sobota, 6 października 2012

„Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”

Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” to doskonały wzór na równowagę psychiczną. Z jednej strony jest to nakaz miłowania bliźniego, ale z drugiej strony jest to nakaz powstrzymujący nas przed autodestrukcją. Człowiek, który nie szanuje sam siebie nie może miłować innych, jeśli miłość do siebie mamy poniżej poziomu zera to znaczy, że miłując innych jak siebie samego faktycznie nie kochamy tej osoby, lecz wręcz przeciwnie. 

Nakaz miłowania bliźniego jak siebie samego jest, więc nakazem zachowania równowagi.


Ja=Ty


Niedopuszczalne jest byśmy
  • siebie kochali bardziej niż innych ludzi

    Ja>Ty
Niedopuszczalne jest byśmy
  • innych ludzi kochali bardziej niż siebie 

    Ja<Ty

Pamiętaj jednak, że Boga masz kochać
bardziej niż siebie.
Pwt 6:5 bw "Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej."

Pwt 11:1 bw "Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał jego zarządzeń, jego ustaw i jego przykazań;"

Mt 22:37 bw "A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej."

Mt 22:39 bw "A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego."

Ga 5:14 bw "Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego."

Jk 2:8 bw "Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie."


"Przykazanie zaś Jego jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, 
Jeszu Pomazańca, 
i miłowali się wzajemnie 
tak, jak nam nakazał. 
Kto wypełnia Jego przykazania, 
trwa w Bogu, a Bóg w nim"
Jana 3:23,24