poniedziałek, 20 lutego 2012

"Pić go będę nowy w królestwie Bożym"

Przy okazji studiowania wersetów związanych z pamiątką śmierci Pomazańca natrafiłem na interesujące fakty, które otworzyły mi nowe zrozumienie. 


Sprawozdanie Łukasza 22: (15) Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. (16) Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. (17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.


Równorzędne sprawozdanie Marka również wspomina o tej zapowiedzi 14: (25) Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.


Oba sprawozdania zapowiadają, że Pomazaniec gdy się dopełni pewien etap, spożyje posiłek paschalny i wypije wino. Łukasz wspomina o posiłku i o piciu wina a Marek o samym piciu wina. Oba sprawozdania informują, że nastąpi to w królestwie Bożym. Wniosek z tego jest dla wielu religiantów zaskakujący.


1. Królestwo Boże będzie rozciągać się także na ziemi a nie tylko w niebie.

2. Pomazaniec będzie przebywał na ziemi gdyż spożywać pokarm i pić wino można tylko będąc w postaci materialnej czyli w ciele. Pierwszy wniosek rzadko budzi kontrowersje gdyż w Pismach spotykamy więcej wzmianek o tym że na ziemi ma być wola Boża. Sam Mistrz nauczył swych uczniów prosić w modlitwie “Bądź królestwo Twoje, czyń wolę Twoją, jak w niebie i na  ziemi”. Kiedy więc już na ziemi będzie królestwo Boże To Syn Boga będzie ucztował.


Drugi wniosek burzy teorię że Pomazaniec nie może przebywać na ziemi. W prawdzie nigdzie nie pisze w Biblii, że Jeszu nie będzie mógł przebywać na ziemi ale religie mają to do siebie, że wybiegają po za to co pisze w Pismach i tworzą własne teorie. Później  żeby teorie pogodzić z innymi wersetami tworzy się kolejną teorię wyjaśniającą i tak powstają nauki ludzkie zupełnie oderwane od tego co pisze w Pismach Świętych. Tak właśnie jest z twierdzeniem, że Pomazaniec nie będzie mógł przebywać na ziemi. Ta fałszywa nauka zaprzecza temu co sam Mistrz zapowiedział, że będzie jadł i pił wino w królestwie Boga. 


Skąd wiadomo, że ten posiłek i to wino nie będzie spożyte w niebie? Stąd, że byłoby to niemożliwe.


1Kor 15:50 "To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego..."

A duch nie może jeść.


Łukasza 24: (37) Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. (38) Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? (39) Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. (40) Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. (41) Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? (42) Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. (43) Wziął i jadł wobec nich


Jedząc rybę, Jeszu udowodnił, że nie jest duchem lecz człowiekiem z krwi i kości. Żeby ponownie zjeść posiłek i wypić wino w królestwie Bożym, będzie potrzebował ponownie ciała fizycznego. Każdy kto twierdzi inaczej kłamie. 
 ____________________
krzysztof król - kontakt ze mną