niedziela, 16 października 2016

Proroctwa na jutro


Jest bardzo dużo proroctw które muszą się wypełnić zanim nastąpi wojna zwana Armagedonem. Wojna po której nie będzie już rządów ludzi niegodziwych. Nad Ziemią będzie rządził Chrystus wraz ze swoimi powołanymi. Dziś omówimy sporą część tych zapowiedzianych z wyprzedzeniem wydarzeń. Ludzie, którzy nie interesują się proroctwami będą zaskoczeni gdy nastąpią nagłe zmiany na Ziemi (Mateusza 24:37), ale my widząc ich spełnienie, będziemy wiedzieli że dzień światowego rozliczenia jest bardzo bliski (Mateusza 24:37). Dlatego dla nas powrót Pana w mocy z Posłami nie będzie zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się więc tym proroctwom.

Śmiertelna rana jednej z głów Bestii została, uleczona w 1948 roku. Wówczas na arenę światową wrócił sztuczny twór państwowy nazywany błędnie Izraelem.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią. (…) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
Objawienie 13:3,12

Gog z Magog (AntyIzrael) napada na lud spokojny.

Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram - by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.
Ezechiela 38:10-12

Fałszywy Izrael czci boga warowni.
Zamiast tego będzie czcił boga twierdz; boga, którego nie znali jego przodkowie, będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. 
Daniela 11:38Bez problemu możemy rozpoznać kto jest Bestią i Babilonem Wielkim, ponieważ proroctwa związane z tymi organizacjami spełniają się na naszych oczach. Gorzej jest z tymi proroctwami, które mają spełnić się w przyszłości, na przykład z definiowaniem obrazu bestii czy fałszywego proroka. Z pewnością gdy te proroctwa zaczną się spełniać to rozpoznamy ich głównych aktorów ale obecnie snujemy jedynie przypuszczenia. 

Upada Wielkiej Nierządnicy (Babilon Wielki).

A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem.
Objawienie 17:16

AntyIzrael dostaje władzę od 10 królów i staje się 8Potęgą świata.

A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
Objawienie 17:11-13

Zaczyna bluźnić Bogu (Ojcu), jego imieniu (Jeszu znaczy Zbawiciel – Jana 17:11,12), przybytkowi czyli powołanym do zbawienia (1 Koryntian 3:16,17) i mieszkańcom nieba wiernym Bogu.

Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. 
Objawienie 13:7

Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się.
Daniela 11:36

Wiemy, że antychryst objawia się na różne sposoby już od czasów posłańca Jana (1 Jana 2:18), ale tym razem nastąpi finał jego działalności. Dojdzie do szczytu swojej potęgi i zginie w dniu przyjścia Pana naszego Jeszu.

Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (…) Wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jeszu zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów 
2 Tesaloniczan 2:3,4,8,9

Prześladuje świętych sług pomazańcowych i pokonuje ich. 

A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. 
Objawienie 11:7,8

Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 
Objawienie 13:7

Pojawia się Bestia podobna do baranka (Objawienie 13:11), co zdaje się potwierdzać pojawienie się antychrysta udającego baranka czyli Chrystusa. 

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
Objawienie 13:11

Nie wiemy czy będzie to osoba, czy organizacja ale nakaże błogosławić AntyIzrael i zrobi to bardzo przekonywająco.

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
Objawienie 13:12

Za pomocą wielkiej mocy i znaków prawdopodobnie wzbudzających podziw, fałszywy baranek sprawi, że ludzie uwierzą w fałszywy Izrael. 

I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 
Objawienie 13:13,14

Powstanie obraz bestii czyli prawdopodobnie jakaś nowa forma rządów, która faktycznie będzie marionetką AntyIzraela. Możliwe że ten obraz będzie fałszywym rządem niebiańskim na Ziemi czyli 1000 letnim królestwem antychrysta, fałszywego baranka. Czy tak będzie to dowiemy się w odpowiednim momencie. Mieszkańcy Ziemi dadzą się zwieść i oddadzą cześć obrazowi, który będzie reprezentował fałszywy Izrael, a kto tego nie zrobi zostanie zabity.

I dano jej, by tchnieniem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 
Objawienie 13:15

AntyIzrael zażąda całkowitego podporządkowania się jemu i uznania go za swojego pana. Dlatego nazwa fałszywego Izraela ma zostać wypisana na prawej ręce lub na czole. Trudno powiedzieć czy chodzi o dosłowny znak czy tylko o fakt że ktoś swoim umysłem (czoło) i czynem (ręka) będzie służył AntyIzraelowi. Będzie to jednak akt oddania się szatanowi, a odrzucenie Pana naszego Jeszu i Boga Ojca. 

Ziemię otrzymali ludzie, a szatan był ich opiekunem (Ezechiela 28:13,14). Kiedy ich zwiódł liczył że wspólnie z ludźmi i za ich aprobatą zdobędzie prawo do Ziemi. W tym planie mieli pomóc potomkowie zbuntowanych aniołów. Plan się nie udał, ale ludzie nadal byli w niewoli grzechu i dość łatwo wpadali pod jego kierownictwo. Szatan walczy o to by cała Ziemia przeszła pod jego władzę w tym celu chce by ludzie dobrowolnie mu ją oddali. Muszą to zrobić wszyscy ludzie żyjący na Ziemi, dlatego nieposłuszni zostaną zabici. Pan nasz Jeszu pokrzyżował te plany wykupując swoją krwią ludzi dla Boga Ojca. Ludzie ci ponieważ dostępują zmartwychwstania więc nadal zachowują prawo do Ziemi. Sam Pomazaniec dzięki temu że urodził się człowiek również nabył prawa do Ziemi (Objawienie 5:9,10,12). 

Każdy kto chce służyć Bogu i Jego Synowi deklaruje zdecydowanie:

„Moim Panem jest Jeszu”. 

Ta deklaracja całkowicie unieważnia plany szatana. Trzeba tylko wytrwać nawet w obliczu nieuchronnej śmierci (Rzymian 10:9; 1 Koryntian 12:3; Filipian 2:11). 

Wszyscy którzy ulegną zwiedzeniu nie dostąpią zbawienia i życia wiecznego, a więc pójdą na zagładę. Tak wynika z księgo Objawienia 13:8:

Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 

Ci z kolei którzy nie oddadzą pokłonu AntyIzraelowi zginą z jego ręki, ale będą uznani za świętych, dzięki krwi prawdziwego Baranka. 

Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. (…) Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. 
Objawienie 13:7,10

Dla sług pomazańcowych czas będzie się dłużył (Objawienie 6:10). Niecierpliwie będą czekać wybawienia (Marka 13:13).
____________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Mam pytanie co z wigilliom czy powinnismy obchodzic

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Postaram się niebawem napisać coś na ten temat, proszę więc obserwować bloga.

      Usuń