niedziela, 15 listopada 2015

Sąd nad fałszywym prorokiem


Wróćmy na chwilę do poprzedniego artykułu, jaki znajduje się na stronie Jeszu.pl. mam na myśli temat „Fałszywi prorocy”. Wielokrotnie zastanawiałem się, czy świadków Jehowy można nazwać wprost fałszywymi prorokami, a nawet pomijając przymiotnik ‘fałszywi’, czy można ich nazwać prorokami? Nie chodzi o to, czy są prawdziwi czy fałszywi, ale czy prorokują, czyli przepowiadają przyszłość. Niektórzy twierdzą zdecydowanie, że oczywiście można ich nazwać prorokami, ponieważ przepowiadają, co ma się stać. Inni jednak twierdzą, że nie są prorokami, tylko są interpretatorami proroctw, czyli tłumaczą to, co inni prorocy przepowiedzieli. 

Która z tych grup ma rację? 
Prawdopodobnie prawda jest pośrodku. Owszem, Towarzystwo Strażnica nie mówi nowych proroctw, ale swoje interpretacje biblijne traktuje jakby pochodziły od samego Boga. Swoje zrozumienie proroctw przedstawiają jako pewne, pochodzące od Stwórcy. To prowadzi do powstania nowej wersji przyszłości. Wersji nieprawdziwej. 

Jeśli ktoś myli się czasem to możemy powiedzieć, że to jest normalne, bo apostołowie też czasem mylili się. Jeśli ktoś zawsze się myli wówczas mamy powód, by go nazwać ślepym przewodnikiem. 

„Czyż ślepy może poprowadzić ślepego? Czyż obaj nie wpadną do dołu?” Łukasza 6:39

Bez wątpienia tak jest w przypadku świadków Jehowy. Żadna z przepowiedni, która miała termin spełnienia, nie spełniła się. Wszystkie zawiodły. Fakt, że ich zapowiedzi nie spełniły się jest dowodem przeciwko nim. Pismo Święte wyraźnie pokazuje jak poznać fałszywych przepowiadaczy przyszłości. Poniższy werset zacytuję z przekładu świadków Jehowy.

„A jeśli powiesz w swym sercu: „Skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił Jehowa?”, to gdy prorok mówi w imieniu Jehowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni, jest to słowo, którego nie mówił Jehowa. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć’.” Prawa 18:21,22 PNŚ

Czy powyższy werset możemy odnieść do świadków Jehowy?

Okazuje się, że tak. Ich interpretacja Pism Świętych miała charakter proroctwa wypowiedzianego w imieniu Boga, ponieważ taki charakter mu nadawali. Oto dowód (cytat pochodzi z ich własnej publikacji):

„Czy chciałbyś żyć w Raju? Jeżeli tak, to zapewne bardzo ucieszy Cię, Drogi Czytelniku, wiadomość, że Jezus — wypowiadając się na temat dzisiejszego niespokojnego systemu rzeczy oraz „znaku” zbliżania się jego zagłady — podkreślił: „To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy”. Przynajmniej niektórzy z pokolenia, które widziało „początek boleści” w roku 1914, doczekają przywrócenia na ziemi Raju (Mateusza 24:3-8, 34). Niestety, dzisiaj większość ludzi idzie szeroką drogą, która prowadzi do zagłady (Mateusza 7:13, 14). Pozostaje już niewiele czasu, żeby się zmienić. Jakże wdzięczny możesz więc być Jehowie za to, że Cię w porę ostrzega! On pragnie, żebyś żył, i dlatego pomoże Ci podjąć odpowiednie kroki (2 Piotra 3:9; Ezechiela 18:23).” Broszura „Oto wszystko nowym czynię”

Świadkowie Jehowy swoje nauki przedstawiają jako nauki samego Boga. Twierdzą, że to nie oni ostrzegają ludzi, ale sam Bóg robi to za ich pośrednictwem. Właśnie dlatego na podstawie ich własnych słów możemy uznać, że są fałszywymi prorokami, gdyż mówią w imieniu Boga. I nie pomoże im nawet to, że nazywają Boga fałszywym imieniem, ponieważ zapowiedź wyroku, jaki na nich ciąży, dotyczy także przemawiania w imieniu fałszywych bogów. Zaledwie jeden werset wcześniej czytamy:

„Jednakże prorok ośmielający się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, lub mówiący w imieniu innych bogów, ów prorok umrze.” Prawa 18:21

Taki wyrok czeka ciało kierownicze świadków Jehowy, ale też samych świadków, ponieważ Pismo uczy nas, że nie tylko prorok, ale także pytający proroka poniesie karę:

„A jeśli prorok daje się zwieść i wypowiada słowo, to ja, Jehowa, zwiodłem tego proroka; i wyciągnę przeciw niemu rękę, i unicestwię go spośród mego ludu, Izraela. I będą musieli nieść swe przewinienie. Przewinienie pytającego będzie takie samo, jak przewinienie proroka.” Ezechiela 14:9

Specjalnie zacytowałem powyższe wersety z przekładu świadków Jehowy, by stało się zgodnie z zapowiedzią naszego Pana:

„Z twych własnych ust cię osądzam, niegodziwy niewolniku.” Łukasza 19:22
__________________
krzysztof pomazańcowy
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz