wtorek, 22 maja 2012

Wielka uczta w królestwie Bożym

Świadkowie Jehowy twierdzą że Jeszu nigdy już nie będzie na ziemi w postaci cielesnej przebywał z ludźmi.  Tymczasem on złożył zupełnie inną obietnicę. Czyżby świadkowie Jehowy sugerowali że Jeszu żartował?


Sprawozdanie Łukasza 22: (15) Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym.(17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.


Równorzędne sprawozdanie Marka również wspomina o tej zapowiedzi 14: (25) Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.


Oba sprawozdania zapowiadają, że Pomazaniec gdy się dopełni pewien etap, spożyje posiłek paschalny i wypije wino. Łukasz wspomina o posiłku i o piciu wina a Marek o samym piciu wina. Oba sprawozdania informują, że nastąpi to w królestwie Bożym. Wniosek z tego jest dla wielu religiantów zaskakujący.1. Królestwo Boże będzie rozciągać się także na ziemi a nie tylko w niebie.

2. Pomazaniec będzie przebywał na ziemi gdyż spożywać pokarm i pić wino można tylko będąc w postaci materialnej czyli w ciele.


Pierwszy wniosek rzadko budzi kontrowersje gdyż w Pismach spotykamy więcej wzmianek o tym że na ziemi ma być wola Boża. Sam Mistrz nauczył swych uczniów prosić w modlitwie “Bądź królestwo Twoje, czyń wolę Twoją, jak w niebie i na  ziemi”. Kiedy więc już na ziemi będzie królestwo Boże to Syn Boga będzie ucztował.

Drugi wniosek burzy teorię że Pomazaniec nie może przebywać na ziemi. W prawdzie nigdzie nie pisze w Biblii, że Jeszu nie będzie mógł przebywać na ziemi ale religie mają to do siebie, że wybiegają po za to co pisze w Pismach i tworzą własne teorie. Później  żeby teorie pogodzić z innymi wersetami tworzy się kolejną teorię wyjaśniającą i tak powstają nauki ludzkie zupełnie oderwane od tego co pisze w Pismach Świętych. Tak właśnie jest z twierdzeniem, że Pomazaniec nie będzie mógł przebywać na ziemi. Ta fałszywa nauka zaprzecza temu co sam Mistrz zapowiedział, że będzie jadł i pił wino w królestwie Boga.

Skąd wiadomo, że ten posiłek i to wino nie będzie spożyte w niebie? Stąd, że byłoby to niemożliwe.

1Kor 15:50 "To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego..."

A duch nie może jeść.

Łukasza 24: (37) Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. (38) Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? (39) Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. (40) Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. (41) Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? (42) Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. (43) Wziął i jadł wobec nich

Jedząc rybę, Jeszu udowodnił, że nie jest duchem lecz człowiekiem z krwi i kości. Żeby ponownie zjeść posiłek i wypić wino w królestwie Bożym, będzie potrzebował ponownie ciała fizycznego. Każdy kto twierdzi inaczej kłamie.

Jak więc świadkowie Jehowy tłumaczą słowa o przyszłym spożywaniu wina?
Ponieważ słowa te burzą ich koncepcję sztywnego podziału na osoby mające nadzieję niebiańską i na mających nadzieję ziemską, więc wymyślili, że wino w tym przypadku jest symboliczne.

Oto jak Towarzystwo Strażnica tłumaczy wzmiankę o winie.
Marka 14:25 — Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział do wiernych apostołów: „Na pewno nie będę już pił tego produktu z winorośli aż do dnia, gdy będę pił nowy w królestwie Bożym”? Jezus nie sugerował, jakoby w niebie istniało wino. Ponieważ jednak często symbolizuje ono radość, chodziło mu o nastrój, jaki miał zapanować, gdy spotka się w Królestwie ze wskrzeszonymi pomazańcami (Ps. 104:15; Mat. 26:29).
Strażnica 2008 art. Ciekawe myśli z Ewangelii według Marka

Po ustanowieniu Pamiątki Jezus, nawiązując do kielicha wina, powiedział swym wiernym apostołom: „Na pewno nie będę już pił tego produktu z winorośli aż do dnia, gdy będę pił nowy w królestwie Bożym” (Marka 14:25). Ponieważ Jezus nie mógłby pić literalnego wina w niebie, najwyraźniej miał na myśli radość, symbolizowaną niekiedy przez wino (Psalm 104:15; Kaznodziei 10:19). Zjednoczenie się w Królestwie miało być radosnym wydarzeniem, którego on i jego lojalni naśladowcy skwapliwie wyczekiwali (Rzymian 8:23; 2 Koryntian 5:2).
Strażnica 2003 art. Dlaczego należy obchodzić Wieczerzę Pańską?

Jest to całkowicie błędne rozumowanie. Psalm 104 werset 15 na który powołują się świadkowie jehowy mówi:


Psalm 104:15
a także wino, które rozwesela serce śmiertelnika, żeby twarz lśniła od oliwy, oraz chleb, który krzepi serce śmiertelnika.

W podobnym tonie brzmi kolejny werset na który powołuje się ciało kierownicze świadków Jehowy:

Kaznodziei 10:19
Chleb jest dla radosnego śmiechu pracowników, a wino rozwesela życie, lecz pieniądze wywołują odzew we wszystkim.

Niestety oba przypadki dotyczą sytuacji gdzie wino ma rozweselić czyli ma wzmocnić lub wywołać radość. Wino w tych przykładach nie jest symbolem radości lecz jej przyczyną. Z tego powodu odnoszenie się akurat do tych wersetów dla usprawiedliwienie swoich teorii jest co najmniej niestosowne. To Królestwo Boże będzie źródłem radości a nie alkohol. Jeszu wspomina o winie z innego powodu.

Przypomnij sobie sprawozdanie Łukasza 22: (15) Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. (17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Jeśli dokładnie je przeczytasz to zauważysz że Jeszu wspomina nie tylko o winie ale także o posiłku paschalnym “Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym”. Pomazaniec mówi o pewnym cyklu, który najwidoczniej zostanie zakończony (domknięty) wspólnym spożyciem Paschy a więc także wypiciem wina w Królestwie Bożym. Obecnie Jeszu zawiera przymierze ale już wspomina o jego spełnieniu i w tedy ponownie spotka się z uczniami na podobnym posiłku.

Kiedy Jeszu zachęcał by na ucztę zapraszać ludzi biednych i chorych ktoś powiedział:


Łuk 14:15 “...Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.

Jeszu nie zaprzeczył lecz zwrócił uwagę na brak wdzięczności tych którzy zostali zaproszeni jako pierwsi. Oni nie skorzystają, więc Bóg zaprosi inne osoby.

Łukasz wspomina także inną wypowiedź Syna Bożego na temat radosnej uczty, która odbędzie się w Królestwie Bożym. Radość zaproszonych na tą ucztę będzie powodem cierpienia dla innych.
Łuk 13:28-30
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

Świadkowie Jehowy wierzą że Awraam (Abraham), Izaak i Jakub będą żyli na ziemi więc uczta o której tu mowa będzie na ziemi a nie w niebie. Z pewnościom wówczas na tej wielkiej uczcie pojawi się Pan Jeszu ze swoimi uczniami.
Łukasza 22:29,30
Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Ten werset wspomina o zaszczytach jakich dostąpią wierni Pomazańcowi w jego królestwie.


Wspomina o dwóch zaszczytach:
1. zasiadanie przy stole Pana - udział w uczcie
2. zasiadanie na tronach - sądzenie

Żadnym z powyższych wersetów nie pada przymiotnik niebiańskie (królestwo). Określenia “królestwo Boże” lub “królestwo Ojca” może dotyczyć ziemi. Podobnie “królestwo moje” jest pojęciem na tyle ogólnym że nie precyzuje dokładnie miejsca np. zasiadanie przy stole może dotyczyć ziemskiej uczty podczas gdy zasiadanie na tronach niebiańskiej części chwały.

Wyraźnie jednak widać że udział w tej ziemskiej uczcie jest częścią chwały jaką wierni mają odebrać za wcześniejsze poświęcenie. Łukasz pisze o tych co obserwując tą ucztę będą cierpieć mając świadomość że oni swoim życiem nie zasłużyli na zaproszenie i znajdują się na zewnątrz.

Nie wiem jak Ty czytelniku uważasz ale moim zdaniem jest to wspaniała wiadomość. Nie ma żadnego powodu by twierdzić że te słowa się nie spełnią. Już dziś możesz zacząć zabiegać o to byś i Ty został tam zaproszony.Podsumowanie

FAŁSZ

Wino jest w Biblii symbolem radości.

Objawienie 14:10,19,20 

ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych zwiastunów i wobec Baranka. (...) I zwiastun rzucił swój sierp ku ziemi, i zebrał winorośle ziemi, i wrzucił ją do wielkiej winnej tłoczni gniewu Bożego. I deptano winną tłocznię poza miastem, a z winnej tłoczni wyszła krew aż po uzdy koni, na odległość tysiąca sześciuset stadiów.

Objawienie 17:2 
z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.

Objawienia 18:3 
bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu...

Efezjan 5:18 
A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,

Znacznie częściej wino kojarzy się w Pismach Świętych z krwią lub rozwiązłością niż z radością.

PRAWDA

Jeszu zapowiada ucztę w królestwie Bożym.

Mateusza 26:29 
Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.

Marka 14:25 
Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.

Łukasza 22:16,18
...Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. (...) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Łukasza 13:28,29
... ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, (...) Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Łukasza 14:15 
Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.

Łukasza 22:30
abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

____________________________
Krzysztof sługa pomazańcowy