niedziela, 20 września 2015

Kto dał Bogu imię?


Skąd Bóg ma imię? Większość wierzących powie, że sam nadał sobie imię i ogłosił je człowiekowi. Przeciwnicy Boga powiedzą, że Hebrajczycy zapożyczyli imię od pogańskich ludów. Dodatkowe zamieszanie powstaje, gdy ktoś za imię bierze każde słowo, jakim opisuje się Boga. Na przykład: Stwórca, Bóg, Pan, Ojciec, Wszechmocny, Zbawiciel, itp. W ten sposób niektórzy wyliczają dziesiątki imion. Oczywiście są to słowa identyfikujące Boga, a ich istnienie pozwala nam prowadzić rozmowy o Bogu używając różnych słów. Są to nazwy i z tego powodu można uznać je za imiona. W języku hebrajskim i greckim nazwa i imię to jest to samo słowo. Jednak w życiu codziennym imię było bardziej osobowe, a nazwa wspólna. Każdy był człowiekiem, ale nie każdy nazywał się Abraham. Tak samo jest z użyciem nazw typu Bóg, Pan, itp.

Imiona z czasem przestały być przypisane tylko do jednej osoby, ponieważ pojawił się zwyczaj utrwalania imion. I tak imię Jeszu po raz pierwszy dostał syn Nuna pomocnik Mojżesza. Później ludzie chcąc upamiętnić swojego krewnego lub z innego powodu zaczęli powtarzać imiona i tak doszło do tego, że mógł Jan rozmawiać z Janem, a Anna z Anną. Pewne imiona stały się popularne. 

Opis życia pierwszych ludzi w księdze Rodzaju sugeruje, że imię Boga było znane od początku. Nie możemy tego jednak uznać za pewnik, ponieważ Bóg powiedział do Mojżesza, że dopiero teraz wyjawia swoje imię. 

„Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, JHWH, nie objawiłem im.” Wyjścia 6:3

Jakie imię, więc wzywał Abraham i Jakub? Mojżesz dostaje imię dla narodu izraelskiego w momencie powołania takiego narodu do istnienia. Ten naród miał od tej pory oddawać cześć Stwórcy za pośrednictwem tego imienia. O wcześniejszym imieniu lub sposobie, w jaki patriarchowie pojmowania Boga pisze Mojżesz. Cytuję za przekładem Biblii Tysiąclecia (wyd. 5).

„Mojżesz zaś rzekł Bogu: ‘Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?’ Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ‘JESTEM, KTÓRY JESTEM’. I dodał: ‘Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was’. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ‘Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia’.” Wyjścia 3:13-15

Wszystko wskazuje na to, że Bóg wcześniej był znany, jako ten, który JEST w przeciwieństwie do tych, których nie ma. Abram zrozumiał, że nie ma innego Boga oprócz tego, który JEST i zaczął go wielbić. 

Tak wygląda różnica w pisowni między tymi słowami*: 
אהיה (jestem, będę), 
יהוה (JHWH). 

Tym co łączy oba imiona jest יה (JH), które spotykamy w Pismach zarówno Starego jak też Nowego Testamentu jako imię Boga. Ta skrócona forma jest częścią zawołania Alleluja. Dwie ostatnie litery „JA” to jest właśnie brzmienie imienia Bożego w wersji podstawowej bez dodatków znaczeniowych. Jeszcze będę na ten temat pisał. 

Oczywiście nie ma nikogo, kto mógłby nadać imię Bogu, więc w pewnym sensie on sam sobie je nadaje. Potrafi je jednak lekko modyfikować. Dla Izraela dał imię JHWH, ale inni słudzy Boży nie znali tego imienia tak samo jak dziś nie znamy prawidłowej wymowy tego zawołania. Nie jest to konieczne, ponieważ obecnie Bóg przedstawia się nam, jako Ojciec, ale co ciekawe jedno ze swoich imion (nazw) dał swojemu Synowi. Człowiek nie może nadać Bogu imienia i twierdzić, że nie jest ważne czy prawidłowo je wymawiamy czy błędnie, ważne byśmy jakieś imię przypisali do Boga. Tak rozumują świadkowie Jehowy, ale jest to poważny błąd. Zgodnie z zasadą, że ktoś stojący wyżej nadaje imię osobie stojącej niżej (pan słudze) a nie na odwrót. 
__________________
krzysztof pomazańcowy

* Źródło: biblehub.com

Ps. Dziś pomogłem napisać jeszcze jeden artykuł, na innej stronie "Cena sumienia".

3 komentarze:

 1. Wydaje mi się,że Bóg mówiąc(określając się) iż JESTEM(istnieję) oznacza,że reszta bogów to urojenia i przeciwieństwo czyli nie są(nie istnieją),dla Boga jest faktem,że JEST,dla ludzi już nie jest to takie oczywiste,dlatego próbują nadać Bogu imię ale to nie zmienia faktu iż są małej wiary.Imię podstawowe Boga to JA,Bóg mówi nam,że to ON stoi ponad wszystkim i to ON nadaje prawa,imiona itd. Myślę,że Bóg Ojciec to bardzo dobre określenie na ten czas i nasze zrozumienie Boga na tym etapie.-Wj.20:7" Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy". Warto zastosować się do sugestii Naszego Pana JESZU,On lepiej zna Ojca jak my.Mt.6:"Wy zatem tak się módlcie:
  9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
  niech się święci imię Twoje! " A poza tym to pomimo,że znamy imię naszego ziemskiego taty to i tak,mówimy tato,ojcze z szacunku do rodzica-Wj.20:12" Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie." Podejrzewam,że imię Boga Ojca poznają tylko ci którzy na to zasłużą w oczach samego Boga-Mt.5: 8" Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą." Jeśli ktoś będzie miał zaszczyt oglądać Boga Ojca to dowie się jak ma się zwracać!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Świadkowie Jehowy w swoim tłumaczeniu nie piszą JESTEM tylko BĘDĘ i faktycznie tak podają dzisiejsze słowniki, a to by nie tylko oznaczało że jest ale że kiedyś się ujawni bardziej.

  OdpowiedzUsuń
 3. Świadkowie Jehowy w tłumaczeniu z 2013 r. tzw. zrewidowanym tak przetłumaczyli Wj.3:14"Tak Bóg rzekł do Mojżesza:"Stanę się,kim zechcę się stać"I dodał:"Oto co masz powiedzieć Izraelitom:"Stanę się posłał mnie do was"(źródło http://www.piotrandryszczak.pl/czy-swiadkowie-jehowy-zmienili-biblie-zeby-dopasowac-ja-do-swoich-wierzen.html ). Sklepienie z Księgi Rodzaju nazwali przestworzem???

  OdpowiedzUsuń