie pojawia się już od pierwszego wersetu biblijnego, gdzie czytamy:

Na początku Bogowie stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Tchnienie Bogów unosiło się nad wodami. Wtedy Bogowie rzekł: "Niechaj się stanie światłość!" I stała się światłość. Bogowie widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bogowie światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 
Rodzaju 1:1-5

Oczywiście tłumacze wstawiają słowo Bóg w liczbie pojedynczej, uznając, że liczba mnoga niepotrzebnie robiłaby mętlik w głowach czytelników. Czy dobrze robią, czy źle, to pozostawiam już Twoim przemyśleniom. Jedno jest faktem, że przeciwnicy, czyli sataniści, bo szatan znaczy przeciwnik, wykorzystują postawę tłumaczy, by krzyczeć, że prawda jest przed ludźmi ukrywana i oni teraz bezinteresownie ją ujawnią. 

Przez pierwsze 13 rozdziałów słowo Bóg występuje w liczbie mnogiej, a w liczbie pojedynczej pojawia się dopiero w 14 rozdziale.

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a był on kapłanem Boga (EL) Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga (EL) Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg (EL) Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. 
Rodzaju 14:18-20 

Warto pamiętać, że przy tej okazji pojawia się po raz pierwszy inne słowo wskazujące wyjątkowość tego Boga w liczbie pojedynczej. 

עליון – ELJON – Najwyższy – 53 – Rodzaju 14:18 

Eljon to najwyższy. W połączeniu ze słowem Bóg wskazuje na Tego, który nie ma sobie równych. W terminologii nowotestamentowej nazwalibyśmy Go Bogiem Ojcem.

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a był on kapłanem Boga Najwyższego (EL ELJON), błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego (EL ELJON), Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy (EL ELJON), który w twe ręce wydał twoich wrogów! Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. 
Rodzaju 14:18-20 

Kiedy to wiemy, to lepiej też rozumiemy słowa z listu do Hebrajczyków:

Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 
Hebrajczyków 7:11-17 (Psalm 110:4)

Widzimy dodatkową głębię tego pierwowzoru, która polega nie tylko na tym, że Melchizedek nie pochodził z rodu kapłańskiego i nie znamy jego rodowodu, ale także na tym, że był kapłanem Boga Najwyższego z pominięciem pośredników (Elohim, aniołów itp.). 

Chrystus tak samo, jak Melchizedek jest jedynym pośrednikiem (kapłanem) dla nas między Bogiem Najwyższym a nami.

Kiedy Pismo mówi o Bogach (Elohim), jak o Bogu jednym to mówi, że Bóg działa przez swoich Przedstawicieli, których możemy nazywać Bogami, Synami Boga lub aniołami, a nawet Duchami Świętymi. Dziś zamiast Elohim mówimy po prostu Duch Święty.Kto stworzył ludzi Bóg czy Bogowie?
Kiedy Najwyższy rozdzielał narody

____________________
Krzysztof pomazańcowy

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się.

Formularz z NeTeS

7 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawy temat, pozwala bardziej szczegółowo zrozumieć zależności w Bożym porządku wszechświata. Daje też sygnał dla nas, by nie polegać do końca na pojedynczym tłumaczeniu (egzemplarzu) biblii.

  OdpowiedzUsuń
 2. To za co zawsze bede Cie szanowac bracie Krzysztofie to , to ze nie uciekasz przed trudnymi tematami, nie udajesz jak wiekszosc kosciolow i religii ze tego wersetu nie ma , nie piszesz wlasnych Biblii usuwajac to co niewygodne a wstawiajac w to miejsce cos co potwierdza Twoja interpretacje. Zawsze bronisz czci i godnosci Boga Ojca i Jego Syna Jeszu ale poslugujac sie tylko prawda jaka zostala nam pozostawiona na kartach Pisma Swietego. Chcialabym zeby wszyscy czytajacy ten artykul docenili to i dostrzegli. Zycze wielu blogoslawienstw i obfitosci w Duchu Swietym !

  OdpowiedzUsuń
 3. Nasz brat Krzysztof tak samo jak nasz Pan Jeszu,jest po to aby dać świadectwo prawdzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszę zaprotestować, ponieważ to porównanie jest dla mnie zbyt dużym zaszczytem. Domyślam się, że miałeś na myśli tylko sam fakt ujawniania prawdy i nic więcej, ale ktoś mógłby to źle odebrać, więc muszę zdecydowanie zaprotestować i powiem tak: Sługą nieużytecznym jestem, zrobię to co jest moim obowiązkiem (Łukasza 17:7-10), a także biada mi gdybym tego nie robił (1Kor 9:16).

   Usuń
 4. Kolejny dowód podałeś, Krzysztofie, że nie tylko Bóg Ojciec, Syn ale również inne postacie brały udział w stwarzaniu. Był to proces bardzo skomplikowany. Niektórzy myślą, że wszystko powstało nagle. Z tego wynika, że był to proces długi i mogło brać w nim udział wiele postaci duchowych, pod kierownictwem Boga Ojca.

  i dodatkowy werset:
  Psalmu 82:1,6,7
  "Bóg powstaje w zgromadzeniu BOGÓW, pośrodku BOGÓW sąd odbywa: (...) Ja rzekłem: Jesteście BOGAMI i wszyscy - synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dobry podałeś cytat z Psalmów na dowód tego, że nazywać BOGAMI można także ludzi, a więc pisząc o tym i używając tego tytułu stosunku do Synów Bożych nie jest niczym złym zwłaszcza że robili to tez prorocy. Mało tego, Chrystus powołał się na ten Psalm, kiedy go oskarżano, że nazywa siebie Synem Bożym. Jako ciekawostkę dodam, że w tym psalmie użyto własnie Elohim.

   Usuń
 5. Wyraz Elohim można właściwie odnieść do Boga Ojca, który jest Wszech-mocny, wszech-mogący. Jest także właściwie stosowany do aniołów, są oni mocarzami i zwiastunami a gdy byli posyłani do ludzi, jak podaje ST, szczególnie okazywali moc, jako przedstawiciele Boga. Wielcy wpływowi ludzie, sędziowie również byli nazwani elohim.
  To są fakty z godne ze Pismem świętym.

  6 Wysłuchaj, Panie(JHWH), modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby! 7 Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. 8 Nie ma wśród bogów(elohim) równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło. Psalm 86: 6-8

  1 Pan(JHWH) odpowiedział Mojżeszowi: «Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem(elohim) faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Ks. Wyjścia 7: 1
  4 Bo wielki jest Pan(JHWH) i godzien wielkiej chwały, wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie(elohim). Psalm 96: 4

  OdpowiedzUsuń