poniedziałek, 27 lutego 2017

W obronie imienia Chrystusa


Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. 

Hebrajczyków 13:15 
Mamy przywilej głosić najważniejsze imię, dzięki któremu ludzie mogą dostąpić łaski zbawienia. Sami mamy nadzieję, ze zbawienia skorzystać i innym pragniemy pomóc. 

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
Rzymian 10:13-15

Pomóżmy więc nawrócić się do Pana naszego Jeszu dzięki umiejętnemu argumentowaniu.

Gdzie w Biblii można znaleźć imię Jeszu?

Odp. Imię to powinno być wszędzie, ale niestety tłumacze powstawiali imiona narodowe, doprowadzając prawdziwe imię do zapomnienia. Według biblijnych zasad jest to działanie wrogie.

Wymażesz ich imię pod niebem; nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.
5 Mojżeszowa 7:24

Zgromiłeś narody, zgładziłeś niegodziwca. Imię ich wymazałeś po czas niezmierzony, na zawsze. 
Psalm 9:5

Żałoba u ludzi dotyczy ich ciała, imię zaś grzeszników, jako niedobre, zostanie wymazane.
Syracha 41:11

Bóg troszczył się o utrwalenie imienia każdego Izraelity:

Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela.
5 Mojżeszowa 25:6 

Tymczasem tłumacze wprowadzając nowe imiona, powstałe wskutek błędnego odczytu, biorą udział, w wymazywaniu prawdziwego imienia Jeszu. Miliony Polaków myśli, że Jezus jest poprawnym imieniem, tak jak miliony Anglików myśli, że jest nim Dzizas. 

Imię Jeszu znajduje się w hebrajskiej wersji ewangelii Mateusza, która jest aktualnie w tłumaczeniu i ma spore problemy, by prace nad nią dobiegły końca. Podaję link do informacji o tym przekładzie, są tam fragmenty, w których widać imię Jeszu.
http://bibliepolskie.pl/przeklady.php?tid=160

Imię Jeszu znajduje się także w aramejskim Nowym Testamencie zwanym Peszitta. Przekładem tym do dnia dzisiejszego posługuje się syryjski kościół ortodoksyjny, którzy szczyci się tym, że nadal posługuje się językiem aramejskim w swojej liturgii. Ich zdaniem jest to ten sam język, którym posługiwali się apostołowie. Odczytanie tego tekstu, jest dla nas trudne z uwagi na odmienny alfabet, ale dla osoby upartej jest to możliwe. Syryjczycy piszą to imię dokładnie tak samo jak hebrajczycy, czyli z ajin na końcu, ale tej litery nie odczytują, jest to głoska nie ma, tak samo jak w języku hebrajskim (dowód http://www.iwrit.pl/alefbet) 

Czyż Jezus nie jest polskim imieniem Chrystusa?

Odp.:
NIE! Słowo Jeszu znaczy Zbawiciel. Polskie imię musiałoby więc brzmieć ZBAWICIEL, a tymczasem Jezus ani w języku polskim, ani w żadnym innym nie posiada takiego znaczenia. 

Gdzie w Biblii pisze, że należy dokładnie wymawiać imię Chrystusa? 

Odp.:
My nigdy nie kładziemy nacisku na dokładność wymowy. Kładziemy nacisk na używanie prawdziwego imienia z szacunkiem. Wszystkie wersety biblijne wspominające imię Chrystusa są wymienione w liczbie pojedynczej i Pismo Święte uczy tego pisząc wprost. Chrystus dostał tylko jedno imię:

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 
Dzieje 4:12

Nauka o imionach narodowych nie jest biblijna. Wręcz przeciwnie Pismo Święte uczy nas, że:

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 
Rzymian 10:12,13 

Wszyscy ludzie na Ziemi mają uwielbić imię, a nie imiona:

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. 
Filipian 2:9-11


Warto też odwrócić sytuacje i spytać:

 • Gdzie w Biblii pisze, że Chrystus dostał polskie imię?
 • Który werset biblijny głosi naukę o imionach narodowych?
 • Czy imię JHWH też można zastąpić narodowymi imionami?

Jeśli Biblia nie posiada nauki o imionach narodowych, nadawanych Bogu Ojcu i Jego Synowi, to widocznie jest to nauka niebiblijna. Pasuje w tym momencie przypomnienie słów Zbawiciela:

Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.” Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. (...) Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.(...) I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. 
Marka 7:6-9,13

Tradycja dopasowywania imion narodowych jest kolejną tradycją mającą na celu niewypełnianie woli Bożej. Tradycja ta prowadzi do wymazania prawdziwego imienia Jeszu z pamięci ludzkiej. Ortodoksyjni żydzi na widok imienia Jeszu wypowiadają zaklęcie „Niech jego imię pójdzie w zapomnienie”. Niestety znaleźli sobie wspólników w tym grzechu wśród chrześcijan. 

Nadchodzi czas przywrócenia świetności imieniu Jeszu. Chrystus podczas powrotu oczekuje uwielbienia w tym imieniu:

Jako karę poniosą oni wieczną zagładę od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jeszu Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jeszu Chrystusa. 
2 Tesaloniczan 1:9-12

____________________
krzysztof pomazańcowy

4 komentarze:

 1. Sami żydzi, tłumaczący Tanach na język grecki, co później zostało nazwane mianem Septuaginty, oddali hebrajskie i aramejskie nazwy miast czy imion na język grecki. Podkreślę, że byli to żydzi! Uczeni! Którzy mieli już za sobą wizję ukarania przez Boga zesłaniem na 70 lat do pogan. I ci sami żydzi nie widzieli problemu, by tłumaczyć na grekę zamieniając imiona?

  Dodam, że to właśnie Septuaginta stanowiła Stary Testament chrześcijan z pierwszego wieku. Nie tekst hebrajski.

  I jeszcze jedno. Biblia nie była adresowana do Polaków. Każdy poszczególny zwój Biblii miał konkretnego odbiorcę, adresata. Dziś możemy o tym czytać, ponieważ mamy coś takiego jak tłumaczenie.

  Święty Hieronim zadecydował, by hebrajskie imię Jezusa, czyli JEHOSZUA, został oddane w łacinie w Nowym Testamencie jako Iesus, natomiast hebrajskie imię Jozuego, czyli JEHOSZUA (tak, tak, to jest to samo imię co imię Jezusa) oddał w łacinie jako IOSUE. I miał do tego prawo.

  Jeżeli podnosi się zarzut fałszowania imienia Chrystusa, to tym samym można zarzucić fałszerstwo jakiemukolwiek tłumaczeniu. Po prostu:

  OMNIS TRADUTOR TRADITOR.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak już się pan kreuje na "uczonego w piśmie" to wypadałoby nie robić błędów, chciał pan chyba napisać omnis traductor traditor, co zresztą, w kontekście omawianych tłumaczeń, jest przyznaniem się pana do tego, że broni pan oszustwa.

  A teraz pierwsza kwestia.
  Hebrajczycy nie przetłumaczyli imienia Jeszu tylko je transliterowali do formy podstawowej Jesu, a później dostosowując do greckiej gramatyki dodali końcówki "s' lub 'n'. Gdyby tłumaczyli imię Jeszu to w Septuagincie znaleźlibyśmy σωτήρ (sōtēr)

  Kwestia druga. Oczywiście, że Biblia nie była pisana dla Polaków, a przynajmniej nie tylko dla Polaków, bo dla wszystkich narodów, dlatego nauczanie Piotra:

  " I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni."

  Dotyczy wszystkich narodów, zresztą on wyrażenie podkreślił, że to jedno imię jest dane wszystkim ludziom pod niebem. Proszę nie uskarżać Piotra o kłamstwo.

  Jeśli chodzi o Hieronima to nie mam podstaw by go nazywać świętym, a nawet przeciwnie, zaczynam mieć uzasadnione powody, by wątpić w jego świętość. Dziękuję za informację, że to on zrobił rozróżnienie między imieniem Jozuego a Jeszu. Zrobił dokładnie odwrotnie niż pisarze Nowego testamentu, czyli działał wbrew apostołom i pierwszym naśladowcom Chrystusa.

  Ostatnia kwestia. Niestety słów w Pismach sfałszowanych jest dużo. gdyby znał pan Pismo Święte, wiedziałby pan, że przepowiadał to Piotr:

  „W zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują…” 2 Piotra 2:3

  καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται...

  OdpowiedzUsuń
 3. "Święty Hieronim zadecydował, by hebrajskie imię Jezusa, czyli JEHOSZUA, został oddane w łacinie w Nowym Testamencie jako Iesus, natomiast hebrajskie imię Jozuego, czyli JEHOSZUA (tak, tak, to jest to samo imię co imię Jezusa) oddał w łacinie jako IOSUE. I miał do tego prawo." A kto dał Hieronimowi takie prawo(swoją drogą bardzo nienawidził żydów).

  OdpowiedzUsuń
 4. Do p.
  Adam Gołębiewskiego, uczonego w piśmie, jak zapewne pan wie, że Imię które Bóg wybrał dla swojego Syna nie jest przypadkowe. Posiada konkretne znaczenie. Że w czasach naszego Pana wszyscy wiedzieli, że słowo Jeszu znaczy Zbawiciel. W tym imieniu jest zawarte przesłanie, które bardzo denerwowało faryzeuszy i uczonych w piśmie. (Dzieje 4;17,18). ,, αλλ ινα μηεπι πλειον διανεμηθη εις τον λαον απειλη απειλησωμεθα αυτοις μηκετι λαλειν επι τω ονοματι τουτω μηδενι ανθρωπων,, .
  Dzisiaj niby chrześcijanie lekceważą ziemskie imię Chrystusa tak samo faryzeusze jak i uczeni w piśmie. Rozpoznanie Zbawiciela nie jest, więc kwestią wiedzy lub inteligencji tylko daru od Boga. Możesz pan tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie posiadać wielką wiedzę a mimo to nie rozpoznasz Zbawiciela. Można posunąć się dalej i rozpowszechniać kłamstwa i szyderstwa typu “Toledot Jeszu” posuwać się do wulgaryzmów wobec Króla królów (Apokalipsa (Objawienie) 19: 13-19 (patrz Talmud) (Wg rabinów chrześcijanie to sekciarze i bałwochwalcy. Jeszu na kartach Talmudu to magik i bękart, człowiek warty pogardy i przekleństwa)
  Dzieje 4:12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
  Nie dano innego imienia to nie tylko prosta identyfikacja z konkretną osobą, ale także zaprzeczenie tak zwanym regionalnym imionom. To narodowe języki mają zaakceptować z szacunkiem to imię a nie ustanawiać własne imiona w miejsce oryginalnego doprowadzając przy okazji do jego całkowitego przekręcenia. Po dokładnej analizie pisarzy Nowego Testamentu widzimy, że przenieśli oni wiernie brzmienie hebrajskiego imienia Jeszu do greki stąd wywodzi się podstawa Jesu. I jeszcze jedno, Język grecki jest językiem fleksyjnym, czyli takim, w którym odmienia się imiona i ta odmiana ma znaczenie w przekazywaniu myśli. Resztę może sobie pan do powiedzieć lub do pisać. Nie mądrość, nie inteligencja, nie wykształcenie sprawi, że poznasz i uwierzysz w Jeszu pomazańca, lecz Bóg obdarzy cię zrozumieniem. Dwóch będzie słuchać tych samych argumentów i jeden uwierzy ku życiu a drugi wyśmieje na własną zgubę.

  OdpowiedzUsuń