niedziela, 10 sierpnia 2014

Hipolit "O antychryście".

Prorok Daniel pisał o mędrcach a według Septuaginty nazywał ich ludźmi głęboko analizującymi, którzy nie tylko będą badać Pisma, ale także będą uczyć innych.

Daniela 11:33 Głębiej myślący w ludzie będą pouczać wielu, ale zginą od miecza albo zestarzeją się albo pójdą na wygnanie, albo się zniechęca przewlekaniem się dni. (Septuaginta)

Hipolit o którym wspomniałem ostatnio bez wątpienia należał do osób głęboko badających proroctwa a także do uczących innych. Ponieważ prawda była dla niego ważniejsza od doktryny więc miał opinię heretyka. Gdy przybył do Rzymu przylgnęła do niego grupka osób mówiących po grecku. Z powodu braku znajomości łaciny byli w Rzymie zaniedbani. Hipolit znał grecki a mając dużą wiedzę biblijna otoczył duchową opieką chrześcijan mówiących w języku greckim to doprowadziło do oskarżenia go że jest antypapieżem czyli że przywłaszczył sobie przywództwo. Zgodnie z prorokiem Danielem Hipolit skończył swoją działalność jako męczennik. Ponieważ był uważany za heretyka więc do naszych czasów dotrwały głównie te pisma które nie kolidowały z ówczesnym kościołem. Do takich neutralnych dzieł zaliczamy „O antychryście”. W Polsce wydawcą tego dzieła jest jezuickie Wydawnictwo WAM. Z języka łacińskiego przełożył Stanisław Kalinowski.

Hipolit badając temat antychrysta zaczyna od stwierdzenia że szatan podrabia wszystko co ma związek z Chrystusem i tak skoro proroctwa zapowiadały że Pomazaniec będzie lwem z pokolenia Judy to szatan także będzie lwem. I zaczął szukać proroctw zapowiadających innego lwa.

Lew z pokolenia Judy Rodzaju 49:8-10
Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! 

Lew z plemienia Dana:
Powtórzonego prawa 33:22
Do Dana powiedział: Dan jest lwiątkiem, które się rzuca z Baszanu. 

Rodzaju 49:16,17
Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak.

Jeremiasza 8:16,17
Od Dan daje się słyszeć parskanie ich koni; na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców. Tak, bo wysyłam przeciw wam węże jadowite, których nie można zaklinać; będą was kąsać - wyrocznia Pana

Pod wpływem powyższych proroctw Hipolit dochodzi do wniosku, że antychryst będzie pochodził z plemienia Dana. Jeśli nawet jego wnioskowanie byłoby słuszne to i tak nikt dziś nie jest wstanie ustalić, kto jest potomkiem z plemienia Dana. Warto jeszcze dodać, że doszukując się podobieństw między prawdziwym Pomazańcem a antychrystem Hipolit dochodzi do wniosku, że antychryst pojawi się w ludzkiej postaci, ponieważ prawdziwy Chrystus także dał się poznać, jako człowiek. W dalszych rozważaniach cytuje: Izajasza 10:12-16, Izajasza 14:4-21 i Ezechiela 28:2-10 a następnie przechodzi do szczegółowego omówienia proroctw Daniela 2:31-35,41; 7:2-14,21. Wszystkie te proroctwa nasz badacz łączy z Efezjan 3:19 i Objawieniem 17:1-24.

Daniela 2:33,34 golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je.

Stopy mają 10 palców i z cała pewnością stanowią zakończenie posągu. Jeśli początek była głowa to końcem jest podeszwa stóp i palce. Hipolit łączy to z innym proroctwem Daniela.

Daniela 7:7,9 Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

10 rogów, między którymi rozpycha się kolejny róg to zdaniem Hipolita 10 palców z posągu a także 10 rogów z Objawienia.

Objawienie 17:12,13 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.

A gdzie tu jest miejsce dla antychrysta? Hipolit uważa, że antychrystem jest mały róg, który wyłamuje 3 inne rogi i zajmuje ich miejsce. Wygląda jakby był większy od innych rogów. Wyłamanie 3 rogów ma sprawić, że pozostałe królestwa ulegną sile antychrysta i podporządkują mu się Coś takiego jest opisane w Objawieniu gdzie czytamy, że „Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.” Hipolit w bestii wychodzącej z ziemi rozpoznaje królestwo antychrysta.

Objawienie 13:11-18 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Hipolit uważa, że antychrystem w opisie Bestii wychodzącej z ziemi jest jeden z rogów podobnych do rogów baranka. To ma upodobnić antychrysta do prawdziwego Chrystusa i baranka. Drugim rogiem ma być fałszywy prorok. Twierdzi, że „antychryst będzie sprawował władzę i wydawał ustawy zgodnie z prawem Augusta, od którego wzięło początek Cesarstwo Rzymskie; będzie rozstrzygał wszystko, zyskując sobie w ten sposób tym większa chwałę. To właśnie jest czwarta bestia, która otrzymała cios w głowę i ponownie została uleczona, ponieważ została rozbita, doznała zniewagi i została podzielona na dziesięć diademów, a antychryst, który będzie przebiegły, uleczy ją i odnowi. Taki jest, bowiem sens stwierdzenia proroka, że 'obdarzy duchem obraz bestii i obraz bestii przemówi'; będzie działać i ponownie nabierze sił dzięki prawom ustanowionym przez antychrysta i sprawi, że zabici będą wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii.”

Hipolit nie zdołał jednoznacznie wyjaśnić znaczenia imienia, 666 ale dość sugestywnie wskazuje na antychrysta i jego królestwo, gdy pisze:

„Antychryst wezwie do siebie cały lud z wszelkich krain rozproszenia, przywłaszczy go sobie jako własne dzieci, będzie im obiecywał odbudowę kraju, odnowę ich królestwa i świątyni, aby kłaniali mu się jak Bogu. (…) Antychryst zatem skoro zgromadzi przy sobie lud, który zawsze okazywał nieposłuszeństwo Bogu, zachęcony przez nich zacznie prześladować świętych uznając ich za wrogów i przeciwników.”

Jeśli nie zrozumiałeś, o kim mówił Hipolit to poczekaj jeszcze tydzień. Jeśli Bóg pozwoli to w przyszłą niedzielę napiszę wprost o tym, co dziś jest tylko w domysłach. Dziś streściłem to, co Hipolit rozumiał a za tydzień podzielę się tobą zrozumieniem, jakie dał mi Pan, jeśli taka będzie wola Boża.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy