niedziela, 13 października 2013

Fałszerze Słowa Bożego

Fałszerstwo Pism Świętych to bardzo obszerny temat, ale żeby nie rozpisywać się zbyt obszernie omówimy go na jednym przykładzie. Ten jeden przykład powinien wystarczyć by rozeznać się w sytuacji i znaleźć sposób na odkłamanie Pisma. Że kłamstwo jest sposobem sług złego to chyba udowadniać nie muszę.

Jana 8:44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Kłamstwo jest metodą działania złego i każdy, kto się do niego posuwa staje się naśladowcą niegodziwca. Oczywiście pisze tu o osobach, które świadomie kłamią a nie o osobach, które robią to nieświadomie. Dlatego Objawienie 21:27 informuje nas, że żaden kłamca nie osiągnie zbawienia.

Posłaniec pomazańcowy Piotr ostrzegał nas przed kłamliwymi nauczycielami i przed ich metodami działania.

2 Piotra 2:3 i w zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują…

Plastyczne słowa to takie, które dają się dowolnie kształtować, czyli przekłamywać w znaczeniu. Użyte w tym miejscu greckie słowo plastois (πλαστοῖς) nie bez przyczyny kojarzy się z polską plasteliną. Oznacza, bowiem coś, co daje się formować, przekształcać. Takich właśnie zabiegów mieli dopuszczać się fałszywi nauczyciele. Naszym zadaniem jest odkryć prawdziwe znaczenie słów, ponieważ w ten sposób odkryjemy prawdę nam objawioną w Pismach Świętych. Nie doszukujmy się prawdy między wierszami tylko tej, która wynika wprost z posiadanego tekstu.

A dlaczego prawda jest dla nas taka ważna?

Jana 1: 17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Pomazańca.

Jana 8:32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.


2 Koryntian 4:2a w postępowaniu nie kierujemy się chytrością i nie fałszujemy słowa Bożego. Natomiast głosząc jawnie prawdę poddajemy się w obliczu Boga ocenie każdego człowieka.

Galatów 2:5 Lecz nie ustąpiliśmy ani przez chwilę ich żądaniu. Chodziło przecież o to, by zachować prawdę ewangelii wśród was.

Antychryst działając prawie 2000 lat doprowadził do zafałszowania Słowa Bożego w kluczowych dla siebie punktach. Pomagała mu w tym synagoga szatana. Jak przewidział to Piotr fałszywi nauczyciele głosząc innego Chrystusa zmienili znaczenie słów. Przejdźmy więc do przykładu, który zapowiedziałem na początku. Werset ten już omawiałem w jednym ze wcześniejszych przykładów ale teraz doszły nowe okoliczności, które warto znać.

Ezechiel 18:4

Biblia Tysiąclecia: Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.

Biblia Warszawska: Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.

Te dwa powyższe przekłady są ze sobą zgodne. Użyto w nich nieco innych słów, ale sens jest ten sam. Jednak dwa kolejne przekłady mają w sobie słowo „dusza” a to pojęcie ma znaczenie stereotypowe, jako nieśmiertelna część człowieka. Ten stereotyp jest podstawą wiary wielu religii, mimo że nie ma uzasadnienia w Pismach Świętych. A tekst z księgi Ezechiela wręcz zaprzecza by dusza ludzka miała nieśmiertelność.

Biblia Gdańska: Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.

Przekład Nowego Świata: Oto wszystkie dusze należą do mnie. Jak dusza ojca, tak i dusza syna należy do mnie. Dusza, która grzeszy, ta umrze.

Dlaczego usunięto z Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia słowo „dusza”? To raczej jest oczywiste, ponieważ ujawniała fałszywą doktrynę. Żeby jednak zrobić to bezkarnie uplastyczniono pojęcie duszy. Mamy wiele znaczeń dla tego słowa. Większość osób zupełnie nie zauważa, że tłumacze Biblii nie poprzestają na przetłumaczeniu z obcego języka na polski, ale jeszcze z polskiego tłumacza na swój język religijny. Zamiast więc przetłumaczyć hebrajski nefesz i grecką psyche na polskie słowo dusza to oni dokonują swego dalszego tłumaczenia i tu mają w zależności od potrzeby kilka różnych słów: życie, dech, człowiek, istota, osoba, stworzenie, niewolnicy, my, nas, ja, a nawet duch. Słowa dobierają w zależności od potrzeby i kontekstu.

Zachowują się tak jakby słowo „dusza” nie było polskie i wymagało dalszego tłumaczenia. Nazwijmy takie praktyki po imieniu. Jest to zwykłe fałszerstwo treści Słowa Bożego, próba ukrycia prawdy. Przecież gdyby Bóg chciał by tam było inne słowo to by je użyli pisarze.

Przyznaję, że sam dałem się uwieść iluzji rozmiękczania pojęć i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, jakie polskie słowo oddałoby najlepiej słowo „dusza”, ale po chwili dotarło do mnie (wierzę ze dzięki Duchowi Świętemu), że przecież najlepszym słowem dla greckiej psyche i hebrajskiego nefesz jest słowo dusza.

Żeby temat fałszerstwa domknąć wspomnę jeszcze o nowym wydaniu Septuaginty. Podobno jest to pierwsze tłumaczenie tego przekładu Pisma Świętego na język polski. Nic, więc dziwnego, że bardzo dużo osób wyczekiwało go z wielką nadzieją. Przyznaję, że warto ja posiadać by porównać znany od dawna nam Stary Testament z wersja, z Septuaginty. Niestety w kluczowych wersetach nadal trzeba sprawdzać czy tłumaczenie jest dokładne. Kluczowe wersety to przeważnie te gdzie tłumacz poddaje plastycznej obróbce słowa by ukryć prawdę, która by kompromitowała religię, której jest częścią. Omawiany przez nas werset z księgi Ezechiela sprawdziłem jak tłumaczy Septuaginta i przeżyłem zaskoczenie. Czytamy tam:

Wszystkie istnienia są moje. Tak istnienie ojca, jak istnienie syna do mnie należą. Umrze to istnienie, które zgrzeszyło.

W pierwszym odruchu pomyślałem trochę naiwnie, że to rewelacja, jeśli Septuaginta nie używa greckiego słowa dusza (psyche) tylko istnienie. Podekscytowany sprawdziłem i okazało się, że manuskryptach jest grecka dusza a tylko tłumacz po raz kolejny poddał plastycznemu przekłamaniu to słowo.

Septuaginta mnie nie zawiodła, ale człowiek tak. Przypomniał mi się tekst:

Rzymian 3:3 Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? (4) żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.


Z zakupu Septuaginty nadal jestem zadowolony. Już jutro postaram się napisać, dlaczego jestem z niej zadowolony mimo tych przekłamań. Zapraszam, więc jutro wieczorem na kolejny artykuł.
___________
krzysztof sługa pomazańcowy