niedziela, 23 lutego 2014

Prawdziwe oblicze Babilonu Wielkiego, czyli Nierządnicy z księgi Objawienia.

Kiedy skończyłem poprzedni artykuł stwierdzeniem, że sekta rządząca światowym żydostwem na swoją nową siedzibę wybrała Polskę. Niektórzy z czytelników pewnie pomyśleli, że fantazjuję. Tymczasem jest to fakt historyczny potwierdzony przez historyków żydowskich. Spyta, więc ktoś, dlaczego mieliby przenieść się do Polski? Odpowiedź jest prosta. Nie było w ówczesnym świecie miejsca gdzie Żydzi cieszyliby się większą wolnością niż w Polsce. Jednocześnie nasz kraj był duży i silny.

Żydzi polscy nie byli jednak Żydami w sensie genetycznym. Wywodzili się z plemienia azjatyckiego, które około roku 600 po Chr. Przeszło na judaizm talmudyczny. Znani są pod nazwą Chazarów lub Aszkenazich. Około roku 1000 po Chr. Chazarowie zostali wyparci z Azji prawdopodobnie przez Rusinów i spora ich część przybyła na ziemie Polskie. Byli, więc z naszymi przodkami praktycznie od początku istnienia polskiej państwowości. Izolowali się tworząc żydowskie getta, ale nie stanowili dla narodu polskiego problemu. Jedynie mieszczanie nie przepadali za nimi gdyż Żydzi skutecznie konkurowali z nimi w handlu z tego też powodu mieli zakaz wstępu do niektórych miast. Zarządzali majątkami szlacheckimi i posiadali pozwolenie na prowadzenie gospód, czyli także na pędzenie bimbru. Pod wieloma względami byli uprzywilejowani.

Niestety przeprowadzka żydowskiej sekty, mającej ambicję rządzenia i uprawiającej nierząd z władcami doprowadziła silne państwo Polskie do całkowitego upadku. Nie byli temu winni Żydzi, jako naród lub religia, bo oni byli u nas zawsze także w szczytowym okresie potęgi królestwa polskiego. Nowym problemem było pojawienie się w Polsce oszołomów żydowskich, którzy dążyli do destrukcji państwa, w którym gościli. Duży udział w zniszczeniu Polski ponosiła, więc „Wielka Nierządnica”, która gościła na polskich ziemiach dopiero od XVI wieku. Zajęło jej około 200 lat by Polskę zniszczyć. Niestety jej działania znalazły poparcie u naszych sąsiadów. Podział Polski był dla niej jedynym sposobem by dostać się na terytorium Rosji, którą także doprowadzono do upadku wciągu kolejnych 200 lat. Dla niedowiarków polecam książkę Aleksandra Sołżenicyna „Razem przez dwieście lat”.Historycy śledzą przedstawicieli żydowskiego rządu aż do rozbiorów Polski. Po rozbiorach znika ślad po sekcie i trudno od tej pory powiedzieć gdzie przebywają. Możemy się jedynie domyślać, że długo kabaliści rządzili z terytorium Rosji, ale z ukrycia. Dostrzegamy także, że swoimi wpływami objęli nie tylko masy żydowskie, ale także gojów. Nie mogli tego zrobić jawnie gdyż nikt z gojów nie zgodziłby się realizować żydowskie cele świadomie. Widać to przez działalność tajnych organizacji, których celem było zniszczenie chrześcijaństwa od wewnątrz. Takich organizacji było dużo, ale do najlepiej rozpoznanych należą różnego typu masonerie, które były założone przez sektę żydowską co wynika choćby z symboli religijnych. To masoneria rozpowszechnia imię Boga w błędnej formie Jehowa a w budynkach należących do lóż masońskich często spotykamy hebrajskie, (czyli żydowskie) napisy.

Cele tych organizacji są tak bardzo tajne, że często domyślamy się, kto za nimi stoi po wynikach ich działalności. Rzymskie powiedzenie mówi, że „ten winien, kto skorzystał”. Kto więc skorzystał na rewolucji angielskiej w 1642-1651r.? Oczywiście wiele osób, ale wśród nich także Żydzi, którzy od tej pory mogli wrócić do Anglii. W wyniku tych rozruchów skazano na śmierć króla Anglii. Większość celów, jakie rzekomo przyświecały tej rewolucji została w późniejszym czasie zapomniana a dynastia Stuartów powróciła do władzy, ale Żydzi zostali tam już na zawsze i w dodatku przejęli władzę nad skarbcem imperium brytyjskiego.

Do równie drastycznych wydarzeń doszło we Francji 1789–1799. Rewolucja francuska przeszła do historii, jako niesamowity przykład mordu zwłaszcza na gorliwych chrześcijanach. Nas w szkołach się uczy, że rewolucja ta była wymierzona w arystokrację tymczasem statystyki pokazują, że ta grupa ludzi zaledwie w 2% ucierpiała. Tymczasem jedynymi chłopami, którzy naprawdę wówczas się zbuntowali byli Wangejczycy. Przeciwko tym chłopom wydano rozkaz: "przeprowadzić eksterminację wszystkich powstańców, do ostatniego człowieka. Spalić ich farmy, wygnieść tych tchórzy jak pchły. Skruszyć tych ohydnych Wandejczyków".

Raport z wykonania zadania napisany przez republikańskiego generała Westermanna z pola bitwy pod Savenay do władz w Paryżu brzmiał: "Obywatele republikanie, Wandea już nie istnieje! Dzięki naszej wolnej szabli umarła wraz ze swoimi kobietami i dziećmi. Skończyłem grzebać całe miasto w lasach i bagnach Savenay. Wykorzystując dane mi uprawnienia, dzieci rozdeptałem końmi i wymordowałem kobiety, aby nie mogły dalej płodzić bandytów. Nie żal mi ani jednego więźnia. Zniszczyłem wszystkich. Litość nie jest rewolucyjną sprawą!"Sposób, w jaki mordowano tych ludzi można określić mianem ludobójstwa. Takie zachowanie było obce nie tylko chrześcijanom, ale nawet muzułmanom. Nikt tak bardzo nie był barbarzyński. Jak więc było możliwe, że ci, którzy kazali siebie nazywać humanistami byli zdolni do takiego okrucieństwa? Jeśli uznamy, że na rewolucję francuską miała wpływ sekta żydowska to takie postępowanie będzie zrozumiałe. Sekta ta, bowiem inspirowała się takimi tekstami ze Starego Testamentu jak:

5 Mojżeszowa 20:16 
Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.

O tym, jaki cel miała rewolucja francuska i kto za nią stał pisał Edmund Burke. Nie tylko był umiejętnym obserwatorem, ale także był wstanie trafnie przewidzieć, co się stanie z rewolucją w kolejnych etapach. Dostrzegł on, że korzyści z rewolucji francuskiej mają żydowscy przedsiębiorcy a głównym celem rewolucji jest walka przeciw chrześcijaństwu. Jest to zgodne z interesami sekty babilońskiej, która w tym czasie rezyduje w Polsce.


Kolejną rewolucją skierowaną przeciw chrześcijaństwu jest rewolucja bolszewicka zwana także żydowską z uwagi na fakt, że jej przywódcy w zdecydowanej większości byli narodowości żydowskiej a była ona finansowana przez żydowskich bankierów. Skala mordów w tej rewolucji jest tak wielka, że nawet ofiary II wojny światowej nie są w stanie jej dorównać. Po raz kolejny dochodzi do ludobójstwa, czyli zabijania ludzi tylko po to by się ich pozbyć. O ile we Francji zabijano wszystkich, ale z terenu, który się zbuntował to w Rosji zabijano, aby zabić. Przestępstwem zagrożonym karą śmierci był sam fakt istnienia.

Fragment książki Ks. Tadeusza Kiersztyna „Zatrute Źródło Masoneria”.
Dziełem masonerii była też rewolucja w carskiej Rosji, (którą obiecali Rothschildowie carowi za niesubordynację wobec nich). Rewolucyjne teorie żydowskiego filozofa Karola Marksa (właściwie nazywał się Kiessel Mordechaj) były propagowane przez iluminatów i przez żydowskich rewolucjonistów wcielane w życie przy ogromnym wsparciu żydowskiej finansjery: Rothschildów (bankierów niemieckich i francuskich), Morganów (bankierów angielskich) oraz J. Schiffa i innych żydowskich bankierów z Wall Street w Nowym Jorku. Mentalność tych ludzi i ich zamiary wobec chrześcijan dobrze uwidaczniają prorocze słowa żyda Lwa Trockiego, masona najwyższego 33. stopnia wtajemniczenia, który obok Lenina stanął na czele rewolucji październikowej w Rosji (1917):

‘Powinniśmy Rosję zamienić w pustynię zasiedloną białymi Negrami, którym damy taką tyranię, jaka nigdy nie śniła się najgorszym despotom wschodu (...). Tyrania ta nie będzie prawicowa tylko lewicowa, i nie biała tylko czerwona, lub przelejemy takie rzeki krwi, przed którymi wzdrygną się i zbledną wszystkie klęski kapitalistycznych wojen (...). Najwięksi bankierzy zachodu będą współpracować z nami. Jeśli my wygramy rewolucję, to na jej cmentarnych szczątkach ustalimy władzę syjonizmu i staniemy się taką potęgą, przed którą cały świat padnie na kolana. My pokażemy, co znaczy pełna władza. Drogą terroru, krwawych łaźni doprowadzimy rosyjską inteligencję do całkowitego otępienia, do zidiocenia, do życiowego upodlenia (...). Synowie mistrzów z Odessy i Orszy, Homla i Winnicy (chodzi o duże skupiska żydostwa chasydzkiego i chazarskiego), o, jak wspaniale, jak radośnie potrafią oni nienawidzić wszystkiego, co rosyjskie; z jakim poświęceniem oni unicestwią rosyjską inteligencję - oficerów, inżynierów, nauczycieli, duchownych, generałów, akademików, pisarzy!’

W tym samym duchu Włodzimierz Lenin (właściwe nazwisko Ulianowicz), żyd i mason 31. stopnia wtajemniczenia rytu szkockiego, pouczał na pięć lat przed wybuchem rewolucji działających już w Rosji swych żydowskich pomocników:

‘Zabijajcie urzędników, rabujcie banki, siejcie terror, panikę i strach w Rosji’.

Powyższe zapowiedzi zostały z bezprzykładnym okrucieństwem w całości zrealizowane. Było to wszystko możliwe dzięki olbrzymiej potędze finansowej bankierów europejskich i amerykańskich pochodzenia żydowskiego. Budowa tej potęgi rozpoczęła się od założenia w 1694 r. Banku Anglii.

Nie doszłoby do powstania Banku Anglii gdyby wcześniej nie było rewolucji angielskiej. Za wszystkim złem związanym z rewolucjami stoją albo pieniądze „Wielkiej Nierządnicy” albo członkowie jej narodu.

Dziś, czyli w XXI wieku nadal wojny są inspirowane przez „Wielką Nierządnicę”. Dodatkowo posiada ona olbrzymi wpływ na gojów przez świat rozrywki i nauki, z których są eliminowani ludzie wierzący w Pomazańca Bożego i jego nauki. Jeśli jakaś gwiazda chce zrobić błyskawiczną karierę to najszybciej zdobędzie poparcie mediów przez opluwanie wartości chrześcijańskich.

Żydzi będący pod wpływem sekty babilońskiej mają rasistowskie, poglądy a mimo to nie tylko są tolerowani, ale nawet wyróżniani, jako wybitnie pozytywne jednostki. Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla powiedział: „Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam, jako nasi niewolnicy”.

Takie jest prawdziwe oblicze Babilonu Wielkiego, czyli Nierządnicy z księgi Objawienia.

Obecnie żyjemy w świecie zdominowanym przez media „Babilonu Wielkiego”, ale pocieszające jest to, że już niedługo zostanie ujawnione wszelkie zło i wina krwi tej zbrodniczej organizacji.

Objawienie 17:6
Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Objawienie 18:
W tobie krew proroków i świętych znaleziono i wszystkich zabitych [w ofierze] na ziemi.

Objawienie 18:2, 4,5
I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, (...) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
_________________________
krzysztof sługa chrystusowy

Polecam:
Chrystus wyjawia kto jest Wielką Nierządnicą z Objawienia.
Kim jest wielka nierządnica?