niedziela, 16 grudnia 2012

Biblijny zakaz spożywania krwi.


Rodzaju 9: (3) Wszelkie poruszające się zwierzę, które żyje, może służyć wam za pokarm. Tak jak zieloną roślinność daję wam to wszystko. (4) Tylko mięsa z jego duszą - jego krwią - nie wolno wam jeść.

Chciałbym cię czytelniku spytać, Co zabronił spożywać Bóg? Dlaczego pytam o to, bo każdy natychmiast odpowiada “bóg zabronił spożywać krew”. A to nie jest dokładna a więc prawidłowa odpowiedź. Przeczytaj jeszcze raz ten fragment:

Rodzaju 9:4 PNŚ Tylko mięsa z jego duszą - jego krwią - nie wolno wam jeść.
Rodzaju 9:4 BT Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.
Rodzaju 9:4 BW Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
Rodzaju 9:4 BG Wszakże mięsa z duszą jego, która jest krew jego, jeść nie będziecie.

Czego więc zabronił spożywać Bóg Noemu?


Mięsa z krwią, czyli mięsa niewykrwawionego nie wolno było spożywać.

Pisałem już na ten temat w artykule Krew i świadkowie Jehowy. Chodziło o to, że Bóg pozwalając na zabijanie zwierząt w celu spożywania ich mięsa zastrzegł pewien warunek. Kiedy przestrzegamy tego warunku to okazujemy uległość Bogu, uznajemy go za swojego Pana i prawodawcę. On nam rozkazuje a my jesteśmy mu posłuszni. Należymy do niego, więc akceptujemy jego wolę.

Wszyscy ludzie na ziemi, gdyż od rodziny Noego wywodzą się wszyscy ludzie dziś mieszkający na ziemi, otrzymali pozwolenie na zabijanie zwierząt w celu spożycia mięsa, ale pod warunkiem, że będzie to mięso wcześniej wykrwawione. Żaden naród ani żadna religia nie może powiedzieć, że ich to nie obowiązuje. Oni mogą (korzystając z wolnej woli) wybrać drogę nieposłuszeństwa wobec Boga i jeść mięso z krwią, ale muszą liczyć się z konsekwencjami.

Dokładniejsze uzasadnienie, dlaczego nie wolno spożywać mięsa z krwią, otrzymali Izraelici. Proszę zwróć uwagę na to, że księga Kapłańska podaje dwa powody, dla których nie wolno spożywać krwi, ale zwróć uwagę, że niektóre nakazy są wyraźnie skierowane do Izraelitów.

Kapłańska 17: (10) " 'Jeśli jakiś człowiek z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, spożywa jakąkolwiek krew, to zwrócę swe oblicze przeciw duszy, która spożywa krew; i niechybni zgładzę go spośród jego ludu. (11) Bo dusza ciała jest we krwi, a ja dałem ją na ołtarz, abyście dokonywali przebłagania za swe dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania dzięki duszy, która w niej jest. (12) Dlatego powiedziałem synom Izraela: "Żadnej duszy spośród was nie wolno spożywać krwi i żaden osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz nie może spożywać krwi". (13) " 'Jeśli jakiś człowiek z synów Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, złapie podczas łowów dzikie zwierzę lub ptaka, które można jeść, to wyleje jego krew i przykryje ją prochem. (14) Bo duszą wszelkiego ciała jest jego krew dzięki duszy, która w niej jest. 'Toteż powiedziałem synom Izraela: "Nie wolno wam spożywać krwi żadnego ciała, gdyż duszą wszelkiego ciała jest jego krew. Każdy, kto ją spożywa, zostanie zgładzony". (15) Jeżeli ktoś, jakaś dusza - czy to rodowity mieszkaniec, czy też osiadły przybysz zje jakąś padlinę lub coś rozszarpanego przez dzikie zwierzę, to wypierze swe szaty i wykąpie się w wodzie, i będzie nieczysty aż do wieczora; potem będzie czysty.” PNŚ

Przekład Biblii Tysiąclecia różni się w tym fragmencie nie tłumacząc że spożywający krew będzie wytracony tylko wyłączony. Wyłączenie może oznaczać czasową izolację, wypędzenie lub zabicie chodzi w nim, o bowiem o to by w pośród sług Boga takiej osoby nie było. Końcowe wersety wskazują, że tego rodzaju przewinienie nie ściągało kary śmierci gdyż wystarczyło wykąpać się i wyprać swoje ubranie, aby być wolnym od grzechu polegającego na zjedzeniu niewykrwawionego mięsa. To potwierdza twierdzenie, że w nakazie powstrzymywania sie od spożywania krwi chodzi o okazanie szacunku Bogu. Zobaczmy jeszcze raz końcowe postanowienia, ale dla urozmaicenia tym razem w przekładzie Biblii Tysiąclecia...

(15) Każdy tubylec lub przybysz, który by jadł mięso zwierzęcia padłego - na pewno niewykrwawionego -  lub rozszarpanego, - prawdopodobnie źle wykrwawionego -  wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Potem odzyska czystość. BT

Jak widzimy spożycie mięsa z krwią nie było karane bezwzględnie, ale Bóg dawał prosty sposób by uniknąć odłączenia. Jednak dokonanie tej czynności wskazywałoby na uznanie Boga, jako władzy najwyższej. Nakaz dany Izraelitom przez Mojżesza nawet nie różnicuje, z jakiego powodu ktoś zjadł niewykrwawione mięso, jeśli spełnił prostą ceremonię to pozostawał wolny od przewinienia. Ta prosta ceremonia przetrwała do naszych czasów, choć w nieco zmienionej formie zanurzenia oczyszczającego z grzechów zwanego błędnie chrztem.

Zanurzenie Janowe było typowym na odpuszczenie grzechów.
Mateusza 3: (5) Wówczas wychodziło do niego Jeruzalem i cała judzka ziemia i cała okolica Jordanu; (6) I zanurzał w rzece Jordan, wyznających grzechy swoje. (Przekład własny)

Pierwszym naśladowcom Jeszu Pomazańca zanurzenie w jego imieniu kojarzyło się z żydowską ceremonią oczyszczeni...

Tytusa 3: (5) wtedy nie na podstawie prawych uczynków, które spełnialiśmy, lecz według swego miłosierdzia wybawił nas przez kąpiel, która nas przywiodła do życia, i przez odnowienie nas duchem świętym.

...Z tym, że musiało to oczyszczenie być dokonane w imieniu Jeszu, gdyż w imieniu Zbawiciela pokładano nadzieję na zbawienie.

Ananiasz Saula ponaglał:
Dzieje 22: (16) Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! BT

"Ochrzcij”, czyli prawidłowo zanurz w wodzie.

Naśladowcy Pomazańca dostępują oczyszczenia z grzechów dzięki krwi Syna Bożego Jeszu jednak zanurzenie w jego imieniu jest niezbędne by dostąpić łaski przebaczenia.

Marka 16:(16) Kto uwierzy i przyjmie zanurzenie, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Krew Zbawiciela jest przebłaganiem za nas, naszym odkupieniem.

Hebrajczyków 9:  (22) Tak, według Prawa niemal wszystko zostaje oczyszczone krwią, a bez wylania krwi nie następuje Przebaczenie. PNŚ

Na podstawie księgo Rodzaju 9 rozdział możemy stwierdzić, że niewolno spożywać krwi zwierząt, ponieważ Bóg tego zabronił. W tej księdza krew równa się dusza. Dla sług Boga taki powód jest wystarczający, jednak w późniejszym czasie Mojżesz rozwinął to uzasadnienie zakazu o dodatkowe szczegóły.

Kapłańska 17: (11) Bo dusza ciała jest we krwi, a ja dałem ją na ołtarz, abyście dokonywali przebłagania za swe dusze, gdyż to krew dokonuje przebłagania dzięki duszy, która w niej jest. (12) Dlatego powiedziałem synom Izraela: "Żadnej duszy spośród was nie wolno spożywać krwi i żaden osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz nie może spożywać krwi". PNŚ

Księga Kapłańska podaje dwa powody dla których Izraelitom nie wolno było spożywać krwi:
1. ponieważ jest ona przebłaganiem za grzechy,
2. ponieważ w niej jest dusza.

Krew zwierzęca była przebłaganiem jednak nie mogła w pełni dokonać przebłagania...
Hebrajczyków 10: (4) bo nie Jest możliwe, żeby krew byków i kozłów usuwała grzechy.

Mogła tego dokonać krew człowieka będącego Synem Boga.

Hebrajczyków 10: (11) Ponadto każdy kapłan dzień w dzień staje na swoim miejscu, by pełnić Publiczną służbę i często składać te same ofiary, jako że nigdy nie są one w stanie całkowicie usunąć grzechów. (12) Ale ten człowiek złożył na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga,

Rzymian 5:9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. BT

Dzięki przelaniu krwi Jeszu Pomazańca dla nas dzisiaj krew zwierzęca nie spełnia roli przebłagania nawet w sensie symbolicznym. Ta rola krwi zwierzęcej należy do przeszłości. Upadł, więc jeden z powodów, dla którego krew była zakazana. Pozostaje drugi powód, który stanowił uzasadnienie tego zakazu już w czasach Noego, czyli we krwi jest dusza zwierzęcia. Czy z tego powody nadal nie wolno spożywać krwi?

Odpowiedź na to pytanie już za tydzień w niedziele o godzinie 20,oo.

Już wkrótce:
Czy chrześcijan obowiązuje ubój rytualny zwierząt?
Czy chrześcijanom wolno spożywać krew?
Czy zakaz spożycia krwi dotyczy także transfuzji?
___________
Krzysztof Pomazańcowy
kontakt