sobota, 30 czerwca 2012

"Badajcie, co jest miłe Panu" cz. 2

Wrogowie imienia Jeszu lubią cytować 1 Tesaloniczan 5:21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 

Werset ten wyrwany z kontekstu może posłużyć do rozpowszechniania zła. Stanowić zachętę do eksperymentowania ze złem. Sprzedawca narkotyków może zachęcać dziecko, do spróbowania swojego towaru,  powołując się na ten werset. Homoseksualista może uwodzić dziecko tłumacząc mu żeby sprawdził zanim coś odrzuci i uzna za złe. Dla głównego zwodziciela ludzkości werset ten, wyrwany z kontekstu, jest pewnie ulubionym fragmentem Biblii nic, więc dziwnego, że jego słudzy używają go do szerzenia fałszywych nauk. Zachęcają byś ich nie odrzucał zanim nie poznasz wszystkiego, co chcą ci przekazać.

Warto i należy, więc przypomnieć, że Paweł pisze...

Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

...Czyli wszystko badajcie, ale nie to, co ma choćby pozór zła. Bez wątpienia złem są teorie, których celem jest podkopać zaufanie do Słowa Bożego, które nie są zakorzenione w Chrystusie. W tym samym liście, do Tesaloniczan Paweł pisał...

1 Tesaloniczan 2:13 Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

Przypomnijmy też słowa Pawła na temat ludzi złych i zła, które czynią.

2 Tymoteusza 3:13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i /innych/ w błąd wprowadzając. 

Trudno jest zachować zaufanie do Słowa Bożego po napełnieniu swoich umysłów fałszywą wiedzą o tym, że: Bóg nigdy nie miał imienia, Hebrajczycy nie mówili po hebrajsku, Józef z Marią znali tylko język grecki, Chrystus dostał greckie imię, Paweł był fałszywym apostołem itp. Im więcej tej bzdurnej pseudo wiedzy zdobywasz tym bardziej cierpi Twój Duch i Twoja więź z Bogiem. Szatan stosuje stare sprawdzone metody by podkopać wiarę wybranych. Dlatego skorzystaj z rady Pawła gdyż udzielił jej z woli Jeszu Pomazańca...

Efezjan 5:10 Badajcie, co jest miłe Panu. (11) I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! (12) O tym, bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.

_________________
Krzysztof Król

[polecam cały 5 rozdział listu do Efezjan, bardzo trafnie są tam z charakteryzowani głosiciele fałszu]