niedziela, 17 lipca 2016

Chrystus o prawie mojżeszowym

Szukałem i nie znalazłem takiego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie prawo mojżeszowe byłoby nazwane prawem Bożym. Oczywiście Bóg dał przez Posłów Mojżeszowi prawo, a on dał je Izraelitom. Trzeba pamiętać jednak, że do tych praw robiono dodatki, czyli dopiski w późniejszym czasie. Zanim się ktoś oburzy na mnie za pisanie o tym niech najpierw sprawdzi dowody które umieściłem w temacie „Dlaczego słudzy Boży nie przestrzegali prawa mojżeszowego?”. Istnieją miejsca mówiące o rozporządzeniach Bożych i prawie Pana, ale to się odnosi do pojedynczych nakazów. 

Także Syn Boży, a nasz Pan Jeszu nie użył sformułowania prawo Boże w kontekście tego co uważamy za prawo mojżeszowe. Tymczasem dziś mocno nadużywa się tego sformułowania, stawiając znak równości między prawem mojżeszowym, a prawem Bożym. Chrystus będąc na ziemi, wiedział, które prawa są od Boga, a które od ludzi i stosownie do tego dobierał słowa. 


„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.” Mateusza 19:8,9

Mesjasz informuje nas, że nie wszystko co nazywamy prawem mojżeszowym jest prawem pochodzącym od Boga. Mojżesz modelował to prawo dostosowując do charakteru narodowego Izraelitów. Prorocy w późniejszym czasie starali się odwrócić skutki tego bardzo szkodliwego prawa mojżeszowego, ponieważ Izraelici je nadużywali. Ostatni prorok w Izraelu, który zostawił po sobie informację na piśmie potępił to na co Mojżesz pozwolił. Malachiasz, pisał dlaczego Bóg nie będzie błogosławił Izraelowi:

„A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czyż ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami? A czegóż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego! Strzeżcie się więc w duchu waszym: wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie! Jeśli ktoś nienawidząc oddalił [żonę] - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie!” Malachiasza 2:14-16

Prawdopodobnie ma to związek z nową religią, którą znamy dziś jako judaizm, a która wprowadziła szowinistyczny nakaz wyrzucenia z domu wszystkich żon razem z dziećmi, jeśli były innej narodowości. Nie chodziło w tym nakazie o kult fałszywych bogów, jak próbuje się to dziś uzasadniać, chodziło o czystość rasową. Szatan wykorzystał prawo nadane przez Mojżesza do skalania całego narodu. To był jedyny moment w historii Izraela kiedy doszło do masowych rozwodów i właśnie wówczas Bóg pobudził proroka do potępienia tego wydarzenia. Jak wszyscy wiemy judaizm już nie dopuścił by kolejni prorocy mogli działać w Izraelu. Ustanowiono sanhedryn, który wypaczając prawo mojżeszowe zabijał proroków. W końcu zabili także Mesjasza. 

Dla naszych rozważań istotne jest że nie wszystko co uważamy za prawo Boże pochodzi od Boga. Są w nim wstawki pochodzące od ludzi czego świadkiem jest Jeszu. Wyjawił, że to Mojżesz pozwolił na rozwody. Oczywiście prawo to w dużej mierze pochodzi od Boga, ale jest w nim też sporo dopisków i my nie potrafimy dziś powiedzieć czy są to rodzynki w cieście czy może jest to ciasto. Dlatego prawo mojżeszowe nie może być powodem oskarżania Boga o okrucieństwo.

Wiedząc o tym wszystkim nie powinno nas dziwić, że Pomazaniec mówił do Judejczyków, którzy ciągle powoływali się na prawo, że działają według ludzkich zasad i według własnego prawa.

„Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.” Jana 8:15-17 BT

Podobnie powiedział o zbiorze psalmów:
„Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić.” Jana 10:34,35

Chrystus nie stosował się do przepisów prawa, które nakazywały zabijać grzeszników. Także Józef nazwany prawym nie stosował się do tych samych przepisów. Żeby się o tym przekonać przeczytaj temat „Dlaczego słudzy Boży nie przestrzegali prawa mojżeszowego?
__________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

 1. Takie zestawienie gdzie Pan Jeszu wykazuje co jest czym-Mt.15:1"Wtedy przyszli do Jeszu faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: 2 «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?2 Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem»." Wygląda na jedno z ważniejszych praw(tradycji) dla nich,odpowiedź 15:3 On im odpowiedział: «Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? 4 Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. 5 Wy zaś mówicie: "Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, 6 ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki". I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże." Znieśli przykazanie Boże a zaprowadzili tradycję(mix pod płaszczykiem prawa Mojżeszowego-tradycja ludzka) i podsumowanie Mt.15: 7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
  8 Ten lud czci Mnie wargami,
  lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
  9 Ale czci mnie na próżno,
  ucząc zasad podanych przez ludzi». Religianci uczą zasad podanych przez ludzi,nie prawa Bożego !!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękujmy, więc Stwórcy za jego dobroć, miłość i Panu naszemu Jeszu za poświęcenie swego życia, dzięki czemu nie podlegamy dziś prawu mojżeszowemu, lecz prawu łaski. Rz. 6;14 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.

  OdpowiedzUsuń