niedziela, 16 czerwca 2013

Wolna wola, przypadek czy przeznaczenie (predestynacja)?

Raz zbawiony na zawsze zbawiony” na pewno zetknąłeś się z takim poglądem. Czy jest słuszny? Jedni twierdzą, że istnieje wolna wola i ewentualnie przypadek inni, że istnieje przeznaczenie (predestynacja). Oba twierdzenia zdają się sobie zaprzeczać, ponieważ wzajemnie się wykluczają. Jeśli istnieje wolna wola to Bóg pozwala byśmy sami decydowali o swojej przyszłości a jeśli istnieje przeznaczenie to znaczy, że nikt nie jest winien za swoje grzechy gdyż musiał je popełnić, bo takie było jego przeznaczenie.

Wolna wola jest prosta i logiczna uzasadnia także późniejsze ponoszenie konsekwencji za swoje czyny. Wybrałeś grzech ponosisz jego konsekwencje a podczas drugiego zmartwychwstania poniesiesz dodatkowa karę. Sam wybrałeś swoją drogę nic, więc nie usprawiedliwia Ciebie.

Predestynacja, czyli teoria o przeznaczeniu człowieka zakłada ze choćbyś bardzo chciał to swojego przeznaczenia nie zmienisz. To rodzi wątpliwości czy karanie grzesznika jest sprawiedliwe skoro nie on sam wybrał taką drogę. Przypomina to sytuację, gdy naukowiec skonstruował dwa roboty. Pierwszy ma zadanie ratować tonących a drugi ma polować i zabijać ludzi. Byliby zaprogramowani do swoich ról i nic innego nie mogliby zrobić w końcu są tylko maszynami. Pierwszy uratowałby wiele osób a drugi robot by mnóstwo osób pozabijał nie szczędząc nawet dzieci. Kto byłby w takiej sytuacji odpowiedzialny za zbrodnie robot czy jego konstruktor?

Mam nadzieję, że widzisz jak niebezpieczne jest nauczanie, że ludzie robią to, do czego zostali przeznaczeni (zaprogramowani). Taka „nauka” biblijna byłaby korzystna dla nieprzyjaciela bożego szatana. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że właśnie ten niegodziwiec stoi za nauką o przeznaczeniu. Szatan chcąc takie przekonanie zaszczepić osobą pragnącym kroczyć śladami Chrystusa musiał ją zagmatwać tak by zwieść nawet powołanych do zbawienia (Mateusza 24:24). Możesz, więc spotkać się z różnymi odmianami i kombinacjami a ludzie, którzy to twierdzenie głoszą będą to robić w przekonaniu świętej służby dla Boga. Najczęściej będą to różnych odmian protestanci.

Wiara w przeznaczenie prowadzi nie tylko do oskarżania Boga o wszelkie zło na świecie, ale także do wróżbiarstwa. Ludzie wierząc w przeznaczenie chcą wcześniej poznać swoją przyszłość a to pomaga czynić bogatymi tych, którzy albo są opanowani przez demona albo oddali się na służbę demonom (Dzieje 16:16). Żyjemy w czasach, kiedy media krytykują a nawet zwalczają chrześcijan a jednocześnie promują przez wywiady jasnowidzów a także zamieszczają horoskopy. W horoskopy wierzą nawet zadeklarowani ateiści.

Ktoś jednak powie, że w Biblii są proroctwa a więc istnieje przeznaczenie, ponieważ proroctwo zapowiada wydarzenia zanim się spełnią. Owszem proroctwa istnieją, ale na zasadzie spełniającej się woli Bożej. Chrystus mówi do Boga „Słowo Twoje jest prawdą” (Jana 17:17). Wszystko, co Bóg powie z wyprzedzeniem spełni się w odpowiednim czasie. Bóg nie zmusza ludzi do czynienia zła w brew ich woli. Na przykład Judasz zdrajca naszego pana Jeszu nie stał się raptem zły w brew samemu sobie. Już wcześniej przejawiał skłonność do zła podkradając pieniądze ze wspólnej szkatułki. Bóg, więc posłużył się kimś, kto był już wcześniej złym człowiekiem a nie uczynił go takim, bo musiało wypełnić się proroctwo.

Bóg nie ingeruje w wolną wolę człowieka inaczej jak tylko przez zachętę i ostrzeżenie. Proroctwa spełniają się, lecz ludzie zawsze mają możliwość opowiedzenia się po stronie dobra lub zła. Oddać się na służbę Bogu lub szatanowi. Przykładem może być Niniwa. Bóg zapowiedział jej zniszczenie i to by na pewno się stało, ale Stwórca dał możliwość okazania skruchy mieszkańcom tego miasta. Kiedy oni wybrali pokutę Bóg odstąpił od kary.

Ezechiela 33:14 A kiedy powiem do występnego: Z pewnością umrzesz, on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości: (15) oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. (16) Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma, więc pozostać przy życiu.

Jak widzimy Bóg przepowiadając śmierć grzesznika daje mu jeszcze możliwość zawrócenia. Na tym polega miłość Boga, że chętnie odstąpi od wymierzenia kary, jeśli tylko damy mu powód. Nie można, więc osądzić człowieka stwierdzając kategorycznie, że grzesznik o imieniu XYZ na pewno będzie potępiony, trzeba by dodać, jeśli się nie nawróci. To nie człowiek ma przeznaczenie, ale grzesznik, czyli ktoś, kto odrzuca Boga.

Czasem się zdarza, że nasze życie ulega zmianie przez coś, czego nikt nie przewidział i nie zaplanował nazywamy to przypadkiem. Biblia uczy, „że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu wszystkich” (Koheleta 9:11). Jest to najsilniejszy dowód, że o naszym życiu nie decyduje przeznaczenie, los czy fortuna. Czasem znajdujemy się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie.

Pomazaniec powiedział:, „Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” (Mateusza 24:15,16). Rada ta nie miałaby sensu gdyby istniało coś takiego jak osobiste przeznaczenie. Gdziekolwiek byśmy uciekli śmierć by nas dosięgła. Dlaczego Jeszu radzi uciekać? Ponieważ czas i przypadek będzie zły. To będzie czas, gdy Rzymianie będą zabijać mieszkańców tych terenów. W tym czasie i w tym miejscu będzie bardzo ciężko przeżyć, ale ucieczka zwiększy szansę na zachowanie życia. Żadne przeznaczenie go nie uratuje, ale odpowiednim działaniem możemy pomóc sobie sami.

Mimo że nie istnieje sztywne przeznaczenie to jednak proroctwa zapowiadały, co się stanie. Bóg jest wszechmocny nie ma, więc niczego, czego by nie potrafił przewidzieć na przód. Zna swoje plany i je realizuje w wyznaczonym czasie, ale też zna plany swoich wrogów, dzięki czemu Chrystus mógł uprzedzić swoich naśladowców o nachodzącej zagładzie Jeruzalem, dlatego udzielił rad, co wówczas robić. Pouczył też, że jego naśladowcy mogą mieć wpływ na te wydarzenia. Sami niczego nie są wstanie zmienić, ale jeśli poproszą Boga to on może im ulżyć w tym czasie.

Mateusza 24:20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.

Możemy, więc uprosić Boga o dobre warunki do ucieczki, czyli o to by czas był sprzyjający ucieczce. Jeśli więc zastanawiałeś się czy można mieć wpływ na swoją przyszłość to z pewnością są dwa sposoby.

  • Zachowując się mądrze i uwzględniając zaistniałe warunki.
  • Prosząc Boga o pomoc.

Przeciwko twierdzeniu, że „raz zbawiony na zawsze zbawiony” jest Pismo Święte. Czytamy, że do zbawienia potrzebna jest wierność. Tak jak wcześniej czytaliśmy, że każdy grzesznik może się nawrócić i dostąpić zapomnienia jego przewinień tak też ktoś powołany może stracić swoje zbawienie.

Mateusza 24:9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. (10) Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. (11) Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; (12) a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. (13) Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Objawienie 2:10 …Okaż się wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia.

Objawienie 2:26 A temu, kto zwycięży i aż do końca będzie się trzymał moich uczynków, dam władzę nad narodami

Jeszu Pomazaniec przepowiedział, że szatan będzie dążył do zwiedzenia nawet wybranych.

Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

W liście do Hebrajczyków dowiadujemy się o takich, co mieli dary duchowe a mimo to odpadli a więc nie byli „raz na zawsze zbawieni”.

Hebrajczyków 6:4 Niemożliwe jest, bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, (5) zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, (6) a /jednak/ odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują, bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.

Wnioski:
  • Bóg przewiduje przyszłość, ale nie narzuca nam jak mamy żyć lub postępować. 
  • Możemy mieć wpływ na swoją przyszłość żyjąc mądrze, korzystając z mądrych rad i błagając Boga o pomoc. 
  • Każdy może się nawrócić, jeśli nie zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu.
  • Możliwa jest utrata łaski a warunkiem zbawienia jest wierność do końca.

Mimo że nie mamy szczegółowo rozpisanego swojego życia to jednak każdy z nas ma do wykonania określone zadanie. Możemy na upartego powiedzieć, że Bóg przeznaczył nas do określonego zadania. Paweł napisał, że został do niego powołany jeszcze przed narodzeniem:

Galatów 1:15 … spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, (16) aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom…

Pamiętajmy, że nie tylko Paweł, ale również Mojżesz, Samson, Samuel byli wybrani na sług Boga zanim się urodzili. Czy to nie zaprzecza temu wszystkiemu, co wcześniej napisałem? Czyż nie dowodzi, że jednak jest przeznaczenie? Na pytania te odpowiem następnym razem, jeśli Bóg pozwoli a ja będę żył. Będzie to bardzo ważny temat gdyż ma związek z Twoim czytelniku powołaniem i Twoją szansą na zbawienie.
_______________________
Krzysztof sługa pomazańcowy.

Ps. Na stronie Superfakty.info zamieściłem dziś nowy artykuł jest to Cz. 2 "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo!" - Łk 19:22.