niedziela, 26 czerwca 2016

Czy Bóg kusi?


„Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.” Jakuba 1:13 BT

Mimo że powyższy przekład listu Jakuba wyraźnie informuje iż Bóg nikogo nie kusi to jednak popularne jest zakończenie modlitwy „Ojcze nasz” w sposób sugerujący coś przeciwnego. W tym przekładzie modlitwy padają słowa „nie wódź nas na pokuszenie”. Jest to wynik złego tłumaczenia. Może ono wynikać ze złej woli (wpływu szatana na tłumacza), lub z pomyłki. Widać to w liście Jakuba.

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.” Jakuba 1:12-14 BT

Tłumaczenie to, w kontekście omawianego przez nas słowa, powinno wyglądać tak:

„Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje próby, niech nie mówi, że Bóg go próbuje. Bóg bowiem ani nie podlega próbie ku złemu, ani też nikogo sam nie próbuje. To własna pożądliwość wystawia każdego na próbę i nęci.” Jakuba 1:12-14

Widzimy z tego listu, że musimy być poddani próbie, by udowodnić swoją wierność Bogu i dostać w nagrodę nieśmiertelność. Jednak Bóg sam nie dokonuje testowania człowieka. Według Jakuba dzieje się to przez nasze własne pożądliwe myśli. Jaki w tym udział ma szatan? Przede wszystkim stwarza on warunki do tego byśmy podlegali próbie, wzmacnia wszystko co może nam utrudnić zachowanie wierności Bogu. Podsuwa pożądliwe obrazy (Mateusza 4:8). 

W przypadku modlitwy wzorcowej dosłowne tłumaczenie wygląda tak:

„nie prowadź nas do próby ale wyrwij nas od złego” Mateusza 6:13

Sens tej prośby jest taki, że prosimy o ratunek z sideł zastawionych przez szatana, bo zły, to oczywiście synonim diabła. Lepiej to zrozumiemy gdy weźmiemy pod uwagę słowa Mistrza wypowiedziane do Piotra:

„Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.” Łukasza 22:31,32

Szatan żąda, by wystawić na próbę tych, którzy mają posiąść królestwo Boże, a Pan nasz, zachęca nas, byśmy przeciwdziałali żądaniom szatan i prosili odwrotnie, o ratunek w próbie. „Nie prowadź nad do próby” jest błaganiem przeciwdziałającym szatanowi. 

„Próba was nie dosięgła, chyba że taka ludzka. Wierny jest Bóg i nie pozwoli was próbować ponad wasze możliwości, ale dołoży do próby, wyjście, byście mogli ją znieść.” 1 Koryntian 10:13

Będziemy więc próbowani, ale w granicach naszych możliwości i z każdej próby Bóg da nam sposób na zwycięstwo. W modlitwie „Ojcze nasz” właśnie o to mamy prosić, by Bóg Ojciec wyrwał nas z sideł szatana oddalając od nas próbę, czyli ratując nas od niej. Bóg sam nie kusi, ale pozwala byśmy byli próbowani. Daje nam drogę wyjścia z każdej próby a my błagamy o to wyjście jak i ot o by zachował nas z dala od prób.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz