niedziela, 21 czerwca 2015

Człowiek Pyszny - proroctwo Habakuka


W temacie „Proroctwo Habakuka o Babilonie Wielkim” wyjawiłem kilka, szczegółów identycznych w księdze tego proroka i w księdze Objawienia. Można i pewnie trzeb będzie opisać to w przyszłości bardziej szczegółowo ale już po tych kilku przykładach widzimy że oba proroctwa opisują to samo. W Objawieniu jest to, miasto „Babilon Wielki” i jednocześnie jest to kobieta „Wielka Nierządnica”, „Matka wszystkich Prostytutek”. U Habakuka jest to „Człowiek Pyszny”, tak bardzo łakomy na bogactwa aż… 

„Traci rozsądek i spokój, gardziel szeroko rozwiera jak Szeol i jak śmierć nigdy nie jest nasycony, choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył.” Habakuka 2:5

Opis ten idealnie pasuje do dzisiejszych bankierów posiadających władzę nad produkcją dolarów. Wszystkie narody są podległe dolarowi, który z kolei służy do niszczenia narodów przez system kredytu, odsetek i zastawów. Zobacz, w jakiej krzywdzie specjalizuje się Człowiek Pyszny a więc także Wielka Nierządnica według proroctwa Habakuka.

„…Biada temu, co mienie cudze zabiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim! Czyż nie powstaną nagle wierzyciele twoi i nie obudzą się twoi dręczyciele - a ty się staniesz ich łupem? Ponieważ złupiłeś liczne narody, złupią i ciebie pozostałe ludy - z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom.” Habakuka 2:6-8 BT

Bardzo ciekawie wersety te oddaje Przekład Nowego Świata:

„…'Biada temu, kto pomnaża coś, co do niego nie należy' - jakże długo! - i kto się obciąża długiem! Czy z nagła nie wystąpią żądający od ciebie odsetek i nie zbudzą się potrząsający tobą gwałtownie, a ty staniesz się dla nich czymś, co się plądruje? Skoro ty złupiłeś wiele narodów, wszyscy pozostali z ludów złupią ciebie - za przelewanie krwi ludzkiej i przemoc wobec tej ziemi, grodu oraz wszystkich jego mieszkańców.” Habakuka 2:6-8 PNŚ

Habakuk nie tylko mówi nam jak Człowiek Pyszny (Wielki Babilon) działa, ale też jak upadnie. Pamiętamy, że ma wypić z kielicha (Habakuka 2:15,16), którym upaja narody i w tym powyższym wersecie czytamy, że jaką metodą się bogaci, doprowadzając innych do ruiny, taką metodą sam zostanie doprowadzony do ruiny: „złupiłeś wiele narodów, wszyscy pozostali z ludów złupią ciebie” (Habakuk 2:8). Jest to zgodne z zasadą wyrażoną przez Pana naszego Jeszu:

„Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” Mateusza 26:52

A także:

„Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą.” Marka 4:24 (Mateusza 7:2, Łukasza 6:38)

Człowiek Pyszny (Babilon Wielki) zagarnia bogactwa za pomocą niesprawiedliwych kombinacji finansowych. Jest to przyczyna rozlewu krwi na całym świecie. Habakuk pisze:

„Biada temu, co mienie cudze zabiera i obciąża się zastawem zbyt wielkim! Czyż nie powstaną nagle wierzyciele twoi i nie obudzą się twoi dręczyciele - a ty się staniesz ich łupem?” Habakuka 2:6,7

Słowa te idealnie pasują do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się amerykański FED, który jest pod kontrolą współczesnego Babilonu. Zebrał on potężne ilości złota pod zastaw dolara. Dodatkowo przyjął w depozyt złoto obcych państw a kiedy te państwa zażądały zwrotu swoich zasobów złota okazuje się, że FED nie chce lub nie może ich oddać. Dodatkowo państwa mają dolary w tak wielkiej liczbie, że wypuszczenie ich wszystkich na rynek doprowadziłoby do nagłego spadku wartości tego pieniądza. Narody ciągle okazują spokój, ale jak długo? Habakuk zadaje retoryczne pytanie:

„Czyż nie powstaną nagle wierzyciele twoi i nie obudzą się twoi dręczyciele - a ty się staniesz ich łupem?” Habakuka 2:7

Proroctwa Habakuka powstały, gdy u szczytu potęgi było miasto Babilon. Śmiało to miasto możemy nazwać Wielkim Babilonem. Nie przypadkiem Objawienie Jana nazywa Wielką Nierządnicę Babilonem. Prorok pyta Boga: 

„Dokądże, JHWH, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda! - a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. Tak więc straciło prawo moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.” Habakuka 1:2-4

Habakuk pyta, dlaczego Bóg pozwala by zło rządziło na świecie a Bóg go zapewnia, że tak się dzieje tylko do wyznaczonego momentu.

„Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi…" Habakuka 2:3

Na pewno spełni się zapowiedź wymierzenia sprawiedliwości.

„…jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.” Habakuka 2:3

Nie wolno nam w to wątpić, bo to by oznaczało wycofanie się z wiary w JHWH. 

„Jeśli się wycofa, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Sprawiedliwy zachowa swe życie dzięki wierze we mnie.” Habakuka 2:4 (Hebrajczyków 10:38)

To znaczy, że musimy zachować wiarę podczas doznawanej krzywdy i spokojnie wyczekiwać na ostateczne rozwiązanie kwestii zła. Nie jest to dobra nowina dla tych, co się niecierpliwią i chcieliby tu i teraz doznać ulgi i satysfakcji ze zwycięstwa. Habakuk umarł a zło nadal rządziło i to te same zło, które pochodziło z Babilonu. Jest to jednak dobra nowina dla tych, którzy wierzą, że nie ma takiej krzywdy, której Bóg nie mógłby nam wielokrotnie wynagrodzić. 

W księdze Objawienia Jan pisze o swoim zdziwieniu, gdy zobaczył, że Babilon Wielki nadal istnieje pod postacią Wielkiej Nierządnicy.

„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu a widząc ją bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł: ‘Czemu się zdumiałeś?’” Objawienie 17:6,7

Jan zdziwił się, ponieważ Pan nasz Jeszu zapowiedział szybkie wykonanie wyroku na tych ludziach. Był to jednak wyrok częściowy tylko na jednym pokoleniu. 

„Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.” Łukasza 11:50,51

Nie zapowiadał ostatecznej sprawiedliwości gdyż do tej ma dojść dopiero na sądzie ostatnim, gdy wstaną zmarli by ponieść karę lub nagrodę (Jana 5:29, 2 Piotra 3:13). Jan księgę Objawienia spisał około 100 roku wiedział, więc że wyrok na pokoleniu został wykonany, dlatego zdziwił się widząc w czasie przyszłym Wielką Nierządnicę, która jest odpowiedzialna za mordowanie świętych (Objawienie 17:6,7). Wizja, jaką Jan otrzymał i nam przekazał upewnia nas w przekonaniu, że sprawiedliwość zapowiedziana przez proroka Habakuka jest jeszcze przed nami a więc nadal nie możemy zwątpić i się wycofać (Habakuka 2:4). Przeciwnie czas wypełnienia się tych proroctw jest coraz bliższy i powinniśmy z tym większą wiarą znosić prześladowania dla dobra swojego, swoich bliskich a także tych, którzy dzięki naszemu głoszeniu uwierzą i również osiągną zbawienie. 

„Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.” 1 Tymoteusza 4:16

Habakuk zakończył swoją księgę zapewniając, że będzie wyczekiwał sprawiedliwości Boga.

„Ja mimo to w JHWH będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu (Jeszu). JHWH Pan - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.” Habakuka 3:18,19
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz