sobota, 17 marca 2012

"Przewidziany przed stworzeniem świata"


Jezus został POMAZAŃCEM gdy dał się ochrzcić i dostąpił NAMASZCZENIA duchem Bożym a ty mówisz "wszyscy byli namaszczeni ale nie byli tytułowani pomazańcem" a przecież pisaliśmy że to to samo i właśnie Chrystus to tytuł więc nie jest jednoznaczną identyfikacją, tak się już poprostu przyjęło, i tak w Biblii "Chrystus" odnosi się tylko do Jezusa a on mówi że "wielu przyjdzie powołując się na moje imię mówiąc 'Ja jestem Chrystusem' " czyli np. przez niego mówi Jezus, on jest Jezusem

(nadesłana opinia-komentarz do filmu 144000 chrystusów u świadków jehowy)


To Twierdzenie jest typową manipulacją w celu udowodnienia jakiejś teorii. Dlaczego twierdzę, że to manipulacja? Ponieważ całkowicie nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Jest oderwane od tego, co wiemy o czasach pierwszych uczniów. Jest oderwane od tego, co znajdujemy w Pismach Świętych.

Paweł pisał:

Kol 2:23 bt Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu,


Zacznijmy od pierwszej myśli, którą komentator podaje, jako fakt, a która jest ludzkim wymysłem “Jezus został POMAZAŃCEM gdy dał się ochrzcić i dostąpił NAMASZCZENIA duchem Bożym”. Na tym błędnym twierdzeniu opiera się dalsza argumentacja, że skoro w pewnym momencie naśladowcy Pana zostali napełnieni Duchem Świętym to także stali się Pomazańcami. Tymczasem
Jeszu nie został Pomazańcem w dniu zanurzenia i wstąpienia na niego Ducha Świętego,
lecz był  nim od samego początku (Ef 3:11, Dz 2:36).
1 Piotra 1:  (18) Wiecie bowiem, że (...) zostaliście wykupieni (...) (19) drogocenną krwią Pomazańca, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (20) On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.


Z wypowiedzi Piotra wynika, że Pomazaniec był Pomazańcem od założenia świata. Była mu taka rola przydzielona, ale było to tajemnicą. Kiedy więc Jeszu rodzi się na ziemi to tajemnica zostaje ujawniona, dlatego zwiastun z nieba do pasterzy mówił:

Łuk. 2: (11) urodził się Wam dzisiaj Zbawiciel, który jest Pomazańcem Panem w mieście Dawida.


ὅτι  ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος
- urodził wam dziś zbawiciel który jest pomazaniec panJeszcze oficjalnie dziecku nie nadano imienia (robiono to w 8 dniu) a już jest nazywany Pomazańcem. To zwiastowanie jest częścią dobrej nowiny. Twierdzenie, że nasz Pan został Pomazańcem dopiero w dniu zanurzenia jest głoszeniem innej ewangelii (2 Kor. 11:3,4).Ga 1:9 bp "Jak poprzednio stwierdziliśmy, tak i teraz powtarzam: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście, niech będzie wyklęty!"Jedna z teorii antypomazańca, o której pisał Jan, mówi, że Pomazaniec nie przyszedł w ciele tylko pod postacią Ducha Świętego. Prawdopodobnie chodzi o twierdzenie, że Jeszu był zwykłym człowiekiem a Pomazańcem stał się przez przyjęcie Ducha Świętego albo pisząc, wprost, że Jeszu był tylko nosicielem Ducha, który przejął kontrolę nad jego ciałem. Ponieważ miliony ludzi wierzy, że dopiero zesłanie Ducha Świętego pod postacią gołębicy uczyniło naszego pana Pomazańcem, więc nadal rozpowszechniają poglądy i wpływy antypomazańca.Wiemy, że słudzy Pana byli namaszczeni duchem, ale mimo to nigdy nikt nikogo w Nowym Testamencie, za wyjątkiem samego Pana, nie nazywał Pomazańcem. Gdyby było inaczej, gdyby posiadanie duchowego namaszczenia oznaczało jednocześnie, że się jest pomazańcem to spotykalibyśmy się z tym tytułem często. Zamiast mówić apostoł Paweł mówilibyśmy Chrystus Paweł, bo przecież był on namaszczony. Jednak nikt tego nie robił, ponieważ w tamtych czasach tylko Pana nazywano Pomazańcem, czyli Chrystusem.Przykładem człowieka, który był namaszczony Duchem Świętym i to jeszcze zanim się urodził był Jan zwany Zanurzycielem popularnie Chrzcicielem.
O nim czytamy:
Łuk. 1:15 ... już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.

Sam Pan Jeszu o nim powiedział:
Łuk 7:28 ... Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.

Nasuwa się wniosek, że po Jeszu Synu Boga Jan był drugim na ziemi Gdyby, więc ktoś mający Ducha Świętego mógł nazywać siebie Pomazańcem to On byłby pierwszym. Tymczasem, kiedy go zapytano, kim jest?

Odpowiedział:
Jana 1:20 Ja nie jestem pomazańcem.

A w Jana 3:28 Jan wyraźnie  się usprawiedliwia:
Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem pomazańcem...

Ten niezwykły człowiek cieszący się wyjątkowymi względami u Boga powołuje się na świadków, że nie przywłaszczył sobie tytułu Pomazańca. Skoro Jan miał Ducha Świętego a mimo to nie pozwalał by inni nazywali go pomazańcem to tym bardziej my nie powinniśmy tak siebie tytułować.W Pismach Świętych, które powstały pod natchnieniem Ducha Bożego spotykamy miejsca gdzie mowa jest o Pomazańcu bez dodawania imienia Jeszu. Gdyby, więc wszyscy namaszczeni duchem byli pomazańcami to powstawałyby problemy podobne do tych z tytułem Pan, który stosuje się do Ojca i do Syna. Czasem ciężko jest ustalić czy mowa jest o Bogu czy o Synu Boga gdyż obaj są naszymi Panami. Tego problemu nie ma z określeniem Pomazaniec gdyż stosuje się w Nowym
Testamencie tylko do Jeszu.
Jednak niektóre ugrupowania religijne nazywają swoich przywódców Pomazańcami.Wiemy, że Pan nasz przepowiedział pojawienie się takich ludzi słowami:
Mat. 24:5  


πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντεςwielu  bowiem przyjdzie na   -  imię    me powiedząἘγώ εἰμι ὁ χριστόςJa   jestem pomazaniec
Bez względu na to czy tacy fałszywi pomazańcowie będą udawać tego jednego i jedynego Pomazańca czy tylko zawłaszczą sobie jego tytuł samo twierdzenie, że się jest Pomazańcem budzi szczery niepokój. Ci, co twierdzą, że dziś są pomazańcami zajmują najczęściej miejsce Syna Bożego w porządku Bożym. Niektórzy nawet twierdzą, że nie można dojść do zbawienia bez ich pomocy... 


Przyjdź Panie - Marana Tha
________________
krzysztof król

Zapraszam na niedzielne spotkania na żywo przez Internet, o godzinie 19
kontakt na skype: bollywood.net.pl1