poniedziałek, 26 grudnia 2016

Kto rządzi Światem i Polską?Pytanie o to kto rządzi światem i poszczególnymi państwami jest zasadne biorąc pod uwagę, że rządy państwowe zachowują się kompletnie nieodpowiedzialnie. Trzeba by uznać ich działanie za wyjątkowo głupie, ale to nie pasuje do ludzi, którzy wydają się inteligentni. Ponieważ Pismo Święte nakazuje posłuszeństwo władzy zwierzchniej, więc chcemy wiedzieć dlaczego tak jest i czy aby na pewno we wszystkim mamy być posłuszni i każdej władzy.
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
Rzymian 13:1,2

Jednak z Pisma Świętego dowiadujemy się, że nie jest to ślepe posłuszeństwo, a raczej warunkowe. Sami uczniowie pomazańcowi dali przykład gdy im zabraniano głosić w imieniu Jeszu.
- Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?
- Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i apostołowie.

Dzieje 5:28,29
13 rozdział księgi Objawienia zapowiada istnienie państwa, którego władza będzie pochodziła od szatana i kto jej posłucha zostanie przez Boga ukarany. Więc nawet jeśli wcześniej władza pochodziła od Boga to obecnie może pochodzić także od szatana, który taka władzę obiecywał też Synowi Bożemu jeśliby ten złożył mu pokłon. O dzisiejszych czasach czytamy w księdze Objawienia: 
A Kobieta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. 
Objawienie 17:18

Istnieje więc ośrodek władzy niepochodzący od Boga i mający władzę nad królami, czyli obecnymi rządami światowymi. Kobieta ta za to co robi zostanie skazana na zniszczenie.


Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie:
Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.
Objawienie 17:1,2

Tak jak niewielu zostało na Ziemi królów, tak też nie wiele jest królestw, są za to państwa i my mieszkamy na obszarze jednego z nich.

Czym jest państwo?


Nie istnieje jedna definicja słowa państwo. Panuje bałagan i dlatego warto zastanowić się kto i dlaczego do niego doprowadził. Komu zależny, by nikt nie wiedział czym naprawdę jest państwo. W polskich źródłach przeczytacie, że państwo jest zawsze suwerenne, czyli rządzi się samo i nikomu nie podlega. W angielskiej Wikipedii dowiesz się jednak że:
Niektóre państwa podlegają zewnętrznej suwerenności lub hegemonii, w których ostateczna władza leży w innym kraju.”

Zaniepokoiłem się faktem, że ta informacja jest zatajana przed Polakami. W ten sposób usypia się naszą czujność. Przypomniało mi się powiedzenie karciane, że jeśli po 10 minutach nie wiesz kto przy stole jest frajerem, czyli przeciwko komu grają pozostali gracze, to znaczy że ty nim jesteś. Skoro my mamy nie wiedzieć, że państwo może być poddane władzy zewnętrznej to znaczy że prawdopodobnie jesteśmy frajerami, przeciwko którym grają inni gracze w rejonie.
To tłumaczy dlaczego polskie rządy działają na szkodę narodu polskiego. Jeśli instrukcje przychodzą z zewnątrz to zrozumiałe, że ich wprowadzenie jest korzystne dla kogoś z zewnątrz. W czasach działalności PO bez trudu można było zauważyć, że rząd polski realizuje wolę rządu niemieckiego. Niszczono skutecznie polski przemysł, by nie konkurował z niemieckim, jesteśmy dla nich tanią siła roboczą, której nie muszą nawet sprowadzać do siebie, ponieważ produkujemy podzespoły dla ich przemysłu na tyle blisko, że opłaca im się je transportować. Teoretycznie firmy w Polsce są polskie, zatrudniają Polaków, ale faktycznie te firmy pracują pod koncerny Niemieckie. Niemcy nie muszą płacić wysokich wynagrodzeń, a ich państwo wysokich emerytur. Polska jako źródło taniej siły roboczej jest dla Niemiec Chinami w bliskim sąsiedztwie. Dlatego w ich interesie jest by Polacy jak najdłużej byli narodem biednym, gotowym do pracy za dużo mniejsze wynagrodzenie niż Niemcy. Nie ma w tym żadnej nienawiści do Plaków, a jedynie zwykła ekonomia.
Do tego dochodzą plany zniszczenia polskiego górnictwa i przejęcia go w całości przez Niemcy. W planach jest też powrót śląska do Niemiec do 2025 roku. Dopóki ten plan nie zostanie zrealizowany, za pomocą przepisów próbuje się ograniczyć wydobycie polskiego węgla, chodzi o to by zostało go jak najwięcej dla przyszłych właścicieli. Dokładnie tak samo robi się w biednej Afryce.
Kiedy Niemcom wydawało się, że ich wpływy są wieczne w Polsce i PO nie straci władzy stało się coś z ich punktu widzenie skandalicznego. Do władzy doszła partia, służąca innym siłom politycznym. Z tego powodu uruchomiono wielką mobilizację by obecny rząd usunąć. Z punktu widzenia mieszkańca Polski, obie władze są nam wrogie. Problem bierze się stąd, że Polska jest państwem, a nazwa ta z góry zakłada podległość, ale do tego dojdziemy za chwilę
W innych językach np. angielskim i niemieckim słowo to pochodzi od łacińskiego słowa status czyli mówi że państwo to jakiś status ale nie określa jaki. Jest to słowo bardzo późno wprowadzone, było nie potrzebne w czasach królestw. W Piśmie świętym także nie ma państw tylko są królestwa i narody choć sama władza ma więcej określeń. O wysokiej pozycji Chrystusa Pismo nas informuje, że został wyniesiony:
Powyżej każdego przywództwa i władzy i dynamizmu i panowania i każdej nazwy wymienionej nie tylko w eonie tym ale i w mającym nastąpić. – przekład dosłowny

Ponad wszelką: oligarchią, władzą, siłą, panowaniem, nazwą lub imieniem używanym zarówno w tym świecie jak też w nadchodzącym. – przekład kontekstowy.
Efezjan 1:21

Chrystus ma władzę nad wszelką władzą, obojętnie jak ją nazwiemy. W powyższym cytacie zauważyłem ciekawe słowo tutaj przetłumaczone na panowanie, ale w przekładzie dosłownym wydawnictwa Vocatio przetłumaczone jest na państwo. Zainteresowało mnie to bardzo, ponieważ żyjemy w państwach. W przypisie jednak czytamy:
"Nie chodzi o państwo w sensie politycznym, lecz o pojęcie abstrakcyjne, utworzone od 'pan, pański'."
Jakiś tłumacz robi sobie z nas żarty, pisząc o pojęciu abstrakcyjnym. Nie chce byśmy te słowo kojarzyli z dzisiejszym pojęciem państwa. Tymczasem to jest źródło pochodzenia tego słowa. To kolejny przykład, że znajomość słów nie oznacza ich zrozumienia. Nie trzeba się specjalnie wysilać, by skojarzyć pan z panowanie. Każdy pan panuje nad czymś lub nad kimś. Najprostszy przykład to pan i jego majątek w skład którego wchodzi: określony teren, nieruchomości i także niewolnicy.
Państwo jest organizacją przymusową. Posiada monopol terytorialny na stanowienie i wykonywanie prawa. Normy prawne pochodzące od państwa mogą być wymuszone fizycznie. Państwo ma monopol na stosowanie przemocy w celu pozyskania środków na swoje finansowanie. Przymusowe odebranie nam własności nazwano podatkiem. Teoretycznie podatki powinny pomagać biednym w życiu na godnym poziomie, i mała część ich jest przeznaczana na ten cel. Większość podatków jednak trafia do lokalnych przedstawicielstw władzy zewnętrznej. Nad nami jest ukryta władza, która opłaca swoich agentów wpływu pieniędzmi pobranymi w podatkach.
W Europie mieliśmy księstwa rządzone przez książąt, królestwa rządzone przez królów i cesarstwa rządzone przez cesarzy. Teraz mamy państwa, tylko nikt nam nie powiedział kim są ich panowie. To jest najbardziej skrywana tajemnica. Nam przedstawiono bajkę o narodzie który jest suwerenem. Już dawno nikt w nią nie wierzy, ale jakoś też nikt nie grzebał głębiej. Uznano, że system mamy chory, bo kogokolwiek wybierzemy, to zawsze działa nam na szkodę. Niektórzy uznali, że nie ma co narzekać, skoro tak jest wszędzie to ich zdaniem trzeba się z tym pogodzić.
Tymczasem ekipy rządzące Polską tak samo jak innymi państwami są uległe wobec władzy wyższej i tu okazuje się, że nie jest to jedna władza, ale rywalizujące między sobą grupy. Dlatego toczy się walka między partiami. Każda licząca się partia polityczna jest przedstawicielem innej siły zewnętrznej. Nie jest to układ stały, może ulegać przetasowaniom. Czasem jedna partia może się wysługiwać kilku zewnętrznym ośrodkom. Dlatego mimo że PO zaczęło przygotowywać szczepionkowy program eksperymentalny na polskich dzieciach, to PIS bez zastrzeżeń go zaakceptował. O tym programie szczepień możemy jedno powiedzieć już dziś, będę tysiące ofiar tego eksperymentu.
Tak samo jest z wpuszczeniem obcych wojsko na teren Polski. Obie partie to poparły, domyślamy się, że każda partia zrobiła to dla innej armii. Tak samo obie partie będą kontynuowały ogłupianie dzieci w systemie państwowej edukacji. PIS nawet planuje utrudnić korzystanie z edukacji domowej, bo jak stwierdziła pani minister „dzieci wyciekają z systemu”. Oficjalnie pani minister zapewnia, że nie jest przeciwnikiem edukacji domowej, ale słowa jakie dobiera w swoich wypowiedziach zdają się temu przeczyć. Ważniejsze jest nie to co politycy głośno mówią, ale to co im się czasem wymknie, w chwili nieuwagi. Podobnie na czarnym marszu jedna z lewicowych działaczek zaczęła skandować „precz z dyktaturą kobiet”. I tłum kobiet bezmyślnie skandował to hasło, dopiero ktoś z boku wyjaśnił, że miała wołać „precz z dyktaturą mężczyzn”. Z obfitości serca czasem mówią usta, a my powinniśmy być czujni.
Greckie słowo, które Vocatio przetłumaczyło na państwo to κυριοτητος (kyriotetos) pochodzi od słowa κύριος (kyrios – pan) i znaczy 'pańska władza'. Ta władza nawiązuje do własności ponieważ pan ma absolutną władzę nad swoją własnością. Tym bardziej ciekawi nas, czyją jesteśmy własnością? Czy toczą się o nas spory, czy może ktoś ma już władzę absolutną i tylko pozwala by dla zmylenia opinii publicznej różne ośrodki prowadziły rywalizację? Dostrzegamy tą metodę na każdym kroku gdzie jest pozorowana walka o władzę. Kandydaci na prezydenta USA rywalizują ze sobą naprawdę ostro, ale i tak obojętnie kto nim zostanie to polityka Stanów jest identyczna. Stanisław Michalkiewicz zwykł mawiać „nie ważne kto liczy głosy, ważne kto ustala alternatywę”, czyli kto dopuszcza kandydatów do głosowania.
Podsumowując, jesteśmy państwem, a więc należymy do jakiegoś pana, jesteśmy czyjąś własnością. Jako niewolnicy nie możemy mieć łatwego dostępu do broni, nie możemy decydować o programie nauczania dzieci, sposobach leczenia, nie wolno nam mieć za dużo pieniędzy.
Wybory do sejmu są więc wewnętrznymi wyborami o władzę. Chodzi o to kto będzie nami zarządzał w imieniu właściciela. Wolno nam raz na cztery lata wybrać oprawcę, a później mamy go akceptować bez buntu i możliwości zmiany. On ma prawo odbierać nam część naszych pieniędzy i żądać opłat za prawo posiadania.
Rząd, w zamian za otrzymaną władzę, ma za zadanie kształtować nasz sposób rozumowania przez system państwowej edukacji wspierany przez zachodnie media. Które mimo że na poważnie ze sobą rywalizują to jednak wszystkie graja do jednej bramki. Edukacja i prasa ma nas ogłupić w taki sposób byśmy nigdy nie mogli i nie chcieli buntować się przeciw władzy. Rząd ma ściągać z nas podatki i przekazywać na opłacenie agentów Wielkiej Nierządnicy.
Rząd z naszych pieniędzy finansuje książki, filmy, teatry różne instytuty pseudo-kulturalne. Różne fundacje urabiające opinię publiczną, żądają finansowania i rząd to robi.
Poniżej prezentuję piramidę władzy.
Przyjrzyjmy się władzy rzeczywistej na diagramie:

Kliknij w diagram, aby go powiększyć.

A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.
Objawienie 17:18

Księga Objawienia wyjawia nam istnienie ukrytej władzy i nazywa tą władzę Wielką Nierządnicą, Wielkim Babilonem i Wielkim Miastem. Nierządnica jest dlatego, że zdradziła Boga pokładając ufność we władcach politycznych, na tym polega jej nierząd z nimi. Wcześniej tą Nierządnicą było Jeruzalem, które zostało za to ukarane w roku 70. Jan zdziwił się widząc Nierządnicę ponownie.
Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby"
Objawienie 18:7

Organizacja ta wywiera wpływ na władców politycznych i dzięki temu osiąga wyjątkowo wysoka pozycję, jednak Bóg podjął decyzję o jej zniszczeniu i wymierzeniu kary za zło jakie wyrządzała naśladowcom Pomazańca. Im większą ma pychę tym boleśniejszy będzie jej upadek.
I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
Objawienie 18:9

Władcy polityczni (10 królów) wezmą udział w zniszczeniu Ukrytej Władzy, ale też zapłaczą nad jej losem, być może przerażeni wielkością upadku.
A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. (...) Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach:
Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę...
Objawienie 18:11,15,16

Tak samo kupcy czyli wielkie korporacje będą rozżalone gdyż upadek Nierządnicy doprowadzi do zapaści handlowej. Przestaną się sprzedawać towary luksusowe. To będzie miało także swoje przełożenie na kłopoty firm transportu morskiego.


...bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!

A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali:
Jakież jest miasto podobne do stolicy?
I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach:
Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie.
Objawienie 18:17-19

Każdy kto trochę interesuje się geopolityką, czyli wpływem geografii na politykę wie, że USA kontroluje szlaki morskie. Upadek wielkiej Nierządnicy doprowadzi do upadku wielkiego handlu a co za tym idzie przewoźników morskich. Chiny planują budowę jedwabnego szlaku przez góry Azji do Europy po to by nie być uzależnionym od USA. O szlakach lądowych proroctwo nic nie wspomina, dlatego możliwe że tą drogą towary nadal będą transportowane ale na innych zasadach finansowych niż to ma miejsce obecnie.
My dziś wiedząc co nas czeka nie powinniśmy wiązać swoich nadziei z obecnym systemem ekonomicznym opartym na amerykańskiej walucie. Powinniśmy szukać alternatywnych dróg zaopatrzenia, w żywność i energię. Powinniśmy nastawić się na skromne przeżycie czasów w których przyszło nam dowieść swojej wiary w imię Pana naszego Jeszu, z woli Boga Ojca naszego jedynego Zbawiciela.
I wyszedł głos od tronu, mówiący:
– Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!

Objawienie 19:5


___________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze: