niedziela, 10 maja 2015

Demokracja szatana.


Jest tylko jeden właściwy sposób przekazywania władzy, przenoszenia jej na kogoś innego. Polega na tym, że ktoś mający władzę przekazuje ją komuś, kto jej nie ma. Może to zrobić tylko ktoś stojący wyżej komuś podległemu, czyli stojącemu niżej. 

"Jeszu mu odpowiedział: ‘Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego też człowiek, który mnie tobie wydał, ma większy grzech’." Jana 19:11

Nie może ktoś stojący niżej przekazać władzy komuś stojącemu wyżej. Żeby coś komuś dać trzeba to najpierw posiadać. A jeśli już posiadasz władzę to zastanów się dobrze zanim ją komuś przekażesz (Syracha 33:2024).

Tak samo dzieje się z twórcą i jego dziełem. W zdrowym społeczeństwie istnieje naturalna hierarchia wynikająca z tego, że ktoś daje życie komuś i z tego powodu ma nad nim władzę. Życie komuś może dać tylko ktoś, kto posiada życie i zdolność do jego przekazania. Ta sama zasada dotyczy przedmiotów martwych. Jeśli posiadasz kawałek kija i potrafisz wystrugać z niego fujarkę to właśnie wyprodukowałeś coś, czego wcześniej nie było i masz prawo decydować, co z tym produktem zrobisz. Możesz go komuś dać zgodnie z zasadą daje ten, co ma, lub możesz to komuś sprzedać, czyli zamienić za coś innego. Prawo do posiadania i dysponowania czymś lub kimś, kto istnieje dzięki nam jest naturalne i dobre. 

„Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?” Rzymian 9:21 

Według tych zasad powstał świat materialny i duchowy. Bóg powołując do życia swego Syna w sposób oczywisty i naturalny ma nad nim władzę a on jest mu posłuszny. Bóg przez swego jedynaka (jednorodzony) stworzył świat duchowy i materialny nic więc też dziwnego że ustanowił go dziedzicem swoich praw (Hebrajczyków 1:2). Ten świat winien jest posłuszeństwo temu, przez którego powstał, dlatego Syn jest od początku świata łącznikiem między Stwórcą a dziełem stwórczym (1Tymoteusza 2:5). Na końcu tego dzieła powstał człowiek. Z tego powodu, że człowiek powstał na końcu jest wśród bytów świadomych najniższą istotą. Niżej od człowieka stoją tylko zwierzęta, ale nie, dlatego że powstały później, bo akurat było odwrotnie tylko, dlatego że ten, który ma władzę najwyższą i absolutną ustanowił człowieka władcą ziemi i zwierząt (Rodzaju 1:28). Stwórca wszystkiego ma prawo ustanowić hierarchię władzy wśród swoich dzieł stwórczych (Izajasza 45:12).

Stwórca powołał, więc człowieka, jako władcę Ziemi a istotom duchowym nakazał opiekę nad człowiekiem (Ezechiela 28:14; Daniela 12:1; Hebrajczyków 1:14). Doszło, więc do sytuacji, w której istoty wyższe, bo duchowe i powstałe wcześniej miały pełnić rolę w pewnym sensie usłużną wobec ludzi (Hebrajczyków 2:7,9). Podobne zadanie dostał człowiek w stosunku do zwierząt. On także miał nimi się opiekować, ale łatwiej jest opiekować się kimś, kto podlega naszej władzy i jest skłonny do ulęgłości wobec człowieka a trudniej kimś, kto takiej uległości nie okazuje. Opiekę człowieka nad zwierzętami można przyrównać do opieki człowieka nad małym dzieckiem, podczas gdy aniołowie znaleźli się w sytuacji podobnej do książąt, którzy muszą usługiwać mieszkańcom okolicznych wsi. Ziemia wśród dzieł Bożych jest wyjątkowa w swojej wspaniałości a fakt, że dostali ją w posiadanie cieleśni ludzie a nie aniołowie, mogło wywołać niezadowolenie tych drugich. Nie wszyscy okazali uległość woli Boga.

Już na samym początku ujawnił się przeciwnik, który podjął starania o prawne przejęcie władzy nad ziemią. W tym celu musiał przekonać ludzi by oddali mu swoje prawo do ziemi i do stanowienia o sobie. Na początku wykorzystywał władców, czyli królów (Łukasza 4:6). Oni mieli władzę na zasadzie silniejszego i dziedziczenia. Taki król mógł zmusić swoich poddanych do uległości i oddawania czci szatanowi (Daniela 3:9-22). Była to metoda niedoskonała, królowie ciągle się zmieniali a zmusić wszystkich poddanych też nigdy się nie udało. Dopóki żyje, chociaż jeden człowiek, który nie odda swej władzy szatanowi to on nie jest całkowitym władcą ziemi. Dlatego ostatecznie dojdzie do fizycznej eliminacji wszystkich, którzy nie złożą pokłonu szatanowi. Ma to się odbyć przez tak zwany znak Bestii. 

Dlaczego szatan nie zabije sam ludzi? Ponieważ zabójstwo jest sprzeczne z prawem naturalnym i w ten sposób nie może on wejść w posiadanie Ziemi chyba, że zabójstwa dokonają sami ludzie i w tym właśnie celu wszystkie narody będą nastawiane wrogo do każdego, kto nie uzna Bestii (państwo żydowskie), nie odda pokłonu jej obrazowi i nie przyjmie znamienia. 

Władza idzie od góry do dołu, ale kiedy Bóg ustanowił człowieka władcą Ziemi pomijając istoty duchowe to szatan potrzebuje odwrócić sytuację i skierować władzę do góry, czyli do siebie i swoich wspólników. Ma to się dokonać za pomocą demokracji, czyli ludzie przekazują władzę w górę, jest to zupełna odwrotność porządku Bożego. Dlatego demokracja urosła do rangi boga jest, bowiem w planach szatana bardzo ważna. Porównanie demokracji do boga to nie jest mój oryginalny pomysł zauważa to bardzo wielu obserwatorów nic niemających wspólnego z Pismem Świętym. Zauważają to nawet ateiści. Jest cała masa książek, które udowadniają, że demokracja jest szkodliwa dla społeczeństwa np.: „Demokracja Bóg, Który Zawiódł” albo „Demos Śmiertelny Bóg” lub „Mity Demokracji”. To tylko niektóre tytuły. Ludzie dostrzegają, że wiara w demokrację przybrała formę niemal religijną. W obronie demokracji USA napada na państwa powodując śmierć tysięcy niewinnych ludzi. Zaprowadzanie lub utrzymanie demokracji to główny powód większości wojen i cierpień na świecie. 

Nie będę rozwodził się nad wieloma zbrodniami bożka Demos przejdę na skróty do mechanizmu działania. Otóż za pomocą demokracji ludzie mogą przegłosować nie tylko oddanie władzy szatanowi, ale także mogą poprzeć zabijanie tych, którzy temu się sprzeciwią. Przetestowano to na narodzie niemieckim, który mimo opinii kulturalnego i cywilizowanego dopuścił się akceptacji ludobójstwa na przeogromną skalę. Jak do tego doszło? Naród niemiecki w sposób całkowicie demokratyczny wybrał Hitlera na swojego przywódcę i w ten sposób wkroczył na drogę zbrodni. Ich przywódca z ich upoważnienia i za ich zgodą wywołał wojnę i mordował ludzi za sam fakt istnienia. Dokładnie taki sam scenariusz zostanie powtórzony w przyszłości tylko, że naród niemiecki zostanie zastąpiony narodem żydowskim, jako głównym inspiratorem a pozostałe kraje będą go w tym wspierały. 

Fałszywy prorok będzie agitował na rzecz oddania pokłonu obrazowi Bestii, co wyraźnie pokazuje, że będzie starał się pozyskać tłumy. Będzie czynił cuda by ludzie oddali swój pokłon obrazowi Bestii i by było ich jak najwięcej i większość to zrobi a mniejszość będzie musiała zginąć z woli większości (Objawienie 13:14,15). Tak będzie wyglądał finał tego świata tuż przed jego całkowitym upadkiem, ale dziś możemy być wciągnięci w oddawanie czci szatanowi pośrednio. Kto odda cześć Bestii odda też smokowi, który dał jej władzę. 

„A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii, i Bestii pokłon oddali…” Objawienie 13:3,4

Weźmy za przykład dzisiejsze wybory. Dzisiaj Polacy wybierali prezydenta. W Polsce prezydent nie sprawuje realnej władzy a jedynie reprezentuje naród. Jest to bardzo kosztowna i raczej niepotrzebna atrapa władzy. Gdybym wziął udział w tych wyborach to by znaczyło, że uznaję zasadę demokratycznego przekazywania swoich uprawnień na inną osobę, czyli że akceptuję demokrację, jako sposób działania prawnego. Akceptując demokrację akceptuję jej wynik nawet, gdy do władzy dojdzie Hitler a ja głosowałem na kogoś innego. Tak działa demokracja a ja to brałem pod uwagę godząc się na udział w jej procedurach. Jeszcze gorzej, gdy wygra osoba, na którą głosowałem, bo wówczas ona w sposób całkowity mnie reprezentuje. Kiedy jako prezydent Polski będzie klękał przed obrazem „Matki Boskiej” lub całował gipsową figurę Jezusa to będzie to robił z mojego upoważnienia i w moim imieniu. Prezydent taki może w moim imieniu złożyć pokłon obrazowi Bestii a nawet samemu szatanowi. 

Bóg przewidział przyszłość. Poinformował nas o tym i nie jesteśmy wstanie jej zmienić ani przyśpieszyć. Nie wyznaczył nam Bóg takiej roli byśmy mieli zmieniać świat. Tym zajmie się Chrystus z upoważnienia Stwórcy. Demokracja to gra, w którą usiłuje nas wciągnąć szatan. Ta gra odbywa się na jego zasadach, znaczonymi kartami. Nie mamy w tej grze żadnych szans. 

Znacznie więcej możemy angażując się w głoszenie woli Bożej i w ujawnianie planów szatana, ponieważ to pomoże w odpowiednim czasie zorientować się, że właśnie zaczęła się kampania promowania obrazu Bestii. Kto ulegnie propagandzie fałszywego proroka skończy w Gehennie. A kto zginie z ręki Bestii lub jej ludzkich zwolenników dostąpi zmartwychwstania do życia wiecznego. Jest to zdecydowanie ważniejsza sprawa niż pozorna zmiana polityków w państwie, które nie prowadzi samodzielnej polityki.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Syr. 33:21 Póki żyjesz i tchnienie jest w tobie,
    nikomu nie dawaj nad sobą władzy.

    OdpowiedzUsuń